SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Povijest Nastava Obrazovni programi Izvannastavne aktivnosti Kulturna i javna djelatnost škole Praksa JMO Knjižnica Kontakti

Razvoj srednjoškolskog obrazovanja u Gračacu u drugoj polovici 20. stoljeća

Sustavno organizirano obrazovanje, a poglavito srednjoškolsko obrazovanje u Gračacu, javlja se početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća. Ovakav zaključak možemo donijeti na temelju školskog arhiva i sačuvanog arhivskog gradiva. Tako među školskim arhivskim gradivom nalazimo različite izvore koji nam govore o životu Škole, zanimanjima i usmjerenjima koja su se mogla odabrati za nastavak školovanja po završetku osnovnoškolskog obrazovanja. Iz arhivskog gradiva je razvidno da su u istoj zgradi postojale dvije škole i to: Gimnazija i Centar za usmjereno obrazovanje Bićo Kesić, ali i Ekonomska škola Smilja Pokrajac. Zanimljivo je da su učenici mogli tijekom nekoliko desetljeća izabrati različita zanimanja-usmjerenja kao što su primjerice trgovačko usmjerenje, konfekcijsko zanimanje, obućarsko zanimanje, metalsko usmjerenje s još nekim mogućnostima.

Nakon reforme školstva osamdesetih godina pojavljuju se i neka nova usmjerenja kao što su strojarsko i tehnološko. U istoj zgradi javljaju se i područna odjeljenja Školskog centra Đuro Salaj iz Zagreba te večernji tečajevi koji sežu u sam početak nastanka Škole. Teško nam je u potpunosti rekonstruirati navedeno povijesno razdoblje na temelju sačuvanog arhivskog gradiva budući je jedan dio gradiva uništen. To se posebice odnosi na pitanje paralelnog postojanja Gimnazije Bićo Kesić i Centra za usmjereno obrazovanje Bićo Kesić. Ovakvo stanje školskog života prisutno je sve do početka Domovinskog rata kada Škola mijenja naziv i uporabu jezika. U navedenom vremenskom razdoblju sužena je mogućnost izbora zanimanja, a u upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo.

Do ponovnog pokretanja srednje škole dolazi 2000. godine. Škola od tada nosi drugi naziv i to Srednja škola Gračac. U početku živimo i radimo zajedno s OŠ Nikola Tesla koja se do obnove njihove zgrade nalazila u zgradi Srednje škole Gračac. U prvoj školskoj godini Škola je imala dva razredna odjeljenja: usmjerenje ekonomist i usmjerenje automehaničar, s ukupno 37 učenika. U narednim godinama Škola se širila kako brojem učenika, tako i stručnim kadrom: nastavničkim, administrativnim i tehničkim.

Nakon deset godina postojanja Srednje škole Gračac možemo reći da je Škola zaživjela i doživjela svoju puninu. Danas Škola nudi tri temeljna usmjerenja i to: dva četverogodišnja (ekonomist i šumarski tehničar) i jedno trogodišnje (u početku automehaničar, a sada kombinirano razredno odjeljenje JMO; bravar, vodoinstalater i instalater grijanja i klimatizacije). U školskoj godini 2011./12. Škola ima 9 razrednih odjeljenja s ukupno 129 učenika. Zaposleno je 25 radnika od čega 18 nastavnika i 7 osoba na administrativno tehničkim poslovima.

Temeljem rješenja o početku rada Srednje škole u Gračacu Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske, (klasa: UP/I-602-03/00-01/307, urbroj: 532-02-02/00-1 od 02. lipnja 2000. godine) odobren je početak rada Srednjoj školi Gračac sa danom 15. lipnja 2000. godine i to na pripremi i izvođenju programa za izobrazbu:

– ekonomiste, šifra 060104, strukovno područje: ekonomija i trgovina

– automehaničar, šifra 014233, strukovno područje: strojarstvo.

U obrazloženje se ističe da je Srednja škola Gračac od 1991. godine go 1995. godine radila na okupiranom području Hrvatske izvan nadzora hrvatske vlasti, a prestala je radom 1995. godine. Nastavak rada iza 1995. godine nije organiziran radi malog broja učenika.

9. travnja 2004. godine na zahtjev Škole, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je donijelo rješenje (klasa:UP/I-602-03/04-05/3; urbroj:533-02/04-02) kojim se odobrava SŠ Gračac početak izvođenja programa za stjecanje srednje stručne spreme i to za:

– šumarski tehničar, šifra 110104, strukovno područje: šumarstvo

31. svibnja 2007. godine, na zahtjev škole, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je donijelo rješenje (klasa:UP/I-602-03/07-05/00053; urbroj:533-09-07-0006) kojim se odobrava SŠ Gračac početak izvođenja programa za stjecanje srednje stručne spreme i to za zanimanja:

– bravar, šifra 014153, strukovno područje: strojarstvo

– instalater centralnog grijanja i klimatizacije, šifra 013653, strukovno područje: strojarstvo

– vodoinstalater, šifra 013853, strukovno područje: strojarstvo

– autolimar, (014053), strukovno područje: strojarstvo

Odlukom o upisu učenika u Školu za šk. god. 2011./12. planirano je da u 3 razredna odjela upišemo 24 učenika po razrednom odjelu u obrazovne programe: ekonomist i šumarski tehničar te 15 učenika u 1 kombinirani razredni odjel s obrazovnim programima vodoinstalater, autolimar, instalater grijanja i klimatizacije te bravar.

Planirani br.učenika nije realiziran (osim u kombiniranom razrednom odjelu). Od MZOŠ smo dobili Suglasnost na manji broj učenika po razrednom odjelu.

Organizacija nastave

Nastava će se izvoditi samo u jednoj, dopodnevnoj smjeni. U popodnevnoj smjeni će se organizirati izvođenje izvannastavnih slobodnih aktivnosti, dodatna i dopunska nastava.

Prvi nastavni sat započinjat će u 8,30 sati (nulti sat po potrebi će započinjati u 7,40 sati) a završavati u 13,35 sati šestim, odnosno 14,25 sedmim satom.

Pri izradi rasporeda praktične nastave vodilo se računa o ravnomjernoj raspoređenosti učenika po obrtničkim radionicama. Tako će učenici 1.c i 2.c razreda (strojari) u pojedinom zanimanju biti na praksi kod obrtnika četvrtkom, a učenici 3.c četvrtkom i petkom. U školskoj radionici učenici 1.c će obavljati praktičnu nastavu ponedjeljkom i srijedom, a učenici 2.c četvrtkom. U veljači sl. godine učenici 2.c će imati praktičnu nastavu samo kod obrtnika (2 dana).

Gantogram praktične nastave

Kao i prošlih godina nastavni proces će se i ove godine realizirati temeljem kontinuirane izmjene dana teorijske i praktične nastave tijekom tjedna.

Razredi po jedinstvenom modelu obrazovanja za obrtnička zanimanja (1.c, 2.c) trebaju realizirati 900 sati praktične nastave, a 3.c 800 sati. Pri tom će tijekom cijele nastavne godine učenici imati 2 dana praktične nastave i 3 dana teorijske nastave tjedno do kraja školske godine.

Učenici u zanimanju šumarski tehničar 4. razred imaju 60 sati za realizaciju praktične nastave u Školi, te je ista uklopljena u školski raspored na način da učenici jedan dan u mjesecu (8 sati) imaju praktičnu nastavu.

Praćenje učenika na praktičnoj nastavi kod obrtnika i u poduzećima

Nastavnik zadužen za praćenje učenika na praktičnoj nastavi kod obrtnika i u poduzećima za 1. razred u programu izobrazbe strojarstva je Berislav Stipanić, a za 2. razred i 3.razred Miljenko Vukša.

Ekonomist

Šumski tehničar

Vodoinstalater

Bravar

Instalater grijanja i klimatizacije

Automehaničar

Autolimar

Program iz izvannastavnih aktivnosti provodit će se tijekom cijele školske godine.

SŠ Gračac ima uvjete (prostorne) da bi pristupila realizaciji navedenog. Unatoč tehničkim problemima (prometna izoliranost Gračaca od drugih gradova, a samim tim i otežan prijevoz radnika Škole koji su putnici iz Zadra u poslijepodnevnim satima kad je i moguće organizirati izvannastavne aktivnosti)i u ovoj šk. god. nastojat ćemo organizirati športske i ostale aktivnosti.

U planu su obilježavanja značajnih obljetnica kulturnog i povijesnog značenja,

( izrade panoa, zidnih novina ) posebno za:

 • Dan škole

 • Dan općine

 • Državne blagdane

 • Božićne blagdane

 • Dani kruha

 • Valentinovo

 • Svečanosti za završni razred

Dan EKO škole (28. travnja 2006. godine Škola je dobila međunarodni status EKO ŠKOLE)

Suradnja s roditeljima učenika organizirat će se preko roditeljskih sastanaka, Vijeća roditelja i indiv. razgovora s roditeljima. Roditelji će se i pismenim putem obavijestiti o postignutim rezultatima i problemima njegova djeteta, a po potrebi i pozvati u školu.

 • Svaki razrednik održat će najmanje tri roditeljska sastanka.

 • Sudjelovati na natjecanjima i susretima.

 • Uključiti se u humanitarne akcije, posebno, u akciju dobrovoljnog darivanja krvi i natjecanje u poznavanju prve pomoći

 • Tijekom godine organizirati jednodnevne izlete, posjete kazališnim predstavama itd.

 • Maturalna ekskurzija

 • Stručne ekskurzije

Organizacija nastave

Nastava će se izvoditi samo u jednoj, dopodnevnoj smjeni. U popodnevnoj smjeni će se organizirati izvođenje izvannastavnih slobodnih aktivnosti, dodatna i dopunska nastava.

Prvi nastavni sat započinjat će u 8,30 sati (nulti sat po potrebi će započinjati u 7,40 sati) a završavati u 13,35 sati šestim, odnosno 14,25 sedmim satom.

Pri izradi rasporeda praktične nastave vodilo se računa o ravnomjernoj raspoređenosti učenika po obrtničkim radionicama. Tako će učenici 1.c i 2.c razreda (strojari) u pojedinom zanimanju biti na praksi kod obrtnika četvrtkom, a učenici 3.c četvrtkom i petkom. U školskoj radionici učenici 1.c će obavljati praktičnu nastavu ponedjeljkom i srijedom, a učenici 2.c četvrtkom. U veljači sl. godine učenici 2.c će imati praktičnu nastavu samo kod obrtnika (2 dana).

Kao i prošlih godina nastavni proces će se i ove godine realizirati temeljem kontinuirane izmjene dana teorijske i praktične nastave tijekom tjedna.

Razredi po jedinstvenom modelu obrazovanja za obrtnička zanimanja (1.c, 2.c) trebaju realizirati 900 sati praktične nastave, a 3.c 800 sati. Pri tom će tijekom cijele nastavne godine učenici imati 2 dana praktične nastave i 3 dana teorijske nastave tjedno do kraja školske godine.

Učenici u zanimanju šumarski tehničar 4. razred imaju 60 sati za realizaciju praktične nastave u Školi, te je ista uklopljena u školski raspored na način da učenici jedan dan u mjesecu (8 sati) imaju praktičnu nastavu.

Praćenje učenika na praktičnoj nastavi kod obrtnika i u poduzećima

Nastavnik zadužen za praćenje učenika na praktičnoj nastavi kod obrtnika i u poduzećima za 1. razred u programu izobrazbe strojarstva je Berislav Stipanić, a za 2. razred i 3.razred Miljenko Vukša

Knjižnica Srednje škole Gračac osnovana je 2003. g., a danas broji više od 2900 naslova knjižne građe, te preko 140 jedinica neknjižne građe s tim da se teži neprestanom povećanju navedenih brojki. Zahvaljujući vlastitoj knjižnici učenici naše Škole stječu uvjete za razvijanje stalnih navika korištenja bibliotečne građe.

Danom osnutka Škola je imala osiromašen fond knjižne građe. Novčanim donacijama i donacijama u knjigama, ali i kupnjom knjiga, fond knjižnice Srednje škole Gračac se obogatio tako da sada broji ukupno:

1. 142 jedinice neknjižne građe (VHS, CD, CD-ROM, DVD, i sl.)

2. 2865 jedinica knjižne građe

 • Lektira-1431 jedinica knjižne građe

 • Referentna literatura-152 jedinica knjižne građe

 • Stručna literatura-430 jedinica knjižne građe

 • Udžbenici/priručnici-499 knjižne građe

 • Zastarjela i otpisana građa-339 jedinica knjižne građe

Ostalo- 353

Školska knjižnica pretplaćena je na 6 časopisa: „Lovački vjesnik“, „Hrvatske šume“, „Olimp“, Meridijani“ i „Obrtničke novine“.

Treba napomenuti da navedeni popis nije konačan i da je u tijeku daljnja nabava i kupovina knjiga.

Telefon: 023/773-870 Tajništvo

Telefon: 023/773-873 Ravnatelj

Telefaks: 023/773-870

e-mail: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 1 Ocjena: 4
Kvaliteta nastave 4
Opremljenost učionica 4
Knjižnica 5
Izvannastavne aktivnosti 5
Dostupnost interneta 4
Prostori za druženje 1
Mogućnosti zapošljavanja 4
Preporuka upisa 5

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2012/2013 Glasova: 2 Ocjena: 2.94

Profesori

Ime i prezime Predmet Ocjena
Filip Bach Dendrologija, Fitocenologija, Zaštita šuma... 4.83

Odgovori