Pretraga

Srednja škola

Srednja škola Mate Balote Poreč

SŠ M.  Balote je škola sa najdužom tradicijom srednjoškolskog obrazovanja u IŽ jer smo pravni slijednici Poljoprivredne škole koja je započela s radom daleke 1883. godine. Osim u najstariji program Agrotehničar upisujemo učenike i  u program Ekonomist te Opća gimnazija i Jezična gimnazija.

Kada je Car Franjo Josip uveo parlamentarizam 1860. godine, Poreč postaje političko i poljoprivredno središte Istre, sjedište Istarskog sabora. Na prvoj sjednici Sabora 6. travnja 1861. godine grof Coronini poziva zastupnike da se pobrinu za razvoj istarskog sela jer je poljoprivredna proizvodnja zastarjela. Dvije godine kasnije, zastupnici traže da se iz općina prikupe podaci o potrebama u školstvu, jer u mnogim mjestima nema nikakve nastave. Sabor daje pomoć za osnivanje poljoprivrednog društva i raspravlja o potrebi poljoprivrednog prosvjećivanja.

Prema odluci Sabora od 5. rujna 1874., u Poreču se osniva Poljoprivredna stanica. Njoj se priključuju pokusna stanica i voćarski objekt – s ciljem da se pri stanici osnuje praktična poljoprivredna škola. Ustanova je dobila naziv “Pokrajinska vinarsko – voćarska stanica”

Godine 1882. Stanica prerasta u Poljoprivrednu školu. U to vrijeme poljoprivredu Istre ugrožava pojava filoksere – pogubna zaraza se širila velikom brzinom i prijetila da uništi sve vinograde.

Nakon 2.svjetskog rata jača gospodarstvo pa se u Poreču otvara i Ekonomska škola a od 1990. Godine u SŠ M balote otvaraju se i gimnazijski programi.

Fotografije i članci o aktivnostima u školi na web stranici: http://ss-mbalote-porec.skole.hr/

Prezentacija škole općenito:

Opća gimnazija

Jezična gimnazija

Agrotehničar

Ekonomist video1

Ekonomist video2

DSD- Njemačka jezična diploma (fakultativna nastava) ekonomskog smjera

„Upiši poljoprivrednu“: http://upisipoljoprivrednu.iptpo.hr/

Adresa škole:  Karla Huguesa 6

Broj telefona: 052 431 055, 052 431 085

Mail škole: ss-mbalote@ss-mbalote-porec.skole.hr

Oib škole: 48579920776

Link na web stranicu škole: http://ss-mbalote-porec.skole.hr/

Aktivnosti učenika u školi opisane su u prezentaciji škole i na web stranicama škole.

Puno izvan nastavnih aktivnosti za učenike, fakultativne i dopunske nastave, izvan učioničke nastave, uspjesi učenika na natjecanjima, sudjelovanje učenika u EU projektima, projektima lokalne zajednice…

Njemačka jezična diploma – DSD, opis programa fakultativne nastave na web stranici:

http://ss-mbalote-porec.skole.hr/projekti/dsd_njema_ka_jezi_na_diploma 

Projekt Eko škola- pogledaj podizbornik: http://ss-mbalote-porec.skole.hr/projekti/eko_skola

EU projekt u partnerstvu sa školom iz Francuske –  „Boškarin i krumpir“: http://ss-mbalote-porec.skole.hr/boskarin_i_krumpir

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap