Pretraga

Je li ispravno Belgijac ili Belgijanac, Korejac ili Koreanac? Rješavamo najčešće dileme oko etnonima

A- A+

Etnonimi su naziv za pripadnika ili pripadnike nacije, naroda, plemena, roda ili kakve druge veće ili manje narodnosne ili etničke skupine. Primjerice Albanci, Slaveni, Siouxi, Eskimi i tako dalje.

Prilikom tvorbe etnonima u hrvatskom jeziku u hrvatskom jeziku, standardno je niz začkoljica. Primjerice imamo dvojne oblike, koji uz standardni imaju i oblike koji su se udomaćili u hrvatskome iz drugih jezika i vremena, premda su izvan norme ili izvan preporuka jezikoslovaca.

Izdvojeni članak

Otkrivamo je li ispravnije ‘glasati’ ili ‘glasovati’ na izborima

Najbolji primjer etnonima koji je izvan norme, a često ga se može čuti je Litvanac, koji uistinu sasvim dobro zvuči, budući da je naziv zemlje u potpunosti uklopljen u taj etnonim. Ipak, u hrvatskom jezičnom standardu ispravno je Litavac i Litavka.

No, kao što smo naveli postoje i dvojni oblici etnonima, od kojih su oba oblika dozvoljeni za korištenje u standardnom jeziku. Takav je primjer Belgijac i Belgijanac, s tim da je opća preporuka prilikom tvorbe etnonima, da se prednost da sufiksu -ac pred -anac. Argument jezikoslovaca za tu preporuku je učestalost, a kao još jedan, iako ga ne navode, bi mogao biti jezična ekonomičnost.

Sve to bi značilo da u slučaju Belgijac i Belgijanac, valja dati prednost prvonavedenom obliku, iako je i drugi ispravan.

No, u primjeru Korejac ili Koreanac, hrvatski enciklopedijski rječnik kao isključivi ispravni oblik navodi Korejac, dok je na tome tragu i Vladimir Anić (Veliki rječnik hrvatskog jezika, 2003.) koji drži ispravnim oblikom Korejac, dok Koreanac navodi kao oblik prisutan u razgovornom stilu. Korejanac je pak potpuno neispravan oblik.

Izdvojeni članak

Najlakši način razlikovanja č i ć

Kada je riječ o sufiksima -ac i -anac, bitno ih je spomenuti i u kontekstu sklapanja etnonima od država čiji naziv završava na -ija, premda smo se Belgije i Koreje zbog učestale dileme već dotaknuli.

Kudikamo plodniji je sufiks –ac. On se dodaje na skraćenu osnovu imena države ili kontinenta, odnosno na osnovu bez završnoga –ija.    

Primjerice Australija > Australac, Albanija > Albanac, Estonija > Estonac, Somalija > Somalac ili na dužu osnovu u kojoj se čuva završetak, primjerice:

Azija > Azijac, Bolivija > Bolivijac, Gambija > Gambijac, Gruzija > Gruzijac, Indija > Indijac, Kolumbija > Kolumbijac.

Kada je riječ o sufiksu -anac, on se upotrebljava tek u rijetkim primjerima, kakvi su Austrijanac, Perzijanac ili Venecijanac.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap