Pretraga

Srednja škola

Srednja škola Jelkovec

http://www.ss-jelkovec.skole.hr/

Srednja škola Jelkovec četverogodišnja je strukovna škola koja obrazuje učenike u tri obrazovna smjera:

Detaljnije o planu i programu za svaki od smjerova te koju kvalifikaciju stječete sa formalnim završetkom Srednje škole Jelkovec možete vidjeti na poveznicama klikom na ime obrazovnog profila (ELEKTROTEHNIČAR, TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU, TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO).

Budući da je Srednja škola Jelkovec četverogodišnja, u svojem planu i programu priprema i za državnu maturu te za snalaženje na nekim danas vrlo popularnim fakultetima poput Fakulteta elektrotehnike i računarstva te srodnim fakultetima, stručnim studijima i veleučilištima.

Ističemo nedavne uspjehe na natjecanju iz područja robotike i izradi programskih rješenja WORLDSKILLS 2021. godine gdje su naši učenici ostvarili prvo mjesto na državnom natjecanju u području robotike te treće mjesto na državnom natjecanju u području izrade programskih rješenja.

Srednja škola Jelkovec djeluje oko 30 godina, prije 12 godina započela svoj put kao zasebna škola, dotad djelovala zajedno sa Gimnazijom Sesvete pod nazivom Srednja škola Sesvete.

Na tome putu doživljavali smo mnoge izazove s kojima smo se uspješno suočavali te nakon 12 godina možemo reći da imamo jasno postavljene ciljeve koje želimo u narednom razdoblju ostvariti, a to je, osim kvalitetnog obrazovanja i praćenja razvoja vještina i kompetencija iz područja IT – a i elektrotehnike, ponuditi mladima kvalitetan temelj za snalaženje i napredak na tržištu rada, koje ususret novim izazovima udovoljava samo onima koji imaju relativno visok stupanj snalaženja u tom novom, galopirajućem svijetu razvoja tehnologije.

Elektrotehničar:

Određeni Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_49_981.html

Obvezni predmeti – bodovanje

 • Hrvatski jezik
 • Matematika
 • Strani jezik
 • Fizika
 • Tehnička kultura
 • Dodatni predmet od posebne važnosti koji određuje srednja škola: Kemija

Opći uspjeh petog, šestog, sedmog i osmog razreda

Natjecanje iz područja informatike/računalstva – vrednuje se pri upisu

Popis dokumenata potrebnih za upis: Liječnička svjedodžba medicine rada

Popis zdravstvenih zahtjeva za upis u srednju školu: uredan vid, stereovid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićnokoštanog sustava

Popis stranih jezika koji se izvode kao obvezni nastavni predmeti u srednjoj školi: Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode kao izborni nastavni predmeti u srednjoj školi: Vjeronauk, Etika

Bodovni prag: 56

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje): 0,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU: 3000 kuna

Tehničar za elektroniku:

Određeni Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_49_981.html

Obvezni predmeti – bodovanje

 • Hrvatski jezik
 • Matematika
 • Strani jezik
 • Fizika
 • Tehnička kultura
 • Dodatni predmet od posebne važnosti koji određuje srednja škola: Kemija

Opći uspjeh petog, šestog, sedmog i osmog razreda

Natjecanje iz područja informatike/računalstva – vrednuje se pri upisu

Popis dokumenata potrebnih za upis: Liječnička svjedodžba medicine rada

Popis zdravstvenih zahtjeva za upis u srednju školu: uredan vid, stereovid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno – koštanog sustava

Popis stranih jezika koji se izvode kao obvezni nastavni predmeti u srednjoj školi: Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode kao izborni nastavni predmeti u srednjoj školi: Vjeronauk, Etika

Bodovni prag: 56

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje): 0,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU: 3000 kuna

Tehničar za računalstvo:

Određeni Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_49_981.html

Obvezni predmeti – bodovanje

 • Hrvatski jezik
 • Matematika
 • Strani jezik
 • Fizika
 • Tehnička kultura
 • Dodatni predmet od posebne važnosti koji određuje srednja škola: Kemija

Opći uspjeh petog, šestog, sedmog i osmog razreda

Natjecanje iz područja informatike/računalstva – vrednuje se pri upisu

Popis dokumenata potrebnih za upis: Liječnička svjedodžba medicine rada

Popis zdravstvenih zahtjeva za upis u srednju školu: uredan vid, stereovid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno – koštanog sustava

Popis stranih jezika koji se izvode kao obvezni nastavni predmeti u srednjoj školi: Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode kao izborni nastavni predmeti u srednjoj školi: Vjeronauk, Etika

Bodovni prag: 60

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje): 0,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU: 3000 kuna

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika još nisu određeni te će kao i svi drugi detalji biti dio natječaja za upis u 1. razred srednje škole 2022./2023. školske godine na vrijeme objavljeni na web adresi i oglasnoj ploči Škole.

srednja škola jelkovec

Adresa škole: Vladimira Stahuljaka 1, 10360 Sesvete

Broj telefona: 01/6454680

Mail škole: [email protected], [email protected]

Oib škole

http://www.ss-jelkovec.skole.hr/

U Srednjoj školi Jelkovec održavaju se razne aktivnosti, koje možemo podijeliti u tri kategorije:

FAKULTATIVNA NASTAVA

 • Fakultativna matematika od 1. do 4. razreda
 • Fakultativna fizika za učenike 4. razreda
 • Fakultativna nastava njemačkog kao strukovnog jezika
 • Američka kultura i civilizacija – fakultativna
 • Fakultativna nastava tjelesne i zdravstvene kulture za sve razrede

DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA TE PRIPREME ZA DM

 • Pripreme za državnu maturu hrvatski i engleski jezik
 • Dopunska iz osnova elektrotehnike i srodnih predmeta

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 • Robotika,
 • Inovatori,
 • Prva pomoć,
 • Fotoskupina,
 • Osnove AI (umjetna inteligencija)

ČLANSTVA

Oracle academy

Svaka srednja škola nudi neke specifičnosti, međutim, Srednja škola Jelkovec ima osobitost u iznimnoj tehničkoj opremljenosti Škole, koja omogućuje nastavnicima i učenicima razvoj u smjeru kojeg predaju/pohađaju.

Dostupnost elektroničke, elektrotehničke, i druge opreme koje omogućuju konkretizaciju ideja su važan doprinos svemu onome što se onda dalje razvija i rezultira vrhunskim rezultatima poput osvajanja državnih natjecanja, međutim, posebnost Srednje škole Jelkovec nije isključivo u tehničkoj opremljenosti, već spremnosti djelatnika na dodatni angažman u svrhu postizanja konkurentnosti Škole među ostalim školama sličnog ili istog obrazovnog profila, u humanom pristupu i uvažavanju različitosti i razvoju građanskog i civiliziranog društva.

Poticanje na humanost i društveno prihvatljiva ponašanja naš su ‘trademark’ već godinama, iako, kao i svi, na tome uvijek možemo i moramo raditi i više i bolje. Samo tako možemo ostvariti naše ciljeve u budućnosti.

Škola je u konstantnom procesu samovrednovanja i preispitivanja vlastite konkurentnosti i kvalitete u odnosu na dostupna mjerila za usporedbu, a to su druge srednje škole i učilišta sa sličnim obrazovnim profilom.

NAŠE GESLO JEST: ZNANJEM ŽELIMO BITI KORISNI DRUGIMA!

NAŠA VIZIJA JE: ŽELIMO ŠKOLU U DRUŠTVU ZNANJA!

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!