Pretraga

Dio zagrebačkih studenata imat će pravo na jednokrevetne sobe u domovima: Evo tko može podnijeti molbu za njih

A- A+

Natječaj za studentske domove SC-a u Zagrebu otvoren je do 27. srpnja, a dio studenata sa zdravstvenim poteškoćama imat će pravo smještaja u jednokrevetne sobe. Da bi ostvarili pravo na takvu vrstu smještaja, studenti moraju podnijeti određenu dokumentaciju liječniku nadležnome za svoj fakultet, odnosno školu ako je riječ o brucošima.

Foto: Srednja.hr

– Služba za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ primat će dokumentaciju za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu zbog zdravstvenih razloga za akademsku godinu 2018./2019. u ordinacijama prema priloženom popisu i nadležnim liječnicima za pojedine fakultete. Rok za dostavu molbi i zdravstvene dokumentacije je 27. 8. 2018. godine. Cilj je utvrditi kontraindikacije za smještaj u jednokrevetnu sobu i te napraviti listu studenata prema težini zdravstvenih teškoća, a bez kontraindikacija za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu, priopćili su iz Studentskog centra u Zagrebu.

Izdvojeni članak

Provjerite koja se deficitarna zanimanja u 2018. dodatno boduju na natječaju za studentski dom

Molbu za jednokrevetnu sobu mogu podnijeti brucoši koji se za stanovanje u domu prijavljuju po prvi puta te studenti fakulteta i visokih učilišta prema nadležnosti. Preduvjet za podnošenje molbe je nepostojanje zdravstvenih kontraindikacija za boravak u kolektivu.

Dokumenti potrebni za ostvarenje ovoga prava su preventivni zdravstveni karton studenta ili srednjoškolca (ako je dostupan), postojeća medicinska dokumentacija prema indikaciji kao i stručne upute Službe za školsku i adolescentnu medicinu.

Nakon što nadležni liječnik fakulteta ili nadležni liječnik srednje škole obavi uvid u medicinsku dokumentaciju, prema potrebi mogu uslijediti dodatne konzultacije ili zahtjevi za nadopunom dokumentacije i dodatnom obradom. Liječnici potom ispunjavaju „Obrazac školskog liječnika“ , koji se uz medicinsku dokumentaciju dostavlja Povjerenstvu.

Odluka povjerenstva sadržavat će obrazac nadležnog liječnika fakulteta za smještaj studenata u jednokrevetnu sobu (izdaje nadležni liječnik), listu studenata prema težini zdravstvene teškoće te liječničku potvrdu da student ima pravo na smještaj u jednokrevetnoj sobi koju izdaje Povjerenstvo. Ta se potvrda naplaćuje 100 kuna. Detaljnije o čitavom procesu možete doznati na ovoj poveznici.

– Prednost smještaja u jednokrevetne sobe imaju oni studenti s rangirano težim zdravstvenim teškoćama kojima će boravak u jednokrevetnoj sobi olakšati brigu o bolesti, a da se boravkom u samostalnom smještaju ne dovode u rizik za vlastito zdravlje. Bolesti i stanja za koje nije preporučen smještaj u jednokrevetne sobe zbog potencijalne ugroze zdravlja i/ili života su epilepsija, šećerna bolest, srčane tegobe, recidivirajuće sinkope, vrtoglavice i ostala stanja kod kojih je moguć iznenadni gubitak svijesti poručuju iz Zavoda za javno zdravstvo.

Dio zagrebačkih studenata imat će pravo na jednokrevetne sobe u domovima: Evo tko može podnijeti molbu za njih
Share via
Copy link
Powered by Social Snap