Grad Zagreb daje 4 milijuna kuna mladima: Ovo su uvjeti koje trebaju ispuniti

Grad Zagreb je objavio javni natječaj za financiranje programa i projekata Udruga mladih ili Udruga za mlade u 2017. Ukupan iznos novčanih sredstava, koji se kroz projekt nudi je 4.000,000 kuna. Najmanji iznos, koji će se dodijeljivati je 10.000, a najveći 100.000 kuna. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 30 dana od dana objave Natječaja, zaključno prvog travnja 2017.

foto: IRO/Sajam stipendija 2016.

Na Natječaj se mogu prijaviti udruge i druge organizacije civilnog društva, koje su u skladu s uvjetima natječaja prihvatljivi prijavitelji. Tri su prioritetna područja, koja će se kroz natječaj financirati, a koja su to, možete pronaći u dokumentu ispod. 

Ako ste na natječaju za dom postigli najmanje jedan bod, možete dobiti sobu

Uvjeti za prijavu na ovaj natječaj su sljedeći:

1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar i imati registrirano sjedište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije dana objave natječaja;

2. udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija;

3. da su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu;

4. korisnici programa i projekta moraju biti građani Grada Zagreba;

5. udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora i zaključaka o financiranju iz proračuna Grada Zagreba u godini koja prethodi raspisivanju natječaja;

6. udruga ne smije na natječaj prijaviti više od tri programa i projekta;

7. udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Zagreba;

8. udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata, obavljanje javne ovlasti i pružanje socijalnih usluga i biti solventna;

9. mora voditi transparentno financijsko poslovanje;

10. da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba);

11. da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada Zagreba;

12. projekt se mora provoditi na području Grada Zagreba;

13. prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajem i ovim pravilnikom.

Tko se ne može prijaviti, kako se ulažu prigovori, tko i na temelju kojih kriterija donosi odluku o dobitnicima novčanih sredstava, kao i ostale detalje vezane za prijavu, možete pogledati u dokumentu ispod. 

Mladi- Tekst Javnog Natječaja 2017. by srednja.hr on Scribd

Odgovori