Zagrebačka umjetnička gimnazija

Srednja škola: Zagrebačka umjetnička gimnazija

U svijetu u kojem je znanje moć a kultura i umjetnost bogatstvo, naša je misija već 20 godina da predano uvijek iznova pronalazimo nove i bolje načine obrazovanja mladih, kako bismo ih mogli uspješno pripremiti za sve buduće obrazovne i životne izazove koji su pred njima.

Upisi

Prijave za upis su u tijeku.

Dragi učenici, poštovani roditelji, svi koji prepoznajete Zagrebačku umjetničku gimnaziju kao obrazovnu ustanovu u kojoj bi željeli da Vaš učenik nastavi svoj obrazovni razvojni put, dajemo cjelovite i ciljane informacije vezane uz upisni postupak za školsku godinu 2013. /2014.

Upisni postupak usklađen sa tumačenjem Odluke o elementima i kriterijima za upis u školsku godinu 2013./2014., te Statutom Zagrebačke umjetničke gimnazije.

Program OPĆE GIMNAZIJE / upisuje 20 učenika

Postupak prijave

  • popuniti učeničku pristupnicu koju možete pronaći na web stranici Gimnazije
  • svjedodžbe o završenom petom, šestom, sedmom razredu (prijave pred-rok)
  • Vrednovanje posebnih rezultata

-Drugi strani jezik   / 1 bod
-Klasični jezici u OŠ / 1 bod
-Paralelna umjetnička škola/ glazbena ili plesna/ 2 boda-

Rezultati državnih i među- državnih natjecanja / 1-3 boda

Pravo na izravan upis

Kandidati strani državljani iz zemalja izvan EU, uz uvjet da plaćaju troškove školovanja

Kandidati visoko plasirani na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima znanja

Kandidati s teškoćama imaju pravo izravnog upisa u programe obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Za gore navedenu mogućnost izravnog upisa kandidat obvezatno prilaže:

1. Rješenje Gradskog ureda za obrazovanje o primjerenom obliku obrazovanja u OŠ

2. Stručno mišljenje nadležnog školskog  liječnika

3. Stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje

Postupak rezervacije upisnog mjesta

Po zaprimljenoj dokumentaciji, otvaramo termin u kojem će se utvrditi ostale predradnje vezane uz tijek upisa.

Informacije i predbilježbe:

Amruševa 10

10000 Zagreb

tel i fax: 01/48 55 585; 01/ 48 75 954

mob: 098/ 350 968

e-mail: info@umjetnicka-gimnazija.hr

Smjerovi:

Opća gimnazija

Zašto se školovati u ZUGU?

Za vrijeme trajanja obrazovanja u ZUG-u, uspjeh svakog pojedinog učenika nadgledan je i praćen u svrhu postizanja maksimalnih rezultata. Prema postignutim rezultatima učenika i dugogodišnjem iskustvu rada u nastavi, na kraju svake školske godine Nastavničko vijeće ZUG-a revidira tok realizacije nastavnog plana i programa na način koji će biti zanimljiviji za učenike a u svrhu unapređenja kvalitete predavanja.

Zagrebačka umjetnička gimnazija jedina je od privatnih škola u Republici Hrvatskoj i Gradu Zagrebu ušla u Projekt suradnje Nizozemske vlade i Republike Hrvatske (NCVVO) za Razvoj kvalitete obrazovanja.

Naša je strategija rada prepoznatljiva je kroz ukupno čak četiri međunarodna projekta koja provodimo, i koji našim učenicima osiguravaju; višu razinu znanja, nove kompetencije, povezanost sa partner školama EU, mogućnost boravka od tri mjeseca do godine dana u nekoj od naših partner škola EU, višu razinu poznavanja jezika kroz svakodnevnu komunikaciju u dijelu izvannastavnih aktivnosti, intenzivne kontakte i putovanja u zemlje EU, te cijeli niz prednosti i pogodnosti obrazovne dinamike (video–konferencije, video kvizove znanja te ostale projektne aktivnosti)

Dostignuća (znanje/sport)

Sudjelovanja učenika na sportskim natjecanjima kao i sudjelovanje u LIDRANU na kojima učenici postižu odlične rezultate. 

  • Skijaško natjecanje 2012./2013. – učenica je osvojila III. mjesto
  • LIDRANO 2011./2012. – školska dramska grupa „Didaskalije“ – državna razina natjecanja
  • Individualna postignuća učenika na državnoj maturi – visoki rezultati iz područja stranih jezika i hrvatskog jezika (najviši pojedinačni rezultat: 3. mjesto na razini Rep. Hrvatske -viša razina njemačkog jezika)

Posebno smo ponosni na naše međunarodne projekte: 

Multilateralni projekt “EuropeanResorceSeekers”

Bilateralni projekt “CrossingBordersCommunicatingBusiness”

Program ugošćivanja Comenius asistenta Program “Individualnih mobilnosti razmjene učenika”(postali smo “EU škola” čiji učenici mogu besplatno dio obrazovanja provesti u našoj partner školi u Španjolskoj, kao što će ZUG i Zagreb postati privremeno mjesto obrazovanja i boravka učenicima španjolske partner škole)

Svi navedeni programi i aktivnosti u cijelosti su financirani sredstvima IPA fonda EU, te za učenike, nastavnike i roditelje u cijelosti besplatni.

Od strane Agencije za mobilnost i programe EU proglašeni smo u više navrata školom primjerom dobre prakse u realizaciji svih prethodnih i sadašnjih aktivnosti i projekata. Navedeni rezultati samo su mali dio svih naših ukupnih obrazovnih aktivnosti, te ovim putem izražavamo zahvalu svima koji su u nama prepoznali kvalitetno partnerstvo.

Nakon dvadeset godina ZUG nije samo uspješna škola (među bivšim učenicima brojni su doktori znanosti, liječnici, stomatolozi, arhitekti, pravnici, ekonomisti, inženjeri, menadžeri, glumci, profesori)

Posebnosti

Suvremene nastavne metode

Nastavnici za vrijeme predavanja koriste metode koje potiču aktivnu ulogu
učenika u samom nastavnom procesu što pridonosi većoj zainteresiranosti i
boljem razumijevanju te lakšem savladavanju novog gradiva (diskusije, seminari,
vježbe, prezentacije, multimedija, gosti predavači i sl.).

Rad u vremenu od 9:00 – 16:30 sati sa pauzom za ručak

Redovna nastava se odvija u vremenu između 9:00-15:00 sati (sa pauzom za ručak), nakon čega je predviđeno vrijeme za fakultativnu nastavu, slobodne aktivnosti, pisanje zadaća te konzultacije s predmetnim nastavnikom. Na taj način učenici imaju mogućnost završiti sve svoje školske obaveze još za vrijeme boravka u školi uz nadzor i pomoć nastavnika.

Sudjelovati u projektima (projektna nastava na temu: film, kazalište, scena)

Svrha i cilj projektne nastave je mladim ljudima razviti samosvijest i odgovornost za preuzete obveze, te razvijati upravo one sposobnosti koje su u svakog čovjeka individualne. Iskustveno, ovakav način rada škole rezultirao je dobrim plasmanom svih naših učenika, kako na našim fakultetima tako i na međunarodnim učilištima.

Izborni programi

Slobodne aktivnosti

Izborni predmeti

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 2 Ocjena: 3.75
Kvaliteta nastave 4
Opremljenost učionica 4
Knjižnica 3.5
Izvannastavne aktivnosti 3.5
Dostupnost interneta 3.5
Prostori za druženje 3.5
Mogućnosti zapošljavanja 4
Preporuka upisa 4

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2017/2018 Glasova: 1 Ocjena: 1.13
2012/2013 Glasova: 2 Ocjena: 1.75

Odgovori