Pretraga

Dodjeljuje se nagrada za studente u četiri kategorije: Pogledajte kako se prijaviti na natječaj

A- A+

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) opet dodjeljuje svoju godišnju nagradu Mlada nada za studentski rad u području odnosa s javnošću. Natječaj je otvoren do 7. listopada.

huoj nagrada mlada nada

Foto: HUOJ

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) raspisala je natječaj za dodjelu studentske nagrade Mlada nada. Cilj nagrade je promicanje izvrsnosti među studentima te njihovo motiviranje za stjecanje novih znanja i vještina u području odnosa s javnošću. Tako je Mlada nada, zapravo, svojevrsno priznanje za pokazano znanje, izvrsnosti i zalaganje studenata. Nagrada se dodjeljuje u četiri kategorije i to za seminarski, završni i diplomski rad te komunikacijski plan.

Studentska nagrada HUOJ-a za seminarski rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji seminarski rad iz kolegija u području komunikacija i odnosa s javnošću. Seminarskim radom smatra se rad koji je student izradio u sklopu studijskog programa, a za koji se smatra da predstavlja samostalnu stručnu ili znanstvenu obradu izabrane teme kojom student pokazuje teorijsko i praktično znanje kao i sposobnost samostalnog služenja literaturom.

Studentska nagrada HUOJ-a za diplomski rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji diplomski rad iz područja komunikacija i odnosa s javnošću. Pod diplomskim radom smatra se rad koji je student samostalno napisao kao uvjet završetka diplomskog studija, a sadrži odgovarajuću strukturu, sadržaj, metodologiju, rezultate istraživanja i zaključke koji pokazuju da je student ovladao osnovnim znanstvenim i stručnim znanjima iz područja komunikacija i odnosa s javnošću, da ih zna primijeniti u analizi konkretnih fenomena te da je na toj osnovi sposoban ponuditi argumentirana objašnjenja. Zbog toga, diplomski rad obvezno uključuje uporabu znanstveno – istraživačkoga instrumentarija i odgovarajućih stručno – metodoloških postupaka, sustavno izlaganje teme i obrazloženje rezultata istraživanja obuhvaćenoga diplomskim radom.

Studentska nagrada HUOJ-a za komunikacijski plan

Nagrada se dodjeljuje za najbolji komunikacijski plan ili komunikacijsku strategiju iz kolegija u području komunikacija i odnosa s javnošću. Pod ovim se smatra autorski projekt koji je student samostalno izradio u sklopu nekog od kolegija tijekom studija, a koji sadrži sve ključne elemente koji dovode do potpunog pregleda i analize komunikacijskog projekta te moguće implementacije predviđenih komunikacijskih aktivnosti u realnoj situaciji.

Studentska nagrada HUOJ-a za završni rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji završni rad iz područja komunikacija i odnosa s javnošću. Pod završnim radom smatra se rad koji je student samostalno napisao kao uvjet završetka preddiplomskog studija, a sadrži odgovarajuću strukturu, sadržaj, metodologiju i zaključke koji pokazuju da je student ovladao osnovnom stručnom terminologijom, iz područja komunikacija i odnosa s javnošću, da je zna primijeniti u analizi određenog problema te da je, na toj osnovi, sposoban donijeti samostalne zaključke i ponuditi argumentirana objašnjenja.

Natječaj je otvoren od 2. rujna do 7. listopada 2021. godine do 12 sati te se na njega mogu prijaviti radovi realizirani u akademskoj 2020./21. godini. Da bi prijava bila valjana potrebno je, uz rad koji se prijavljuje, dostaviti ispunjen obrazac osobnih podataka, Prijavnicu za prijavu projekta, Izjavu o vjerodostojnosti podataka u prijavi i Potvrdu mentora o autentičnosti rada.

Svaku pristiglu prijavu razmatrat će peteročlani stručni žiri HUOJ-a i ocjenjuje ju prema svakom kriteriju definiranim Pravilnikom o dodjeli godišnjih nagrada Mlada nada. Kriteriji za ocjenjivanje su stručnost i ozbiljnost pristupu, strukturiranost i preglednost, pismenost i izražavanje te kreativnost i inovativnost. Nagrađeni studenti dobit će statuu (kipić) HUOJ-a, diploma i komplet knjiga.

studenti
Share via
Copy link
Powered by Social Snap