Pretraga

[Zadatak dana] Tko je bio pažljiv na satu Hrvatskog, a tko ne? Odgovorite na pitanje o povijesti našeg jezika

A- A+

Povijest hrvatskog jezika vrlo je bogata, a jedna od crtica iz nje je i objava proglasa pod nazivom Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. O tome su uči na nastavi Hrvatskog jezika – riječ je o proglasu kojeg su objavili hrvatski jezikoslovci, a prema Hrvatskoj enciklopediji, njime su zahtijevali ravnopravan položaj hrvatskog jezika u jugoslavenskoj federaciji, slobodno oblikovanje hrvatskog jezika u skladu s hrvatskom tradicijom te punu afirmacija hrvatskog jezika u svim sferama života. U današnjem zadatku pitamo vas – znate li kada je ova deklaracija objavljena?

Za točan odgovor kliknite ikonu ‘nastavak teksta’.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap