Pretraga

Srednja škola

Treća ekonomska škola Zagreb

U našoj Školi obrazuje se oko 500 učenika svake godine. Nastavnički kadar Škole vrlo je kvalitetan i učenike priprema za postojeće tržište i fakultet, što znači da se pomno prate sva dostignuća ekonomskih, informatičkih i drugih znanosti te se primjenjuju u nastavi. Škola je opremljena potrebnim nastavnim pomagalima, vrlo dobro uređenim informatičkim, ali i strukovnim kabinetima i knjižnicom koja se svaki dan sve više širi. Škola također ima veliku novouređenu sportsku dvoranu.

Naši učenici sudjeluju u svim manifestacijama koje su organizirane za učenike, kao što su „Mladi poduzetnik”, natjecanju iz računovodstva i stranih jezika te na tim natjecanjima postižu zapažene rezultate. Posebno ističemo rezultate koje učenici postižu u sportskim aktivnostima. U Školi postoje razvijene izvannastavne aktivnosti kao što su sportski klub „Ružmarinka” koji sudjeluje u svim sportskim akcijama u Zagrebu, eko grupa koja se brine za okoliš Škole i obilježavanje svih značajnih datuma. Postoji i grupa „Humane vrednote, prva pomoć i samopomoć” koja sudjeluje u natjecanjima davanja prve pomoći i dobrovoljnog davanja krvi kako bismo kod učenika stvorili osjećaj humanosti i tolerancije prema drugim ljudima i vrijednostima općenito. Posebice moramo istaknuti, kao rezultat našeg rada i nastojanja, činjenicu da naši učenici u velikom broju nastavljaju školovanje na fakultetima i višim školama i to vrlo uspješno i u pogledu upisa i samog školovanja.

Treća ekonomska škola osnovana je Odlukom Skupštine grada Zagreba 12.7.1991. godine kao samostalni dio Trgovinskog obrazovnog centra koji prestaje postojati. Međutim, naša prošlost je puno duža. Pravni smo sljednik Ekonomsko-komercijalne škole koja je počela s radom školske godine 1962./63. i djelovala sve do 1986. godine kada, zbog reforme, prestaje postojati kao samostalna škola sve do 1991. Ekonomsko-komercijalna škola bila je jedina škola tog usmjerenja na području bivše SFRJ pa je uz redovnu školu, koja je u svakoj generaciji imala po osam razreda, školovala u obliku obrazovanja odraslih polaznike iz čitave bivše države. U tom periodu školovali su se učenici od kojih je znatan broj danas na eminentnim položajima u gospodarstvu i politici. Profesori/predavači oduvijek su bili vrlo cijenjeni i uključeni u sva zbivanja i promjene na ekonomskom planu, a neki od njih i vrhunski stručnjaci za pojedina područja kao npr. prof. Ivo Ladika na području književnosti, Maja Safret na području knjigovodstva te brojni drugi.

Program za zanimanje: ekonomist

Minimalni broj bodova: 58

Predmeti koji se boduju su: Hrvatski jezik, Strani jezik, Matematika, Povijest, Geografija, Biologija.

Adresa škole: Kennedyjev trg 5, 10000 Zagreb

Broj telefona: 01 2336 116

Mail škole: [email protected], [email protected]

OIB škole: 22254684890

Link na web stranicu škole: http://ss-treca-ekonomska-zg.skole.hr/

Dodatne aktivnosti u školi: Humane vrednote, prva pomoć i samopomoć, Novinarska, dramska i literarna grupa, Eko grupa, Školski sportski klub, Turistička geografija, Poduzetništvo, Govorništvo u poduzetništvu, Europa-jučer, danas, sutra, Hrvatski jezik, Engleski jezik, Njemački jezik, Financijska pismenost, Sajam vježbeničkih tvrtki.

Sudjelovanje u projektima:

  • Erasmus + projekti: My Financial Future in my Hands, The Change Begins with YOUth: What is your Green Power, Digi4teach.
  • Oj, budi zdrav!
  • Jačanje komunikacijskih kompetencija učenika srednjih ekonomskih škola (Strengthening COMmunication Competences of VOCational Economic High School Students – VOC.COM – http://www.ss-ekonomskaitrgovacka-du.skole.hr/voccom/).

Položaj: Jedina državna škola ekonomskog usmjerenja u istočnom dijelu grada, prometno dobro povezana.

Aktivnosti u školi: Sajam vježbeničkih tvrtki, Dan zamjene uloga.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap