Pretraga

Srednja škola

XVI. gimnazija Zagreb

XVI. gimnaziji je jezična gimnazija. Za razliku od općih gimnazija, povećana je satnica Engleskoga jezika kao prvoga stranog jezika (četiri sata tjedno tijekom četiri godine) te drugoga stranog jezika koji je obavezan. Učenici kao drugi strani jezik mogu odabrati njemački, francuski, talijanski i španjolski jezik. Pritom sve jezike učenici mogu učiti kao početnici ili nastavljači dok španjolski jezik samo kao početnici. U trećem razredu učenici fakultativno mogu odabrati i treći strani jezik, a to može biti jedan od navedenih jezika te ruski ili portugalski jezik.

Smanjena je satnica Matematike (tri sata tjedno tijekom četiri godine), ali je za maturante organizirana fakultativna nastava Matematike.

XVI. gimnazija

XVI. gimnazija | privatna arhiva

Dvojezični program

U svakoj generaciji postoji i jedno dvojezično razredno odjeljenje. Dvojezični program znači da se nastava pojedinih predmeta tijekom četiri godine odvija na engleskom i hrvatskom jeziku. Ti su predmeti sve četiri godine Matematika, Fizika, Povijest, a Geografija do četvrtog razreda. U trećem razredu učenici na engleskom jeziku usvajaju gradivo iz Psihologije, Sociologije i Logike. U četvrtom razredu predmeti iz trećeg razreda zamjenjuju se Politikom i gospodarstvom te Filozofijom.

Nastava

Nastava je organizirana u dvije smjene: jedan tjedan prijepodne, a drugi poslijepodne.
Školu pohađa 560 učenika, a zaposleno je 60 djelatnika.

Škola je s radom počela 1964. godine sa 102 učenika u tri prva i jednom drugom razredu. Novoosnovana škola budila je veliko zanimanje jer je u programu već tada bila i dvojezična nastava.

Već školske godine 1966./1967. bila je proglašena najboljom gimnazijom u SFRJ.
Sredinom 1970-ih godina gimnazije se polako gase i osnivaju se Obrazovni centri. Tako je i XVI. gimnazija postala sastavnim dijelom Obrazovnog centra za jezike.
Škole su se ponovno razdvojile 1991. kada je Hrvatska postala neovisna država.
XVI. gimnazija je oduvijek bilježila izvrsne rezultate i uspjehe. To je zasluga generacija profesora, ravnatelja, učenika i roditelja koji su uložili ogroman trud kako bi izgradili i sačuvali ugled škole.

Generacije uspješnih učenika, koji su iz školskih klupa XVI. gimnazije izašli u svijet kako bi svojim znanjem i vještinama obogatili naše društvo, obvezuju nas da nastavimo svoj rad kao i dosad, ali i da se prilagodimo zahtjevima novog doba. Osim prenošenja znanja, ciljevi su XVI. gimnazije potaknuti učenike da kritički razmišljaju, osposobiti ih za izazove koji ih čekaju, ali i usaditi im važne životne vrijednosti.

Za školsku godinu 2020./2021. planiran je upis 156 učenika u šest razrednih odjeljenja.

Jezični program: 130 učenika (pet razrednih odjeljenja)

Dvojezični program: 26 učenika (jedno razredno odjeljenje)

Za upis u prvi razred XVI. gimnazije potrebno je ostvariti najmanje 70 bodova.
Kako se zbrajaju bodovi?

Opći uspjeh na dvije decimale u 5., 6., 7. i 8. razredu
+
ocjene iz 6 predmeta u 7. i 8. razredu

XVI. gimnazija uvjeti upisa

XVI. gimnazija uvjeti upisa

Na sljedećoj poveznici pogledajte promotivni video XVI. gimnazije koji su izradili naši učenici i osjetite djelić ozračja koje u njoj vlada.

Križanićeva 4a
Tajništvo: 091 233 3480
Elektronička pošta: [email protected]
Oib škole: 66308266046
http://www.gimnazija-sesnaesta-zg.skole.hr/

o U XVI. gimnaziji održavaju se projektni dani, a škola sudjeluje u projektima Eramsus+.
o Također, često se organizira terenska nastava u zemlji i inozemstvu, a surađuje se i s inozemnim školama.
o Škola učenicima nudi mnogobrojne izvannastavne aktivnosti: zbor, kazališne skupine na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku, web-grupa, geografska grupa, povijesna grupa, debatni klub, filmska grupa, plesna grupa, volonterski klub i različiti sportovi.
o Škola često organizira razna događanja kao što su humanitarni koncert, književne večeri te gostovanja pisaca i umjetnika.
o Učenici koji istodobno pohađaju dvije škole i vrhunski sportaši imaju mogućnost odgovaranja po dogovoru.

Dvojezični program, dva obavezna strana jezika tijekom svih četiriju godina i jedan fakultativni strani jezik od 3. razreda, mnogobrojne izvannastavne aktivnosti, pripreme za međunarodne ispite iz njemačkoga, francuskoga i engleskoga jezika, nastava s izvornim govornicima stranih jezika.

o Zbog odličnih rezultata na natjecanjima iz hrvatskog i stranih jezika, debatnoga kluba i zbora.
o Zbog priprema za međunarodne ispite iz njemačkog (DSD) i francuskog jezika (DELF) te u dvojezičnom programu iz engleskoga jezika (Cambridge Diploma)
o Zbog rezultata državne mature koji XVI. gimnaziju već godinama smještaju među najbolje škole.
o Zbog toga što učenici XVI. gimnazije uspješno upisuju sve željene fakultete.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!