Pretraga

Srednja škola

XV. gimnazija Zagreb

U XV. gimnaziji izvode se dva nastavna programa: program prirodoslovno-matematičke gimnazije i međunarodni program International Baccalaureate. Program prirodoslovno – matematičke gimnazije izvodi se u tri inačice (A, B i C). Osnovne razlike među inačicama su u broju sati u predmetima: matematika, informatika i drugi strani jezik. U A inačici kao drugi strani jezik nudimo njemački – nastavak učenja. U B inačici umjesto drugog stranog jezika izvodi se jedan sat više matematike i jedan sat više informatike, a u C inačici dva sata više matematike. U svim inačicama programa kroz sve četiri godine dio nastave fizike, biologije i kemije izvodi se u specijaliziranim učionicama gdje učenici samostalno izvode vježbe te tako svladavaju predviđeno gradivo.

foto: XV. gimnazija | privatna arhiva

XV. gimnazija utemeljena je davne 1964., a 1977. spaja se s još dvije gimnazije te nastaje MIOC – Matematičko-informatički obrazovni centar. Početkom devedesetih vraća se izvorni naziv: XV. gimnazija, a MIOC ostaje nadimak po kojem je poznata širom Hrvatske i svijeta

Detaljne informacije o upisu dostupne su na mrežnim stranicama škole. Od posebnosti najvažnije je istaknuti da škola, pored općih uvjeta za upis, provodi provjeru posebnih znanja testom iz matematike.

Za upis u školu boduju se:

  • opći uspjeh (prosjek na dvije decimale) 5., 6., 7., i 8. razreda, najviše 20 bodova;
  • ocjene iz značajnih predmeta u 7. i 8. razredu: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, kemija i biologija, najviše 60 bodova;
  • dodatne bodove ostvaruju natjecatelji iz hrvatskog jezika, stranog jezika, matematike, fizike, kemije i informatike;
  • rezultat provjere posebnih znanja iz matematike, najviše 5 bodova.

Promotivni video:

#ostani_doma_Mioc_song:

Adresa : Jordanovac 8, 10000 Zagreb

Telefon : 01/2328-485

E-mail škole : [email protected]

OIB: 24358183010

Mrežna stranica škole: www.mioc.hr

Školu pohađa oko 1050 učenika u 40 razrednih odjela. Nastava se održava u jednoj smjeni s početkom u 8:00. Nastavu izvodi 95 nastavnika. Škola ima 44 specijalizirane učionice, 8 praktikuma, knjižnicu, πkantinu i uređen prostor za dnevni boravak učenika u podrumu. Učenicima su na raspolaganju i 2 sportske dvorane te vanjski sportski tereni: igrališta za tenis, košarku, rukomet, odbojku, mali nogomet, atletska staza. Pored redovne nastave učenici mogu odabrati i fakultativnu nastavu iz predmeta astronomija, njemački i francuski jezik – nekoliko razina učenja, skupno muziciranje, likovno oblikovanje i dodatnu matematiku. Osim pohađanja kvalitetne redovne nastave, učenicima je omogućeno bavljenje najraznovrsnijim izvannastavnim aktivnostima: grupe iz matematike, astronomije, biologije, kemije, fizike, informatike, likovna, keramičarska, psihološka, povijesna, ekološka, Globe grupa, band, enigmatsko – logička, šahovska, filmska, foto grupa, grupa volontera, Caritas, debatni klub te niz sportskih aktivnosti (rukomet, košarka, stolni tenis, odbojka, mali nogomet, tenis).

Učenici mogu sudjelovati u međunarodnim projektima koje organiziraju voditelji izvannastavnih aktivnosti, a uključuju i učeničku razmjenu sa školama iz Ljubljane, Beograda i Bangkoka. Visoke kognitivne sposobnosti i odlične organizacijske kompetencije učenika ogledaju se i u vrhunskim rezultatima koje postižu na brojnim državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju. O svestranosti u interesima i sposobnostima učenika svjedoče prva mjesta na natjecanjima iz matematike, fizike, kemije, astronomije, informatike, povijesti, geografije, biologije, ali i stranih jezika, filozofije, logike, likovne umjetnosti.

Prosječna ocjena uspjeha svih učenika škole na kraju školske godine konvergira prema 4,50. Svi maturanti polažu državnu maturu s visokim uspjehom. Više od 98% maturanata u prvom upisnom roku upisuje željene fakultete. Za iznimne rezultate na državnoj maturi nagrađivani su nagradama Ministarstva znanosti i obrazovanja i nagradom Marin Soljačić koji je i sam nekadašnji učenik škole (https://www.mioc.hr/wp/?s=solja%C4%8Di%C4%87).

Od 1991./1992. školske godine u školi se izvodi međunarodni program International Baccalaureate (IB). IB Organisation je međunarodna obrazovna institucija, osnovana prije 50 godina u Ženevi čiji kurikulum izvodi više od 4300 škola iz svih dijelova svijeta. Nastava se izvodi na engleskom jeziku uz obavezno učenje materinskog jezika i književnosti. Osnovni princip programa je holistički pristup obrazovanju koji stavlja učenika u središte, a ostvaruje se kroz osam predmetnih područja s naglaskom na interdisciplinarnosti predmeta i projekata. Ishode učenja i kompetencije za svaku predmetnu grupu određuju smjernice IB kurikuluma, a sam sadržaj nastavnih tema, materijale, način poučavanja i provjere znanja posebno izrađuje svaki predmetni nastavnik. Kritičko razmišljanje, sposobnost rješavanja problema i donošenja odluka, planiranje i upravljanje vremenom, poticanje timskog rada i rada na interdisciplinarnim projektima, uvažavanje različitosti i multikulturalnost samo su neke od prednosti ovog programa. Učenici razvijaju istraživačke i komunikacijske vještine, sposobnost prilagodbe novim situacijama, potiče se stvaranje novih ideja (kreativnost), poduzetnost, dosljednost i uravnoteženost predmetnih područja. Društveno-koristan rad je važan dio programa tako da učenici nastoje biti brižni članovi lokalne i globalne zajednice volontirajući u brojnim ustanovama. Program zaista priprema učenike za 21. stoljeće i uspješan nastavak obrazovanja na fakultetima u Hrvatskoj i inozemstvu.
Više na stranici škole https://www.mioc.hr/wp/?page_id=259.

  • opći uspjeh (prosjek na dvije decimale) 5., 6., 7., i 8. razreda, najviše 20 bodova;
  • ocjene iz značajnih predmeta u 7. i 8. razredu: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, geografija, povijest i biologija, najviše 60 bodova;
  • dodatne bodove ostvaruju natjecatelji iz hrvatskog jezika, stranog jezika, matematike, povijesti, geografije i biologije;
  • rezultat provjere posebnih znanja iz matematike, engleskog jezika i intervjua, najviše 5 bodova.

Natjecanja u znanju jedan su od zaštitnih znakova XV. gimnazije. Veliki broj osvojenih medalja na domaćim i međunarodnim natjecanjima dokaz su kvalitetnog i kontinuiranog dodatnog rada učenika i nastavnika. Nekadašnji učenici škole daju svoj doprinos pomažući u prenošenju natjecateljskog znanja.

U posljednjih osam godina više od 850 učenika škole nastupilo je više od 1100 puta na državnim natjecanjima te su pritom osvojili oko 120 prvih, 110 drugih i 130 trećih mjesta. Uspjesi su postizani većinom u STEM predmetima, ali također i društvenim, jezičnim i umjetničkim područjima.

Nastupi na međunarodnim olimpijadama i natjecanjima kruna su vrhunskog rada. U posljednjih osam godina učenici XV. gimnazije su kao članovi nacionalnih olimpijskih timova osvojili 12 zlatnih medalja, 55 srebrnih i 65 brončanih medalja.

Više o natjecanjima potražite na stranici škole https://www.mioc.hr/wp/?cat=87.

Zbog velikog broja darovitih učenika škola osmišljava i provodi dodatne projekte i aktivnosti – od 2010. projekt rada s darovitim učenicima. Cilj projekta je razvijati velike potencijale učenika, sustavno poticati interes i istraživanje na području prirodoslovnih predmeta te kroz timski rad povezati različita područja znanosti. Daroviti učenici uz pomoć nastavnika mentora rade na projektima iz matematike, fizike, biologije, informatike, kemije i bioetike. U sklopu projekta učenici ostvaruju suradnju s fakultetima, institutima i istraživačkim centrima. Svoje radove predstavljaju na Maloj znanstvenoj konferenciji u školi (https://www.mioc.hr/wp/?cat=70) i brojnim međunarodnim konferencijama poput MEF-a (https://www.mioc.hr/wp/?s=MEF). Škola je prepoznata kao centar izvrsnosti i uključena u mrežu škola European Talent Point.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!