Srednja škola Blato

Povijest Sport Projekti Kontakt

POČETAK IZGRADNJE ŠKOLSKE ZGRADE 1930. GODINE.

Jedanaestog listopada 1921. g., građanska škola je po prvi put učenicima otvorila svoja vrata i tako utemeljila organizirano srednjoškolsko obrazovanje na području Blata. Taj je događaj u ime Osnovne škole pozdravio nadučitelj Marin Batistić. Prvi upravitelj građanske škole bio je Antun Radić, te uz njega učitelj Nikola Raško. U prvi razred bilo je upisano 40 muške i 20 ženske djece. Otvaranjem građanske škole dana je značajna potpora roditeljima u Blatu za daljnje obrazovanje njihove djece i njihovo ostajanje u obiteljskom domu.

Godine 1931. upraviteljem građanske škole postaje Pavao Batistić, a pored njega spominju se učitelji: dr. Ante Franulović, koji predaje higijenu u sva četiri razreda, Drago Bačić koji predaje pjevanje, Katica Kalođera-Dešpalj, koja predaje ručni rad.

Uz ovaj početak bitno je naglasiti i detalj objavljen prilikom proslave stote obljetnice Šumarskog fakulteta u Zagrebu koji glasi: “U vremenu donošenja značajnih agrarnih zakona u 17. st. već djeluje prva šumarska škola, koju je 1646. g. osnovao generalni providur L. Foskulo u Blatu na Korčuli”.

Građanska škola kontinuirano radi sve do 31. prosinca 1944. g. Drugog siječnja 1945. g. prelazi u nižu gimnaziju koja djeluje sve do 1955. g. Te godine po prvi put u Blatu upisuje se generacija škole učenika u privredi (popularni ŠUP), čiji su kadrovi i danas nositelji proizvodne djelatnosti u Blatu i na otoku. Reformom srednjoškolskog obrazovanja sedamdesetih godina ŠUP mijenja svoj naziv u Opću srednju školu i Školu usmjerenog obrazovanja s pripremnim (dvogodišnjim) i završnim (jednogodišnjim i dvogodišnjim) stupnjem obrazovanja. Tih godina škola djeluje kao pedagoška jedinica Centra za usmjereno obrazovanje Korčula. Školske godine 1970/71. u blatsku školu upisuje se prva generacija gimnazijalaca.Gimnazija kontinuirano djeluje sve do 1978. g, kada se ukida reformom obrazovnog sustava u Hrvatskoj. U periodu od 1970/ 71. pa do 1978. g. u blatsku gimnaziju upisuje se 337 učenika od kojih diplomira njih 242. U pauzi do ponovnog vraćanja gimnazije 1992. g. u našoj školi upisuju se učenici u proizvodnim, ekonomskim, upravno-pravnim, kulturološkim i pedagoškim zanimanjima. 1988. g. uvodi se kulturološki program koji je vrlo sličan današnjoj Općoj gimnaziji, te se tako stječu uvjeti da se, nakon reforme srednjoškolskog obrazovanja u samostalnoj Republici Hrvatskoj 1992. g. ukine Centar za usmjereno obrazovanje Korčula i formira Srednja škola Blato, koja prva na otoku dobija program Opće gimnazije. Od 1988. g. pa do danas, u blatsku gimnaziju upisao se 381 učenik. Od tog broja diplomiralo je njih 45, a studira ih 75. Redovni gimnazijski program pohađa 80 učenika.

Danas Srednja škola Blato školuje učenike u slijedećim zanimanjima: opća gimnazija ,računalni tehničar za strojarstvo, komercijalist, strojobravar, automehaničar, vodoinstalater, prodavač frizer, krojač, elektromehaničar, elektroinstalater, zidar.

Uz redovno obrazovanje, škola provodi i obrazovanje odraslih za sva gore navedena zanimanja. Današnji izgled škole

Izgradnja školske zgrade započela je davne 1930. godine, a završena je 1938. g. Zgrada je renovirana 1971. godine, a 11. rujna 2001.g. otpočela je rekonstrukcija krova školske zgrade, što obuhvaća postavljanje gornje betonske ploče (površine 1100 metara četvornih) i kosog betonskog krova.

Nastava tjelesnog odgoja i sportskih slobodnih aktivnosti odvija se u sportskoj dvorani, otvorenom igralištu za male sportove i velikom nogometnom igralištu.

ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB “ŠKOJ”

Djeluje u sklopu Srednje škole Blato i okuplja oko osamdesetak srednjoškolaca. Cilj programa rada kroz ovaj klub je da se učenicima koji pokazuju poseban interes i imaju adekvatne psihosomatske predispozicije za uspjeh u stvaralaštvu motoričkim izrazom, omogući stjecanje znatno većih motoričkih i teorijskih informacija u nekoj izabranoj kineziološkoj aktivnosti, što otvara povoljnije mogućnosti za njihovu stvaralačku afirmaciju i trajno opredjeljivanje i angažiranje u tjelesnoj i zdravstvenoj organizaciji.

ŠSK Škoj djeluje u više sportskih grupa:

 • Atletika za učenice i učenike

 • Košarka za učenice

 • Stolni tenis

 • Mali nogomet

 • Fitnes

NAŠI PROJEKTI U ŠKOLSKOJ GODINI 2014/15.

 • english in action

 • Klapa i rock u zajednickom zvuku

 • Medunarodno natjecanje zborova na Malti

 • Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost

 • Projekt razmjena učenika Mađarska

 • Uronjena u pjesmu

1. ulica 25/1, 20271 Blato

Tel: 020/851-313

Fax: 020/851-002

Mail: ssblato@ssblato.tcloud.hr

Matični broj škole: 3972879

OIB: 64706499995

Šifra škole: 19-511-501

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 1 Ocjena: 4.75
Kvaliteta nastave 5
Opremljenost učionica 5
Knjižnica 4
Izvannastavne aktivnosti 5
Dostupnost interneta 5
Prostori za druženje 4
Mogućnosti zapošljavanja 5
Preporuka upisa 5

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2017/2018 Glasova: 4 Ocjena: 4.47
2016/2017 Glasova: 1 Ocjena: 3.38
2014/2015 Glasova: 1 Ocjena: 4.88

Odgovori