Pretraga

Srednja škola

Srednja škola Otočac

Srednja škola Otočac je jedinstvena škola, koja u svom redovnom programu obrazuje učenike u dvije didaktičke cjeline.

Prvu didaktičku cjelinu (četverogodišnje obrazovanje) čine:

 • opća gimnazija
 • ekonomija, trgovina i poslovna administracija, program zanimanja: ekonomist
 • ekonomija, trgovina i poslovna administracija, program zanimanja: poslovni tajnik
 • šumarstvo, prerada i obrada drva, program zanimanja: šumarski tehničar

Drugu didaktičku cjelinu (trogodišnje obrazovanje) čine obrtnički programi:

 • strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, program zanimanja: automehaničar
 • ekonomija, trgovina i poslovna administracija, program zanimanja: prodavač
 • elektrotehnika računalstvo, program zanimanja: elektromehaničar, autoelektričar

Uz redovni program obrazovanja Škola provodi i program obrazovanja odraslih – program cjeloživotnog učenja, za što posjeduje potrebne verifikacije i to za sljedeće programe zanimanja:

 • četverogodišnji program zanimanja:
  • ekonomist
  • šumarski tehničar
  • poslovni tajnik
 • trogodišnji program zanimanja:
  • elektromehaničar
  • autoelektričar
  • automehaničar
  • strojobravar
  • prodavač
 • Program prekvalifikacije u navedenim zanimanjima
 • Program učenja engleskog i njemačkog jezika – stupnjevi A1 i A2, u trajanju od 140 nastavnih sati
 • Programe za osposobljavanja u informatici za zvanje računalni operater u trajanju od 120 nastavnih sati

Srednja škola Otočac nalazi se u Ličko-senjskoj županiji u malom gradiću Otočcu s oko 5400 žitelja, koji je središte cijele pokrajine Gacke.

Carica Marija Terezija učinila je grad 1746. velikim trgovištem. Već 1727.godine osnovala je u Otočcu trivijalnu školu, a 1782. krajišku glavnu školu. 1870.g. dječačka škola pretvorena je u građansku školu. U Otočcu je krajem 19. i početkom 20. st postojala ženska i muška Državna realna gimnazija koju su pohađali učenici nakon tada završene četverogodišnje osnovne škole.

Srednjoškolsko obrazovanje u Otočcu započelo je školske 1946./47. godine osnivanjem Dvogodišnje trgovačke škole koju je završila jedna generacija učenika.

Početkom školske 1948./49. godine u Otočcu se otvara nova četverogodišnja škola “Ekonomski tehnikum”, koja pod tim nazivom radi do 2. 12. 1954. godine kada se naziv “Ekonomski tehnikum” zamjenjuje nazivom “Srednja ekonomska škola”.

25. rujna 1965. godine osniva se Srednjoškolski centar, koji je nastao spajanjem Ekonomske škole i Škole učenika u privredi.

Školske godine 1966./67. u Srednjoškolskom centru započinje s radom Gimnazija, a godinu dana kasnije i Opća srednja škola s metalskim usmjerenjem.

1978. godine Srednjoškolski centar mijenja naziv u Centar odgoja i usmjerenog obrazovanja, koji ostaje do 5. 2. 1993. godine kada je zamijenjen današnjim nazivom Srednja škola Otočac.

U samostalnoj demokratskoj Hrvatskoj državi srednjoškolsko obrazovanje dobiva posebno značenje, što se odražava i na Srednju školu Otočac, koja je u funkciji zadovoljavanja potreba za kadrovima u Ličko-senjskoj županiji otvorila 1997. godine šumarsku školu za zanimanje šumarski tehničar, koje se održalo do današnjih dana i upravnu školu za zanimanje poslovni tajnik, koje se od 2008. g. ne nalazi u popisu programa redovnog obrazovanja u Srednjoj školi Otočac, a koje je zamijenjeno s novim programom poljoprivrede i zanimanjima poljoprivredni gospodarstvenik, cvjećar i ratar.

Adresa škole: Ćirila i Metoda 2, 53220 Otočac

Broj telefona: 053 / 773 315

Mail škole: ured@ss-otocac.skole.hr

Oib škole: 92358552068

Link na web stranicu škole: http://ss-otocac.skole.hr/

Međunarodni trening u Srednjoj školi Otočac
http://ss-otocac.skole.hr/?news_hk=1&news_id=910&mshow=290#mod_news

Kaskadni pristup šumarstvu za održivi razvoj – KAS-KAD
http://ss-otocac.skole.hr/erasmus_cas_cad

Digitalna demokracija i mobilnost radi učenja
http://ss-otocac.skole.hr/?news_id=586#mod_news

EU projekt: Koraci za život – Španjolska
http://ss-otocac.skole.hr/?news_id=459#mod_news

Razvijanje nastavničkih kompetencija za efektivan rad s učenicima s bihevioralnim problemima – prvi međunarodni trening u Latviji
http://ss-otocac.skole.hr/?news_id=842#mod_news

Srednjoškolci uključeni u internacionalne programe
http://ss-otocac.skole.hr/?news_id=638#mod_news

POSEBNOSTI ZANIMANJA EKONOMIST

Tradicija školovanja za zanimanje EKONOMIST u Otočcu duga je više od 70 godine. Iz naših učionica stasala je brojna generacija učenika koji su po završetku obrazovanja pokretali vlastite poslove, nastavljali obiteljske poslove, uspješno studirali, te se zapošljavali u širokom spektru djelatnost.

1. Pet registriranih vježbeničkih tvrtki
– od 2006.g. eksperimentalno smo među prvima u Hrvatskoj krenuli u eksperimentalnu nastavu osnivanjem vježbeničkih tvrtki kroz koje su učenici osnivali svoja virtualna poduzeća. Danas zapaženo sudjelujemo i postižemo izvanredne rezultate na smotrama i sajmovima Vježbeničkih tvrtki, u Krapini, Rijeci i Zagrebu. Dakle, skoro 15 godina jedini predstavljamo našu županiju na ovim sajmovima i smotrama.

Tvrtka partneri su nam pržiona kave San i sirana Runolist.

2. Terenska nastava u kojoj se povezuje teorija s praksom
– svake godine nastavu približavamo gospodarskoj stvarnosti našeg kraja posjetama OPG-ima, malim gospodarskim subjektima, bankama, Turističkoj zajednici i agencijama, Zagrebačkoj burzi, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Hrvatskoj gospodarskoj komori, Adventskom sajmu…)

3. Sudjelovanje u projektima PROPOLI, Erazmus+, a tradicionalno obilježavamo financijski tjedan, poduzetnički tjedan, te sudjelujemo u radionicama Hrvatske gospodarske komore Žene i.
Od prvog dana smo uključeni i u Statističku olimpijadu

4. Kod nas se nastava Knjigovodstva i Računovodstva provodi na računalima uz korištenje prilagođenog računalnog programa baš za potrebe nastave i edukaciju knjigovodstvene materije.

5. Tradicionalno ekonomisti su nositelji brojnih školskih aktivnost od Dana ružičastih majica, Dana osoba s Down sindromom, Maškara, Dana kruha, …

To su samo neke od prednosti i aktivnost koje našu Školu i smjer Ekonomist čine posebnima i drugačijima od drugih, a vjerujte to je samo mali dio onoga što mi u svakodnevno radimo.

POSEBNOSTI ZANIMANJA ŠUMARSKI TEHNIČAR

U povijesnoj zgradi prve uprave šuma u Hrvatskoj u Otočcu u kojoj je sada sjedište Škole obrazujemo učenike za zanimanje ŠUMARSKI TEHNIČAR.

Posebnost obrazovnog procesa je izvođenje velikog dijela nastave putem terenskih vježbi u izvornoj stvarnosti, praktične nastave u suradnji sa šumarijama u okružju i stručnih ekskurzija u svim vegetacijskim pojasevima zbog idealnog smještaja Škole u dolini, nadomak mediteranu, kršu, brdskim i gorskim šumama. Učenici imaju prigodu sakupljati biološke materijale za proučavanje vrsta, koristiti instrumente, alate i strojeve bitne za njihov stručni razvoj i posjetiti znamenite lokacije, ustanove zaštite prirode, Hrvatski šumarski institut, rasadnike, šumarije…

Kao cjeloviti „šumari“ u zadnjoj godini najbolji su u prilici pokazati svoja znanja, vještine i sposobnosti u jednom od predmetnim sadržajima najobuhvatnijih natjecanja strukovnih škola u kojima naši učenici redovito sudjeluju i osvajaju nagrade.

Nakon završenog školovanja nudi im se mogućnost (samo)zapošljavanja ili nastavka obrazovanja na Šumarskom fakultetu, Veleučilištu Karlovac i svim drugim visokim učilištima.

Pogledajte kako je sve prethodno navedeno stvarno:

Srednja škola Otočac članica je Međunarodne Eko-škole.

Status Međunarodne Eko – škole Srednja škola Otočac prvi puta stekla je 2007. godine, te ustrajnim radom na odgoju i obrazovanju mladih po pitanju okoliša i razvoju svjesnosti o potrebi očuvanja prirode 2017. godine nagrađeni smo zlatnim certifikatom Međunarodne Eko-škole.

Ovo prestižno međunarodno priznanje dodjeljuje se na dvije godine. Nakon toga slijedi obnova statusa, te Srednjoj školi Otočac slijedi obnova statusa i stjecanje dijamantnog certifikata.

Međunarodne Eko-škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini čitavih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovne i srednje škole, dječji vrtići i učenički domovi, škole za djecu s posebnim potrebama i fakulteti). Nacionalni koordinator Eko-škola u Republici Hrvatskoj je Udruga Lijepa Naša.

Međunarodni program Eko-škole je razvila Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE). Škole se nagrađuju Zelenom zastavom sa znakom Eko-škole . Škole također dobivaju i povelju (certifikat) Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš, pravo na logo (znak Eko-škole) koji će se nalaziti na dopisima, stječu mogućnost medijske promidžbe u Hrvatskoj i svijetu…

Cilj programa: ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika Eko-škole.

Zadaća: odgojiti mlade generacije osjetljivima na pitanja okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti.

Kapacitet doma: 32 mjesta (mješovito) + izolacijska soba, soba za osobe s posebnim potrebama
Broj odgojnih skupina: 1
Broj djelatnika: 6

Učenički dom smješten je u zgradi koja je poznata pod nazivom „Stara bolnica“ ispod brdašca Fortice, te je zbog svoje starosti i povijesnog značaja stavljena pod zaštitu Ministarstva kulture kao spomenička baština.

Dom je novoobnovljeni objekt koji ima sve predviđene standarde. Dom raspolaže sa 34 ležaja raspoređenih u 7 trokrevetnih, 5 dvokrevetnih soba, 1 jednokrevetna te sobom za osobu s posebnim potrebama i izolaciju. Svaka soba ima vlastitu kupaonicu s WC-om.

Interijer Doma opremljen je funkcionalnim namještajem i opremom, tako da je namjena zgrade Doma gotovo u potpunost prilagođena potrebama za kvalitetan smještaj, prehranu, te život i rad učenika i djelatnika Doma, čime su zadovoljeni osnovni pedagoški i higijensko zdravstveni uvjeti i potrebe.

Dom ima prostoriju za učenje, prostoriju za slobodne aktivnosti, športsko-rekreativne, kulturne i zabavne aktivnosti, kuhinju, blagovaonicu, učionicu, prostorije za odgajatelje i ostale prostorije.

Učenički dom organizira smještaj, prehranu , odgojno-obrazovni rad, kulturne i druge aktivnosti učenika škole u učeničkom domu. Usluge učeničkog doma u pravilu se pružaju redovitim učenicima. Sukladno slobodnim kapacitetima u vrijeme praznika, dom može pružati usluge prehrane i smještaja organiziranim skupinama učenika i drugim zainteresiranim osobama.

https://www.facebook.com/ucenickidom.otocac/

Ravnateljica: Adela Rukavina, prof.

Tajnica: Dajana Marković, upravni pravnik

Voditeljica računovodstva: Slavica Glumičić, oec ( Darko Odorčić, ekonomist – zamjena)

Računovodstvena referentica i administratorica: Snježana Oršanić, oec

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap