Pretraga

Srednja škola

Srednja škola Pregrada

Srednja škola Pregrada broji 457 učenika u 22 razredna odjela. Realizira programe iz područja zdravstva i socijalne skrbi (Medicinska sestra opće njege/Medicinski tehničar opće njege, Fizioterapeutski tehničar, Farmaceutski tehničar, Dentalni tehničar te Njegovatelj/njegovateljica – TES; posebni razredni odjel za učenike s teškoćama), ugostiteljstva i turizma (Kuhar, Konobar i Slastičar) i program Prirodoslovne gimnazije. Za sve navedene programe škola ima optimalne uvjete rada i što je još važnije, izvrsnu suradnju sa zdravstvenim i drugim institucijama u kojima učenici uče u neposrednoj stvarnosti odnosno na mjestu rada.

Srednja škola Pregrada počela je radom šk. god. 1997./98. Te prve godine upisano je 93 učenika u dva odjela opće gimnazije i odjele kuhara, konobara i frizera. Za njen rad pripremljen je i uređen prostor stare zgrade osnovne škole iz 1908. u centru grada.

Potreba za srednjom školom u Pregradi potvrđivala se činjenicom, da se tijekom godina događaju preseljenja učenika iz drugih škola, s obzirom da im blizina SŠ Pregrada omogućuje boravak u roditeljskom domu. Realizacija programa iz područja zdravstva (Fizioterapeutski tehničar, Medicinska sestara opće njege/medicinski tehničar opće njege, Dentalni tehničar, Farmaceutski tehničar, Njegovatelj/Njegovateljica – TES) odgovara gospodarskim potrebama brojnih zdravstvenih ustanova iz bliže i šire okoline škole i grada .

U novu zgradu škole useljeno je 2003., a dvije godine kasnije otvorena je moderna trodijelna sportska dvorana.

Od 2008. godine za potrebe praktične nastave programa konobar uređena je i stavljena u funkciju Gradska kavana – radionica SŠ Pregrada, smještena na glavnom gradskom trgu, dok je 2010. završena gradnja zgrade učeničkog doma visokog standarda stanovanja za 126 korisnika.

Godine 2010. u prostorima škole počinje s radom preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva – dislocirani studij u Pregradi, Medicinskog fakulteta iz Osijeka (sadašnji naziv Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo) koji pohađa velik broj naših bivših učenika.

Škola je 2017. proslavila 20. obljetnicu, a u tih 20 godina postojanja u njoj je obrazovano oko 10 000 učenika.

Prirodoslovna gimnazija je općeobrazovna škola koja traje četiri godine, a naglasak stavlja na prirodoslovne predmete (biologiju, kemiju i fiziku). Prednost u odnosu na opću gimnaziju je u satima praktičnih vježbi koje učenici imaju u laboratorijima, a koji im omogućuju praktično svladavanje znanja o ovim područjima stečenima na satima teorije. Osim prirodoslovnih predmeta, učenici imaju sve općeobrazovne predmete kao i opća gimnazija (s ponešto drugačijom satnicom). Nakon položene državne mature gimnazijalci imaju mogućnosti upisa u na sve visoke škole i fakultete, a najbolje su pripremljeni za upis i nastavak obrazovanja u prirodoslovnom, biomedicinskom i biotehničkom području. Za upis se vrednuju: prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovne škole i zaključne ocjene iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Biologija, Kemija i Geografija 7. i 8. razreda (dodatni elementi vrednovanja, prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole). Bodovni prag je 60 bodova.

Fizioterapeutski tehničari se mogu nakon završene srednje škole zaposliti u rehabilitacijskim centrima, bolnicama i domovima za starije osobe, gdje pomažu bolesnim i ozlijeđenim osobama u povećanju pokretnosti, ublažavanju boli te sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i ozljeda. Na temelju liječničke procjene planiraju rad s pacijentima i izrađuju program terapije, poučavaju pacijente o samostalnom izvođenju vježbi za povećanje snage, izdržljivosti, usklađivanja kretnje i ravnoteže. Uče ih služiti se pomagalima koja im pomažu u postizanju veće samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Nakon četverogodišnjeg školovanja i položene državne mature postoji mogućnosti upisa na sve visoke škole i fakultete. Za upis se vrednuju: prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovne škole i zaključne ocjene iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Kemija, Biologija i Fizika 7. i 8. razreda (dodatni elementi vrednovanja: prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole). Nema bodovnog praga. Uvjet za upis je potvrda nadležnog liječnika školske medicine.

Dentalni tehničar samostalno izrađuje fiksne i mobilne protetske konstrukcije u stomatologiji: zubne krunice, mostove potpune ili djelomične zubne proteze, umjetne zube i ostale vrste zubnih protetičkih pomagala. Izrađuju i ortodontska pomagala koja su namijenjena ispravljanju nepravilnosti zubi i čeljusti. Surađuje sa stomatologom koji uzima otisak zubala, te prema otisku izrađuje model nadomjeska ili protezu. Dentalni tehničar koristi široku paletu materijala kao što su keramika, zlato, plastika, metal, različite slitine, gips za izradu modela, vosak i dr. Radi u zatvorenom prostoru, u povoljnim mikroklimatskim uvjetima, najčešće sjedeći, no dio poslova obavlja i u stojećem položaju. Koristi ručne alate, ali i strojeve za zavarivanje, brušenje i poliranje. Dentalni tehničari se zapošljavaju u privatnom i javnom sektoru: u zubotehničkim laboratorijima pri bolnicama, domovima zdravlja i stomatološkim ordinacijama, te mogu otvoriti vlastiti zubotehnički laboratorij. Nakon četverogodišnjeg školovanja i položene državne mature postoji mogućnosti upisa na sve visoke škole i fakultete. Za upis se vrednuju: prosjeci zaključenih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovne škole i zaključne ocjene iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Fizika, Kemija i Biologija 7. i 8. razreda razreda (dodatni elementi vrednovanja: prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole). Nema bodovnog praga. Uvjet za upis je liječnička svjedodžba medicine rada.

Medicinske sestre rade na unapređenju zdravlja, sprečavanju bolesti, liječenju i rehabilitaciji svojih pacijenata. Mogu raditi na vrlo različitim radnim mjestima: od patronaže do jedinica intenzivne skrbi. Medicinske sestre mogu raditi i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u bolnicama, u ustanovama za njegu i rehabilitaciju u kući, s liječnicima u različitim ordinacijama, u službama za hitnu medicinsku pomoć, u sestrinskim školama, te izvan zdravstva, na primjer, u domovima za starije osobe i dječjim vrtićima. Nakon petogodišnjeg školovanja medicinska sestra je samostalna u radu i ne treba prolaziti stažiranje, a nakon položene državne mature ima mogućnosti upisa na sve više škole i fakultete. Za upis se vrednuju: prosjeci zaključenih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovne škole i zaključne ocjene iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Kemija, Biologija i Fizika 7. i 8. razreda (dodatni elementi vrednovanja: prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole). Nema bodovnog praga. Uvjet za upis je liječnička svjedodžba medicine rada.

Kuhari pripremaju sve vrste hladnih i toplih jela i slastica. U okviru prigotavljanja jela naručuju sirovine, namirnice i poluproizvode, primaju naručenu robu, skladište je i čuvaju od kvarenja, ustrojavaju rad kuhinje, sudjeluju u svim dijelovima tehnološkog postupka prigotavljanja jela. Uz kuharske vještine moraju posjedovati spremnost u primjeni standarda u obrocima, primjeni zdrave, dijetalne i makrobiotske prehrane i razvoj prije svega hrvatske nacionalne kuhinje, kao i kuhinje drugih zemalja. Mogu se zaposliti u ugostiteljstvu svih vrsta kategorija i prehrambenoj industriji, a mogu voditi i obiteljski posao. Obrazovanje za ovo zanimanje traje tri godine. Za upis se vrednuju: prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovne škole i zaključne ocjene iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, prvi strani jezik i Matematika 7. i 8. razreda (dodatni elementi vrednovanja: prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole). Uvjet za upis je liječnička svjedodžba medicine rada.

Konobari rade u djelatnostima ugostiteljsko-turističkog gospodarstva. Obavljaju pripremne radove, održavaju sredstva, uređaje i inventar ugostiteljskog posluživanja, postavljaju stolove, poslužuju sve vrste jela prema sustavima koji su uobičajeni kod nas i u svijetu, služe se ustaljenim evidencijama i dokumentacijom za ponudu jela i pića. Prihvaćaju goste, primaju narudžbu, poslužuju ga, naplaćuju uslugu i ispraćaju. Konobar se može zaposliti u ugostiteljstvu svih kategorija, a može voditi i obiteljski posao. Obrazovanje za ovo zanimanje traje tri godine. Za upis se vrednuju: prosjeci zaključenih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovne škole i zaključne ocjene iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, prvi strani jezik i Matematika 7. i 8. Razreda (dodatni elementi vrednovanja: prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole). Nema bodovnog praga. Uvjet za upis je liječnička svjedodžba medicine rada. Za sve upisane učenike u program Konobar, MZO dodjeljuje stipendiju od 750 kn.

Slastičari izrađuju kolače, kreme, sladolede i ostale slastice. Glavne sirovine s kojima rade su mlijeko, mliječni proizvodi, jaja, brašno, šećer, kakao i razne vrste voća. Namirnice se najprije pripremaju, miješaju (ručno ili električnim strojevima), a zatim peku ili hlade ovisno o receptu. Tako dobivene smjese i biskviti se premazuju kremama i ukrašavaju. Slastičari se u radu služe različitim kuharskim i slastičarskim priborom, alatima i strojevima: noževima, žlicama, kalupima, električnim miješalicama i sl. Slastičari se zapošljavaju u industrijskoj proizvodnji sladoleda i konditorskih proizvoda, u obrtničkim radionicama i u kuhinjama ugostiteljskih poduzeća. Obrazovanje za ovo zanimanje traje tri godine. Za upis se vrednuju: prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovne škole i zaključne ocjene iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, prvi strani jezik i Matematika 7. i 8. razreda (dodatni elementi vrednovanja: prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole). Nema bodovnog praga. Uvjet za upis je liječnička svjedodžba medicine rada.

Njegovatelji – TES program, namijenjen je učenicima s teškoćama u razvoju i u potpunosti je prilagođen njihovim značajkama. Program se provodi uz primjenu metoda i postupaka primjerenih pojedinom učeniku i uz posebnu odgojno-obrazovnu podršku. Njegovatelji pomažu starim, bolesnim i invalidnim osobama na način da im pripremaju ili donose hranu, pomažu pri nabavci, održavanju i čišćenju stambenog prostora, brinu o pranju i glačanju rublja, obavljaju poslove poput plaćanja režija te pomažu pri kućanskim i ostalim poslovima. Njegovatelji svakodnevno vode brigu o osobnoj higijeni korisnika (umivanje, kupanje, brijanje, i dr.), pomažu pri oblačenju i svlačenju, mijenjanju posteljine te kretanju i nadziranju uzimanja lijekova. Obrazovanje za ovo zanimanje traje tri godine. Posebni uvjeti za upis:

  • prirodno usvojen govor i tečan izgovor
  • dobre motoričke sposobnosti
  • mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji učenika
  • mišljenje nadležnog školskog liječnika koji je pratio učenika tijekom prethodnog školovanja
  • Rješenje Ureda državne uprave u županiji o primjerenom obliku obrazovanja.

Adresa škole: Stjepana Škreblina 2; 49218 Pregrada (Krapinsko – zagorska županija)

Broj telefona: 049/382 150 tajništvo; 049/382 151 ravnateljica; 049/382 152 stručna suradnica psihologinja

Mail škole: [email protected]

Oib škole: 74467195398

Link na web stranicu škole: https://sspregrada.hr/

Srednja škola Pregrada postiže zavidne uspjehe na natjecanjima učenika u znanju, sportu i vještinama te ispitima državne mature. Iz Škole izlaze brojni učenici koji su danas uspješni, ugostitelji, zdravstveni radnici, ali i visokoobrazovani stručnjaci različitih profila. Rezultat je to truda učenika te odgovornog i predanog rada svih nastavnika i ostalih djelatnika Škole Dodatna znanja učenici mogu steći iz njemačkog (DSD diploma) i talijanskog jezika te se uključiti u brojne sportske aktivnosti ili grupe – biološku, povijesnu, informatičku, literarnu, ekološku.

Učenicima se nudi mogućnost sudjelovanja u različitim projektima, kao npr. Erasmus + programi, u okviru kojih je organizirana razmjena učenika u različite europske zemlje, učenje o demokraciji i strukturiranom dijalogu s donositeljima odluka, a isto tako i mobilnost učenika iz programa Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u realizaciji vježbi u rehabilitacijskom centru Topolšica u Sloveniji. Škola je i partner Srednjoj školi Varaždin u uspostavljanju Regionalnog centra kompetentnosti medicinskih škola čime će se još više pridonijeti razvoju i unapređenju zdravstvenih programa. Potiču se inicijative učenika te njeguju odgojne i kreativne vrijednosti – od nastavnih aktivnosti, projektne nastave, istraživačkih projekata, sporta, zabave i druženja do svih oblika suradnje sa širom društvenom i prirodnom okolinom. Primjerice, suradnja s Udrugom umirovljenika Grada Pregrade, u okviru koje učenice i učenici četvrtog razreda usmjerenja fizioterapeutski tehničar, pod vodstvom svojih nastavnika, pružaju elektroterapiju i masažu umirovljenicima s područja grada, s ciljem ostvarivanja i međugeneracijske solidarnosti te komunikacije između mladih i osoba starije životne dobi, a sve u skladu s motom Škole „Učimo, glavom, srcem i rukama“. Kako bi se učenicima olakšalo nošenje s umorom i manjkom koncentracije tijekom nastavnog dana, provodi se projekt “Vježbanje na nastavi“, a u okviru pilot projekta “Hrvatske mreže škola koje promiču zdravlje za srednjoškolsko okruženje“, koji se provodi unutar projekta “Europske mreže škola koje promiču zdravlje” – SHE (Schools for Healt in Europe). U sklopu navedenog projekta, u Učeničkom domu uređena je antistresna soba/soba za vježbanje. Slijedom svojih ekoloških aktivnosti Škola je stekla dijamantni status Međunarodne Eko-škole, a njena posebna vrijednost su suradnički međuljudski odnosi, otvorena i topla komunikacija.

Vijeće učenika aktivno radi na organizaciji zabavnih sadržaja te promociji različitih afiniteta učenika kao i rješavanju za njih važnih pitanja, a sve dodatno potaknuto sudjelovanjem u Erasmus+ programu „MOGLI – Moj glas za moju školu“ pri čemu se svakom učeniku daje mogućnost prezentacije i participacije. Rezultat rada s učenicima vidljiv je i u dobivenom statusu Europske točke darovitosti čime se pokazuje briga o talentiranim i darovitim učenicima.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!