Pretraga

Srednja škola

Tehnička škola Karlovac

Naša škola počela je radom 1946. godine pod nazivom Industrijska škola metalske struke.

U svom pedesetgodišnjem razvoju ova školska ustanova doživjela je mnogobrojne promjene, kako u programskoj strukturi škole, tako i u nazivljima škole koji su bili vezani sa stručnim profilima škole i aktualnim osobama određenog razdoblja. Tako 1949. godine nalazimo naziv Škola učenika u privredi. Taj naziv se 1950. i 1951. godine dopunjuje novim koji glasi: Škola učenika u privredi “Veco Holjevac”

Naziv Industrijska škola u Karlovcu nalazimo 1951. godine te se i tom nazivu od 1952. godine pa sve do 1958. godine dodaje novi i to: Industrijska škola “Edvard Kardelj”.

U 1955. godini Narodni odbor grada Karlovca otvara Majstorsku školu za VKV radnike iz koje će izići prvi VKV metalski radnici, a kasnije i prvi VKV električari.

Od 1959. godine škola mijenja naziv u: Metaloprerađivačka škola s praktičnom obukom i Metaloprerađivačka škola za VKV radnike jer većina školskih programa obuhvaća preradu metala.

Školske godine 1961./62. osniva se Školski metalski centar u koji ulaze Metaloprerađivačka škola s praktičnom obukom za kvalificirane radnike, Metaloprerađivačka škola za visokokvalificirane radnike, Tehnička strojarska škola i Škola učenika u privredi metalske i elektro struke. Školski metalski centar broji 669 učenika svrstanih u 27 odjela.

Pri Školskom metalskom centru osnovana je 1962. godine Tehnička škola strojarske struke koja traje četiri godine. Od 1963. do 1978. godine maturirao je 641 strojarski tehničar.

Školske godine 1960./61. počinje radom i Viša tehnička strojarska škola.

Viša tehnička strojarska škola radila je u zgradi tadašnjeg Školskog metalskog centra u poslijepodnevnim satima te je do 1965. godine bila samostalna visokoškolska ustanova.

Tijekom 1966./67. školske godine tadašnji Zavod za industrijsku pedagogiju u Rijeci i Republički zavod za promicanje stručnog obrazovanja uvode eksperimentalne odjele koji rade po programu tzv. Opće srednje škole s metalskim usmjerenjem. Iste školske godine počinje radom i Opća srednja škola s odjelima elektro usmjerenja.

Rješenjem Skupštine općine Karlovac 1968. godine Školski metalski centar mijenja naziv u Školski centar metalske i elektro struke. Centar kontinuirano raste i tada broji 1619 učenika svrstanih u 44 razredna odjela. U sastavu takvog Centra djeluje i Viša škola za organizaciju rada, Auto škola za vozače amatere i Prometna škola kao područna škola Školskog centra za cestovni promet iz Zagreba.

Školske godine 1975./76. u čitavoj Hrvatskoj počinje se uvoditi tzv. Šuvarova škola te će tako i Školski centar metalske i elektro struke početi raditi po nastavnom planu i programu zajedničkih osnova za pripremni stupanj obrazovanja, a školske godine 1977./78. prva generacija takvih učenika prelazi u tzv. “završnu fazu” obrazovanja.

U eri stvaranja privrednih mastodonata, 1977. godine, Školski centar metalske i elektro struke, ulazi u sastav SOUR-a Jugoturbine.

Kako su se u Školskom centru metalske i elektro struke širili programi, tako se javljala potreba izgradnje novih prostora, kako za teoretsku tako i za praktičnu nastavu.

Tako je 1971. godine izgrađena zgrada tada modernog automehaničarskog servisa i Stanice ze tehnički pregled cestovnih motornih vozila s dvije učionice za ručnu i laku strojnu obradu. Tim prostorom i kapacitetima kvalitetno se popravlja izvođenje praktične nastave u školi.

Godine 1978. Školski centar metalske i elektro struke dobiva novi ustroj i naziv u skladu sa Zakonom o udruženom radu i provedenim referendumom – Tehnički centar “Marijan Čavić”.

Od 1985. do 1991. godine škola djeluje pod nazivom “Jugoturbina” – Centar odgoja i usmjerenog obrazovanja “Marijan Čavić” – Karlovac. Za to razdoblje značajno je spomenuti izgradnju radioničkog prostora na Gazi 1985. godine te iseljenje školskih radionica iz prizemlja zgrade u ulici Ljudevita Jonkea bb. Na taj način, useljenjem u novi radionički prostor, te nabavom i instaliranjem nekih novih strojeva, bitno su popravljeni uvjeti izvođenja praktične nastave, a uređenjem bivših radioničkih prostora u šest novih učionica, popravljeni su uvjeti za izvođenje teoretske nastave. Dobivanjem novih prostora za teoretsku nastavu stvoreni su minimalni prostorni uvjeti za kabinetsku nastavu.

Mjeseca travnja 1991. godine škola mijenja ime u Tehničku školu Karlovac. Ta promjena slijedi i zbog tendencije Ministarstva prosvjete i prosvjetne politike u Karlovcu da se veliki školski Centri transformiraju u manje škole.

Danas se Tehnička škola Karlovac, usprkos padu interesa upisa u pojedina zanimanja, relativno uspješno nosi sa svim problemima. Tako se školske godine 2000./2001. neće upisati program strojarskih tehničara, ali ga “dopunjujemo” upisom novog, po nama, perspektivnog programa – tehničar za mehatroniku.

U tom smislu škola intenzivno radi na uređenju novih kabinetskih prostora te na uvođenju novih tehnologija u obrazovne programe. Da bi se koristile nove tehnologije u obrazovnom procesu, značajniju pažnju posvećujemo trajnom stručnom usavršavanju nastavnog osoblja

Elektrotehničar

Elektrotehničar obavlja poslove tehničkog projektiranja, proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda. Može raditi u pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima, elektroindustriji i elektroprivredi. Uz pomoć drugih stručnjaka izrađuje sheme, sastavlja tehničke proračune i izrađuje crteže dijelova nekog elektrotehničkog uređaja; određuje način, potrebne materijale te odgovarajuće alate i strojeve za izradu određenog proizvoda; konstruira i montira složene uređaje te obavlja ispitivanja i kontrolu elektrotehničkih proizvoda i njihovih dijelova. Također, može raditi na održavanju elektroenergetskih strojeva, uređaja i opreme; planiranju, konstruiranju i praćenju izgradnje električnih mreža te na ispitivanju i održavanju električnih generatora, energetskih transformatora i agregata. Poslovi uključuju i popravak neispravnih uređaja i elektrotehničkih aparata.

Elementi vrednovanja:

Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Fizika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Kemija (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Tehnička kultura (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =80,00

Dodatni bodovi:

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, Fizike, Kemije (po izboru škole), te Tehničke kulture.

Kontraindikacije/Zapreke za rad:

Oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji remete funkciju mišićno-koštanog sustava, kronične bolesti koji trajno remete funkciju srčano-žilnog i dišnog sustava, te kronične poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

Posebni zahtjevi:

obvezna Liječnička svjedodžba Medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje

Računalni tehničar za strojarstvo

Računalni tehničar za strojarstvo pomoću računala i upravljačke naprave upravlja strojem i proizvodnim procesima u kojima se obrađuju tehnički materijali. Uz standardni alat, pribor za mjerenje u strojarstvu i računalo, koristi i numerički upravljane alatne strojeve služeći se pritom metodama proračuna, ručnog crtanja, crtanja pomoću računala, ručnog i automatskog programiranja. Pruža usluge izrade nacrta i tehničke dokumentacije pomoću specijaliziranih računalnih programa, izrađuje programe za numerički upravljane strojeve te vrši kontrolu proizvoda. U radu koristi standardni alat, materijal i pribor za mjerenje u strojarstvu, te računalo i numerički upravljane strojeve. Može raditi u industrijskim postrojenjima na održavanju strojeva, u tvornicama koje proizvode različite strojeve te u privatnom poduzetništvu.

Elementi vrednovanja:

Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Fizika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Kemija (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Tehnička kultura (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =80,00

Dodatni bodovi:

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, Fizike, Kemije, te Natjecanju mladih tehničara (po izboru škole)

Kontraindikacije/Zapreke za rad:

Oštećena funkcija vida na blizinu. Neraspoznavanje boja. Gluhoća i teže nagluhost u govornom području. Teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta. Teža oštećenja funkcije kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje.

Posebni zahtjevi:

obvezna Potvrda nadležnog školskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje

Tehničar za mehatroniku

Tehničar za mehatroniku projektira, nadograđuje i održava mehatroničke sustave – strojeve, alate i uređaje koji se sastoje od elektroničkih, strojarskih, optičkih, automatiziranih i kompjuteriziranih sklopova. U novije vrijeme sve je više mehatroničkih proizvoda: primjerice razni roboti, digitalno upravljani strojevi, automatski vođena vozila, elektroničke kamere, telefaks uređaji, fotokopirni strojevi, avio-uređaji i dr. Bavi se projektiranjem automatskih strojeva, naprava i alata te prema potrebi nadograđuje navedene uređaje. Izrađuje tehnološku dokumentaciju za neki uređajuz pomoć specijaliziranih računalnih programa (CAD/CAM, SOLID, EDGE, CATIA). Također nadzire vođenje složenih procesa u pogonima izrade mehatroničkih uređaja.

Elementi vrednovanja:

Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Fizika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Kemija (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Tehnička kultura (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =80,00

Dodatni bodovi:

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, Fizike, Kemije (po izboru škole), te Tehničke kulture.

Kontraindikacije/Zapreke za rad:

Oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji remete funkciju mišićno-koštanog sustava, kronične bolesti koji trajno remete funkciju srčano -žilnog i dišnog sustava, te kronične poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

Posebni zahtjevi:

obvezna Liječnička svjedodžba Medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje

Automehatroničar

Rad automehatroničara objedinjava poslove automehaničara i autoelektričara. Održava, servisira i otklanja kvar na mehaničkim, električnim i elektronskim sustavima vozila ili po potrebi upućuje vozilo specijaliziranim stručnjacima. Glavni poslovi automehatroničara su održavanje vozila, popravci pojedinih sklopova te sveobuhvatni servis vozila. Pri redovitom održavanju vozila, automehatroničar zamjenjuje, odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine, kontrolira i podešava rad pojedinih mehanizama, kontrolira elektroinstalacije, mijenja i podešava svjetlosna tijela, mijenja potrošene dijelove. Pri sveobuhvatnom servisu pregledava i rastavlja sve sklopove, čisti pojedine dijelove, provjerava i procjenjuje njihovu uporabljivost te otklanja kvar.

Elementi vrednovanja:

Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Fizika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Kemija (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Tehnička kultura (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =80,00

Dodatni bodovi:

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, Fizike, Kemije (po izboru škole), te Tehničke kulture.

Kontraindikacije/Zapreke za rad:

Oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida. Oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci). Neraspoznavanje osnovnih boja. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog ,dišnogi/ilisrčano-žilnog sustava. Kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili ravnoteže. Teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

Posebni zahtjevi:

obvezna Liječnička svjedodžba Medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje
Ugovor o provedbi praktične nastave roditelj (skrbnik) učenika sklapa s obrtnikom ili poduzećem do 18.07.2014.

Popis obrtničkih radionica ili poduzeća s kojima možete sklopiti Ugovor o naukovanju pogledajte OVDJE.
CNC operater

CNC operater radi u tvrtkama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja. Obrazovanjem za ovo zanimanje stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri remontu strojeva i uređaja. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja. Za sve se proračune, skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima, naročito vezanim uz crtanje na računalu (AutoCAD, Catia, SolidEge). Koristi se programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade.

Elementi vrednovanja:

Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =50,00

Dodatni bodovi:

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, te Natjecanju iz područja informatike – računalstva (Infokup-u; po izboru škole)

Kontraindikacije/Zapreke za rad:

Oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida. Oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci). Neraspoznavanje osnovnih boja. Teža oštećenja funkcije mišićno koštanog, dišnog i/ili srčano-žilnog sustava. Kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno, emocionalno i

psihomotoričko funkcioniranje. Kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže. Teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

Posebni zahtjevi:

obvezna Liječnička svjedodžba Medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje
Ugovor o provedbi praktične nastave roditelj (skrbnik) učenika sklopiti će u školi

Vozač motornog vozila

Vozač upravlja vozilom unutar gradskog područja te u međumjesnom i međunarodnom prometu. Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz, vodi prijevoznu dokumentaciju, otklanja manje kvarove na vozilu, preuzima teret u prijevozu, nadzire utovar i istovar te vodi brigu o njegovoj zaštiti. Nakon završetka obrazovanja i određenog radnog iskustva polaznik se kroz stručno usavršavanje može osposobiti za vozača autobusa, taksi vozača i autodizaličara.

Elementi vrednovanja:

Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =50,00

Dodatni bodovi:

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, te Natjecanju mladih tehničara (po izboru škole)

Kontraindikacije/Zapreke za rad:

Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 1/11, 110/12)

Posebni zahtjevi:

obvezna Liječnička svjedodžba Medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje

Elektroinstalater

Elektroinstalater postavlja, ispituje, stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije, antenske i komunikacijske instalacije, uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednačavanje potencijala, rasvjetnih uređaja i rezervnih izvora električne energije. Također, radi na obilježavanju instalacija, postavljanju cijevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme. Važan dio posla elektroinstalatera odnosi se na održavanje električne opreme. Ako je zaposlen u uredima i poduzećima, popravlja električnu opremu, a ako radi u industrijskim postrojenjima, tada postavlja i održava električnu opremu te sudjeluje u održavanju i popravcima različitih vrsta motora.

Elementi vrednovanja:

Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =50,00

Dodatni bodovi:

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, te Natjecanju mladih tehničara (po izboru škole)

Kontraindikacije/Zapreke za rad:

Oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji remete funkciju mišićno-koštanog sustava, kronične bolesti koji trajno remete funkciju srčano-žilnog i dišnog sustava, te kronične poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

Posebni zahtjevi:

obvezna Liječnička svjedodžba Medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje
Ugovor o provedbi praktične nastave roditelj (skrbnik) učenika sklapa s obrtnikom ili poduzećem do 18.07.2014.

Popis obrtničkih radionica ili poduzeća s kojima možete sklopiti Ugovor o naukovanju pogledajte OVDJE.

Elektromehaničar

Elektromehaničar izrađuje i montira dijelove za elektrouređaje, vrši popravke te ispituje njihovu ispravnost. Područje rada prvenstveno uključuje popravak električnih aparata za kućanstvo (hladnjaka, zamrzivača, strojeva za pranje posuđa i rublja, sušilica, miksera, glačala i dr.). Također, proizvodi popravlja i održava opremu za distribuciju i kontrolu električne energije te mjerila za opskrbljivanje strujom. Postavlja i održava postrojenja i sustave za grijanje, klimatizaciju i hlađenje prostorija te proizvodi i popravljatransformatore, električne rotacijske strojeve i dr. Montira i održava pokretne stepenice i dizala.

Elementi vrednovanja:

Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =50,00

Dodatni bodovi:

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, te Natjecanju mladih tehničara (po izboru škole)

Kontraindikacije/Zapreke za rad:

Oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji remete funkciju mišićno-koštanog sustava, kronične bolesti koji trajno remete funkciju srčano-žilnog i dišnog sustava, te kronične poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

Posebni zahtjevi:

obvezna Liječnička svjedodžba Medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje
Ugovor o provedbi praktične nastave roditelj (skrbnik) učenika sklapa s obrtnikom ili poduzećem do 18.07.2014.

Popis obrtničkih radionica ili poduzeća s kojima možete sklopiti Ugovor o naukovanju pogledajte OVDJE.

Strojobravar

Strojobravar sastavlja nove strojeve i uređaje te održava postojeće; izrađuje pojedine elemente stroja, ustanovljava kvarove te obavlja manje popravke. Sastavlja elemente za prijenos snage i okretaja (remenske prijenosnike, lančanike), hidraulične uređaje, crpke, ugrađuje osovine, zupčanike, brtvila, izrađuje kanale za podmazivanje i dr. Manje sklopove spaja u veće koje potom povezuje u stroj ili uređaj. Pri održavanju strojeva i uređaja, provjerava njihov rad i ispravnost. Ako je potrebno, popravlja ili zamjenjuje neispravne i potrošene dijelove, a katkad ih i samostalno izrađuje. Prema planu održavanja, strojeve ponekad djelomično ili u cijelosti popravlja. Stroj rastavlja u skladu s utvrđenim redoslijedom, čisti pojedine dijelove, provjerava njihovo stanje, potrošene dijelove zamjenjuje novima, podmazuje pokretne dijelove i ponovno sastavlja stroj.

Elementi vrednovanja:

Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =50,00

Dodatni bodovi:

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, te Natjecanju mladih tehničara (po izboru škole)

Kontraindikacije/Zapreke za rad:

Oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida. Oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci). Neraspoznavanje osnovnih boja. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog ,dišnog i srčano-žilnog sustava. Kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i

psihomotoričko funkcioniranje. Kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže. Teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama. Utvrđena alergija na profesionalne alergene.

Posebni zahtjevi:

obvezna Liječnička svjedodžba Medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje
Ugovor o provedbi praktične nastave roditelj (skrbnik) učenika sklopiti će u školi

Tokar

Tokar radi na poslovima održavanja i rukovanja tokarskim strojem i izrađuje elemente za strojeve i alate (osovine, vretena, matice, klipovi, ventili, vijci, prsteni, spiralne opruge i dr). Osim izradeelemenata za strojeve i alate, može se specijalizirati za drvotokarenje i izradu oblih dijelova od drveta (npr. dijelovi za ograde, namještaj i sl.) ili gotovih uporabnih i ukrasnih predmeta. U svom radu koristi različite materijale (željezo i njegove legure, čelik, obojene metale, plastične mase i drvo). U radu se služi alatima za rezanje i tokarskim strojevima za obradu vrlo složenih predmeta (konusi, vanjski i unutarnji navoji). Manje složene predmete obrađuje glodalicama, bušilicama i brusilicama. U novije vrijeme, tokar koristi strojeve za CNC tokarenje –numerički upravljane alatne strojeve.

Elementi vrednovanja:

Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =50,00

Dodatni bodovi:

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, te Natjecanju mladih tehničara (po izboru škole)

Kontraindikacije/Zapreke za rad:

Oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida.Oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci). Neraspoznavanje osnovnih boja. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog,dišnogi/ilisrčano-žilnog sustava. Kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže. Teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama. Utvrđena alergija na profesionalne alergene.

Posebni zahtjevi:

obvezna Liječnička svjedodžba Medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje
Ugovor o provedbi praktične nastave roditelj (skrbnik) učenika sklopiti će u školi

Vodoinstalater

Vodoinstalater izrađuje, montira i popravlja elemente instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od glavnog voda do trošila. Vodoinstalater radi na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju, obavlja pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija, poslove montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode, solarnih sustava, dezinfekcije mreže i spajanja cjevovoda za odvod otpadnih voda. Vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost, nadzire uređaje tijekom rada te radi na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja.

Elementi vrednovanja:

Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =50,00

Dodatni bodovi:

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, te Natjecanju mladih tehničara (po izboru škole)

Kontraindikacije/Zapreke za rad:

Oštećena funkcija vida. Gluhoća ili teža nagluhost u govornom području. Neraspoznavanje osnovnih boja. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i/ili srčano-žilnog sustava. Kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

Posebni zahtjevi:

obvezna Liječnička svjedodžba Medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje
Ugovor o provedbi praktične nastave roditelj (skrbnik) učenika sklapa s obrtnikom ili poduzećem do 18.07.2014.

Popis obrtničkih radionica ili poduzeća s kojima možete sklopiti Ugovor o naukovanju pogledajte OVDJE.

WEB adresa: http://www.tehnicka-skola-karlovac.hr

E-Mail: [email protected]: Ljudevita Jonkea 2A

Broj telefona: Tajništvo (047/615-805)

FAX: (047/615-805)

Računovodstvo: (047/615-808)

Ravnatelj: Mile Lulić (047/615-806)

Pedagoginja/psihologinja: Ksenija Jugović/Silvija Kovačina (047/615-809)

Voditelj smjene: Ivan Janković (047/615-809)

Voditelj praktične nastave: Ivan Požega (047/613-450)

Web stranica: Hrvoje Pavletić, ing.el.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!