Pretraga

Srednja škola

V. gimnazija Vladimir Nazor Split

Naša je škola opća gimnazija koja u svakoj generaciji ima šest razrednih odjeljenja.
Jedno od njih je sportsko odjeljenje u koje se upisuju učenici koji za tim iskažu interes, zadovolje uvjete definirane natječajem, a uz to su perspektivni ili vrhunski sportaši. Posebno napominjemo da takvi učenici-sportaši pritom ne pohađaju „sportsku gimnaziju“ kako se često pogrešno misli, već program opće gimnazije kao i svi njihovi vršnjaci u našoj školi.

Prema MZO, „opća gimnazija podrazumijeva razmjernu zastupljenost svih općeobrazovnih nastavnih predmeta, a izborna nastava od drugog razreda obvezni je dio nastavnog plana i programa.

Pri upisu u gimnaziju učenici alternativno biraju program etike ili vjeronauka.
Prvi strani jezik u pravilu je nastavak učenja onog jezika koji su učenici učili u osnovnoj školi, a u program učenja drugoga stranog jezika mogu se uključiti i učenici početnici.“

Izvor: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/srednjoskolski-odgoj-i-obrazovanje/gimnazije/460

foto: V. gimnazija Vladimir Nazor Split | privatna arhiva

Velika Realka je svečano otvorena u Splitu 15.XII.1862., isprve kao trorazredna škola, a kasnije prerasta u šestogodišnju. U početku je bila smještena u jednoj privatnoj kući na Dobrome pa 1865. u zapadnom krilu Prokurativa, a kasnije seli u kuću Tartaglia gdje je djelovala od 1881. do 1886. godine. Od 1886. do 1908. ova škola je bila smještena u zgradi starog sjemeništa. Zbog nemogućih uvjeta rada poduzete su mjere da se sagradi nova zgrada za Veliku realku.

Za lokaciju nove zgrade izabran je teren podno Gripa. Podignuta je u razdoblju od 1908. do 1910. s pročeljem dekoriranim u stilu bečke secesije. Nova zgrada je svečano otvorena 30.III.1910.

…Neka ključevi ove zgrade otvaraju ulaz svemu što je istinito, lijepo i dobro, a zatvaraju pristup svemu što je nisko i potišteno, a i svemu što bi htjelo unijeti u ovaj mirni dom strančarenje, nesnošljivost i sićušan duh. Rijeka života neka mirno šumi mimo škole, da je njezina vlaga oživljuje i osvježuje, ali njezini bijesni valovi neka ne probijaju u školske dvorove!

Poslije Prvog svjetskog rata Realka se počela preobražavati u Mušku realnu gimnaziju kako je škola 1930. i službeno nazvana. U jesen 1940. Muška realna gimnazija seli u novogradnju na Spinutu, a u ovu zgrada useljava Ženska realna gimnazija.

Poslije Drugog svjetskog rata u ovoj zgradi je Učiteljska škola, a poslije Pedagoška gimnazija (koja dobiva ime Marko Marulić) i gimnazija Vladimir Nazor.

Poslije Šuvarove reforme školstva u toj zgradi 1977. smješten je Centar za odgoj i usmjerno obrazovanje u kemijsko – prehrambenoj, poljoprivredno – šumarskoj i zanatskoj djelatnosti – SPLIT. Polovinom 80-ih taj se Centar transformira i postaje Centar u kemiji i zanatstvu.

Novim ustrojem Republike Hrvatske, pobjedom demokracije i reformom školstva opet su vraćeni razredi Opće gimnazije i tu su ponovo dvije gimnazije, IV. gimnazija Marka Marulića i V. gimnazija “Vladimir Nazor”.

V. gimnazija je dobila ime po pjesniku Vladimiru Nazoru koji je pohađao istu.

foto: V. gimnazija Vladimir Nazor Split | privatna arhiva

Zagrebačka 2

21000 Split

tel. 021/348-381

fax: 021/315-250

email: [email protected]

OIB: 73243108796

http://gimnazija-peta-vnazor-st.skole.hr/

UČIONICE:
Video o učionicama :

ETWINNING:

Školski web: http://gimnazija-peta-vnazor-st.skole.hr/etwinning/Once_upon_an_ancient_times

Strip: https://pdf.download.bookcreator.com/98XEb6HRI5UngmRqpi4LzHllUSz1/books/YlBPG1xjStOogyekfMmpRg

ISTRAŽIVAČKI RAD I IZVANUČIONIČKA NASTAVA:
U sklopu redovne nastave hrvatskog jezika, učenici se potiču na istraživački rad i kreativnost. Učenica drugog razreda Nives Lesandrić napravila je videozapis o Marku Maruliću i posjetu Dubrovniku (izvanučionička nastava hrvatskog jezika).

Video o Marku Maruliću:

Video o Dubrovniku:

ANKETE:
Učenici drugog razreda proveli su dvije zanimljive ankete iz hrvatskog jezika; jedna je na temu pravopisa, a druga književnosti.

Dana 2. prosinca 2020., u dvorani Otvorenoga učilišta Zlatna vrata, održana je kulturno-znanstvena manifestacija obilježavanja 70. godišnjice smrti Vladimira Nazora – velikana hrvatske književnosti čije ime nosi naša škola.

Tom prigodom tiskana je brošura koja sadrži radove vrsnih Nazorovih poznavatelja i učenika naše škole.

Link za brošuru: https://issuu.com/niveslesandric/docs/bro_ura

Ples profesora (Ero s onoga svijeta):

Ples Nazorovaca na pjesmu „Happy“:

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!