Pretraga

Srednja škola

Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola Pula

TSŠ-S.M.S.I. Dante Alighieri Pula-Pola je polivalentna škola koja izvodi nastavni program po A modelu, što znači da se sva nastava odvija na talijanskom jeziku. Izvodimo programe opće i jezične gimnazije te obrazujemo učenike za smjer ekonomist, tehničar za računalstvo, prodavač, automehaničar i CNC operater.

Misija naše škole je kvalitetnim odgojem i obrazovanjem omogućiti učenicima stjecanje kompetencija potrebnih za nastavak školovanja/tržište rada, njegovati talijanski jezik i kulturu, razvijati multikulturalnost te formirati osovnosti otvorene novim idejama, izgrađene na pozitivnim ljudskim i životnim vrijednostima.

Vizija – želimo biti odgojno-obrazovna ustanova koja prati i prilagođava se suvremenim trendovima u području znanosti, obrazovanja, struke i gospodarstva kako bi pripremila učenike za život i omogućila im konkurentnost na tržištu rada.

Talijanska srednja škola osnovana je 1947. god. te je djelovala kao strukovna škola. Imala je samo jedan razred te obrazovala za zanimanje komercijalist. U godinama koje su slijedile mijenjala je i ime i lokacije te 10.listopada 2001. godine mijenja ime u TSŠ- S.M.S.I. Dante Alighieri Pula-Pola koje koristi danas te se seli u modernu današnju zgradu u Santoriovoj ulici.

Obrazuje učenike za 5 različitih smjerova u 16 razrednih odjeljenja.

Izbor učenika za upis obavljat će se na temelju sljedećih kriterija:

  • Prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovne škole
  • Zaključne ocjene iz točno propisanih predmeta iz 7. i 8. razreda koji su različiti po zanimanjima
  • Upisna kvota

OPĆA GIMNAZIJA: talijanski jezik, hrvatski jezik, engleski jezik, matematika, povijest, geografija- 15 učenika

JEZIČNA GIMNAZIJA: talijanski jezik, hrvatski jezik, engleski jezik, matematika, povijest, geografija- 15 učenika

EKONOMIST: talijanski jezik, hrvatski jezik, engleski jezik, matematika, povijest, geografija- 10 učenika

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO: talijanski jezik, hrvatski jezik, engleski jezik, matematika, fitika, tehnička kultura: 10 učenika

PRODAVAČ: hrvatski jezik, engleski jezik, matematika- 6 učenika

AUTOMEHANIČAR: hrvatski jezik, engleski jezik, matematika- 6 učenika

CNC OPERATER: hrvatski jezik, engleski jezik, matematika- 6 učenika

Učenici se nakon prijave rangiraju prema broju bodova. Ne postoji minimalan broj bodova, odnosno bodovni prag za upis.

Učenici koji se upisuju u zanimanja tehničar za računalstvo, automehaničar i CNC operater dužni su dostaviti školi liječničku svjedodžbu medicine rada, a za zanimanje ekonomist i prodavač potvrdu školskog liječnika

Adresa škole: Santoriova 3, 52100 Pula

Broj telefona: 052/385-090, 385-091

Mail škole: dante@ss-dante-pula.skole.hr i ss.dante.pula@gmail.com

Link na web stranicu škole: http://www.ss-dante-pula.skole.hr/

Osim redovne nastave u školi se izvodi fakultativna nastava iz njemačkog, francuskog, španjolskog i latinskog jezika, talijanske književnosti, glazbene umjetnosti i financijske pismenosti, dodatna i dopunska nastava te izvannastavne aktivnosti vezane uz mnogobrojne projekte.

Brojna su natjecanja: „Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale del Veneto e Istro Veneto“ gdje gotovo uvijek osvojimo prvo mjesto, natjecanje iz talijanskog jezika za talijansku nacionalnu manjinu (1. i 2. mjesto šk.god. 2019/2020), Istria Nobilissima, Mailing list..

Već desetak godina naša je škola partner Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke te je kao takva član mreže škola PASCH (Schulen: Partner der Zukunft / Škole: Partneri budućnosti). U tom okviru škola je registrirana i kao DSD škola, odnosno svojim učenicima nudi mogućnost polaganja ispita njemačkog jezika te stjecanja međunarodnih priznatih uvjerenja DSD (Deutsches Sprachdiplom). Gotovo svi učenici naših trećih razreda gimnazijskih usmjerenja polažu ispit DSD I (razina A2/B1), a nekolicina najboljih odluči se i na polaganje ispita na razini B2/C1 u četvrtom razredu.

Svoju je najvjerniju partnersku školu pronašla upravo u Austriji, u Željeznom/Eisenstadtu, s čijom se gimnazijom već punih dvadeset godina redovno i uspješno odvijaju razmjene učenika i ostali oblici školske i vanškolske suradnje, a iz kojih je proizašlo jako puno prijateljskih veza.

Nastava njemačkog, koja je u zadnjih par godina čak četiri puta ugostila studente-volontere iz Njemačke, je također odskočna daska za mnogobrojne i raznovrsne boravke u inozemstvu, dakako u zeljama njemačkog govornog područja. Uz tradicionalnu učeničku razmjenu s Austrijom tu su i Erasmus+ projekti – ljetni susreti mladih u Austriji te sudjelovanje u međunarodnom projektu Donau Online (s administrativnim sjedištem u Ulmu i Stuttgartu), na kojem surađuju škole podunavskih zemalja, a sve se aktivnosti odvijaju na njemačkom jeziku. Uz navedene, opsežnije projektne aktivnosti, tu su i kratkoročni projekti u kojima se nastavnici njemačkog jeziku uključuju prema mogućnostima škole i interesu učenika.

Već sedam godina škola organizira i sudjeluje na Ka1 Erasmus+ projektu- razmjena mladih, projekt je namjenjen promicanju europskih vrijednosti i ljudskih prava, a održava se u Neumarktu.

Provodimo projekt Institualizacija zavičajne nastave Istarske županije te sudjelujemo redovito na Festivalu zavičajnosti.

Ostale projekte, izlete, terensku nastavu i izvannastavne aktivnosti možete vidjeti na web stranici naše škole.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap