Pretraga

Srednja škola

Umjetnička škola Franje Lučića

Umjetnička škola Franje Lučića smještena je u Velikoj Gorici i pruža usluge obrazovanja osnovne i srednje glazbene i plesne škole za više od pet stotina učenika.
Glazbene odjele čine odjel za klavir, odjel za gudačke instrumente, odjel za puhačke instrumente, odjel za gitaru i tambure, odjel za harmoniku i pjevanje te odjel za teoriju. Srednja plesna škola obrazuje učenike za zanimanje Scenski plesač temeljeno na suvremenome plesu, uz poseban naglasak na razvoj plesne tehnike te na vještine potrebne za prošireni raspon djelovanja na sceni – jazz-dance, step. osnove vokalne tehnike i scenskog govora.

Od skromnih početaka do danas, Umjetnička škola Franje Lučića prešla je dug put. Nastojanjima svojih učitelja i nastavnika, pokušala je i, nadamo se, i uspjela generacijama polaznika omogućiti prvi dodir, odškrinuti prvi prozor u svijet umjetničke glazbe i plesa. Danas, kroz srednjoškolske programe, škola sudjeluje u razvoju mladih glazbenih i plesnih osobnosti sve do njihova odlaska na studij. Neki među njima školi su se vratili i čine drugu generaciju njenih nastavnika. Jedan se krug zatvorio.

 

Nekoliko je važnijih datuma u povijesti škole:

1970. Počinje upis prvih učenika u školu, u tada još neverificirani tečajni oblik nastave. Tri učitelja podučavala su, kako rekosmo, 21 učenika na tri odjela: na Odjelu za harmoniku, za gitaru i za klavir.

1973. Škola je odlukom Izvršnog vijeća Skupštine Općine verificirana, službeno se počinju voditi matične knjige, a škola počinje raditi po nastavnom planu i programu.

31. ožujka 1989. Na stotu obljetnicu rođenja Franje pl. Lučića škola dobiva ime Osnovna glazbena škola “Franjo Lučić”.

5. travnja 1993. Škola dobiva na uporabu prostor u Ulici Slavka Kolara 39, gdje djeluje i danas.

16. prosinca 1999. − Odlukom Gradskog vijeća Grada Velike Gorice škola se odvaja od Pučkog otvorenog učilišta (nekadašnjeg Narodnog sveučilišta) Velika Gorica.

Rujan 2000. − Škola počinje djelovati kao samostalna ustanova.

Travanj 2002. − Odobrenjem Ministarstva prosvjete i športa za izvođenje nastavnog plana i programa srednje glazbene škole osniva se Srednja glazbena škola, a osnovno glazbeno obrazovanje proširuje se i na ples. Škola ujedno mijenja ime u Umjetnička škola Franje Lučića.

U jesen 2006. proširuje se program srednjoškolskog obrazovanja na zanimanje Scenski plesač.

Učenici upisuju 1. razred osnovne plesne ili glazbene škole na temelju provjere plesnih ili glazbenih sposobnosti. Uvjet za upis srednjeg obrazovanja je završeno osnovno ili pripremno obrazovanje odgovarajućeg temeljnog predmeta i položen prijamni ispit. Za starije učenike koji nisu bili u prilici upisati osnovno glazbeno obrazovanje u ranijoj dobi postoji i mogućnost upisa pripremnog glazbenog obrazovanja pojedinih instrumenata, a želi li se upisati Pjevanje kao glavni predmet, upis pripremnog obrazovanja je u pravilu obvezan, neovisno o završenom prethodnom osnovnom glazbenom obrazovanju.

Adresa škole: Slavka Kolara 39, 10410 Velika Gorica

Broj telefona: +385 (0)1 6221 375

Mail škole: [email protected]

OIB škole: 49004015680

Link na web stranicu škole: http://ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr

U svojih četrdeset i osam godina postojanja Umjetnička je škola Franje Lučića stasala u jednog od nositelja kulturnog života grada Velike Gorice. Projekti Škole, od redovnih mjesečnih koncerata njenih polaznika, što se mahom održavaju u dvorani Galženica, primarnom koncertnom prostoru grada, pa do predstava Odjela za ples u dvorani Gorica, integralni su dio kulturnih zbivanja Velike Gorice. Pored izvrsne suradnje sa temeljnom gradskom institucijom u području kulture, Pučkim otvorenim učilištem, Umjetnička je škola našla dobrodošlog i zainteresiranog partnera i u Muzeju Turopolja, čije prostore nastoji promicati kao nova poprišta glazbenih zbivanja u gradu. Razvijamo i suradnju sa osnovnim i srednjim školama na širem gradskom području, nastojeći tako proširiti krug budućih zainteresiranih slušatelja i gledatelja te potaknuti neke od njih da pokušaju pronaći svoje mjesto u glazbenom ili plesnom svijetu.

Istodobnost izvođenja glazbenih i plesnih obrazovnih programa omogućuje nam ostvarivanje projekata koji objedinjavaju oba ova umjetnička izričaja pružajući učenicima mogućnost sudjelovanja u cjelovitom umjetničkom činu.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!