V. gimnazija Vladimir Nazor

O nama Povijest škole Uvjeti upisa Video Kontakt podaci Aktivnosti u školi Posebnosti škole 70. godišnjica smrti Vladimira Nazora Najbolji maturanti 2019. godine Ples profesora Ples Nazorovaca Učenički stripovi

Naša je škola opća gimnazija koja u svakoj generaciji ima šest razrednih odjeljenja.
Jedno od njih je sportsko odjeljenje u koje se upisuju učenici koji za tim iskažu interes, zadovolje uvjete definirane natječajem, a uz to su perspektivni ili vrhunski sportaši. Posebno napominjemo da takvi učenici-sportaši pritom ne pohađaju „sportsku gimnaziju“ kako se često pogrešno misli, već program opće gimnazije kao i svi njihovi vršnjaci u našoj školi.

Prema MZO, „opća gimnazija podrazumijeva razmjernu zastupljenost svih općeobrazovnih nastavnih predmeta, a izborna nastava od drugog razreda obvezni je dio nastavnog plana i programa.

Pri upisu u gimnaziju učenici alternativno biraju program etike ili vjeronauka.
Prvi strani jezik u pravilu je nastavak učenja onog jezika koji su učenici učili u osnovnoj školi, a u program učenja drugoga stranog jezika mogu se uključiti i učenici početnici.“

Izvor: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/srednjoskolski-odgoj-i-obrazovanje/gimnazije/460

foto: V. gimnazija Vladimir Nazor Split | privatna arhiva

Velika Realka je svečano otvorena u Splitu 15.XII.1862., isprve kao trorazredna škola, a kasnije prerasta u šestogodišnju. U početku je bila smještena u jednoj privatnoj kući na Dobrome pa 1865. u zapadnom krilu Prokurativa, a kasnije seli u kuću Tartaglia gdje je djelovala od 1881. do 1886. godine. Od 1886. do 1908. ova škola je bila smještena u zgradi starog sjemeništa. Zbog nemogućih uvjeta rada poduzete su mjere da se sagradi nova zgrada za Veliku realku.

Za lokaciju nove zgrade izabran je teren podno Gripa. Podignuta je u razdoblju od 1908. do 1910. s pročeljem dekoriranim u stilu bečke secesije. Nova zgrada je svečano otvorena 30.III.1910.

…Neka ključevi ove zgrade otvaraju ulaz svemu što je istinito, lijepo i dobro, a zatvaraju pristup svemu što je nisko i potišteno, a i svemu što bi htjelo unijeti u ovaj mirni dom strančarenje, nesnošljivost i sićušan duh. Rijeka života neka mirno šumi mimo škole, da je njezina vlaga oživljuje i osvježuje, ali njezini bijesni valovi neka ne probijaju u školske dvorove!

Poslije Prvog svjetskog rata Realka se počela preobražavati u Mušku realnu gimnaziju kako je škola 1930. i službeno nazvana. U jesen 1940. Muška realna gimnazija seli u novogradnju na Spinutu, a u ovu zgrada useljava Ženska realna gimnazija.

Poslije Drugog svjetskog rata u ovoj zgradi je Učiteljska škola, a poslije Pedagoška gimnazija (koja dobiva ime Marko Marulić) i gimnazija Vladimir Nazor.

Poslije Šuvarove reforme školstva u toj zgradi 1977. smješten je Centar za odgoj i usmjerno obrazovanje u kemijsko – prehrambenoj, poljoprivredno – šumarskoj i zanatskoj djelatnosti – SPLIT. Polovinom 80-ih taj se Centar transformira i postaje Centar u kemiji i zanatstvu.

Novim ustrojem Republike Hrvatske, pobjedom demokracije i reformom školstva opet su vraćeni razredi Opće gimnazije i tu su ponovo dvije gimnazije, IV. gimnazija Marka Marulića i V. gimnazija “Vladimir Nazor”.

V. gimnazija je dobila ime po pjesniku Vladimiru Nazoru koji je pohađao istu.

foto: V. gimnazija Vladimir Nazor Split | privatna arhiva

Zagrebačka 2

21000 Split

tel. 021/348-381

fax: 021/315-250

email: vnazor@petagimnazijast.hr

OIB: 73243108796

http://gimnazija-peta-vnazor-st.skole.hr/

UČIONICE:
Video o učionicama :

ETWINNING:

Školski web: http://gimnazija-peta-vnazor-st.skole.hr/etwinning/Once_upon_an_ancient_times

Strip: https://pdf.download.bookcreator.com/98XEb6HRI5UngmRqpi4LzHllUSz1/books/YlBPG1xjStOogyekfMmpRg

ISTRAŽIVAČKI RAD I IZVANUČIONIČKA NASTAVA:
U sklopu redovne nastave hrvatskog jezika, učenici se potiču na istraživački rad i kreativnost. Učenica drugog razreda Nives Lesandrić napravila je videozapis o Marku Maruliću i posjetu Dubrovniku (izvanučionička nastava hrvatskog jezika).

Video o Marku Maruliću:

Video o Dubrovniku:

ANKETE:
Učenici drugog razreda proveli su dvije zanimljive ankete iz hrvatskog jezika; jedna je na temu pravopisa, a druga književnosti.

Dana 2. prosinca 2020., u dvorani Otvorenoga učilišta Zlatna vrata, održana je kulturno-znanstvena manifestacija obilježavanja 70. godišnjice smrti Vladimira Nazora – velikana hrvatske književnosti čije ime nosi naša škola.

Tom prigodom tiskana je brošura koja sadrži radove vrsnih Nazorovih poznavatelja i učenika naše škole.

Link za brošuru: https://issuu.com/niveslesandric/docs/bro_ura

Ples profesora (Ero s onoga svijeta):

Ples Nazorovaca na pjesmu „Happy“:

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 26 Ocjena: 4.35
Kvaliteta nastave 4.62
Opremljenost učionica 3.96
Knjižnica 4.5
Izvannastavne aktivnosti 3.92
Dostupnost interneta 4.58
Prostori za druženje 4.19
Mogućnosti zapošljavanja 4.27
Preporuka upisa 4.77

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2018/2019 Glasova: 11 Ocjena: 4.32
2017/2018 Glasova: 7 Ocjena: 3.86
2016/2017 Glasova: 2 Ocjena: 4.44
2015/2016 Glasova: 1 Ocjena: 1
2014/2015 Glasova: 4 Ocjena: 4.78
2013/2014 Glasova: 1 Ocjena: 2.38
2012/2013 Glasova: 14 Ocjena: 3.5

6 komentara

  1. Učionice su vrlo skromno opremljene, ali dolaskom nove ravnateljice cijela škola se počela preuređivati tako da će se i tu sada valjda mnogo napraviti.

Odgovori