Pretraga

Gotovo svi programi ovog našeg Sveučilišta su popunjeni: Provjerili smo koje još stignete upisati

A- A+

Iako uskoro počinje nova akademska godina i gotovo svi studijski programi na Sveučilištu Sjever su popunjeni, još nije kasno za upisati nekoliko atraktivnih preddiplomskih studija. Donosimo popis studijskih programa na kojima je ostalo mjesta i stignete ih upisati na jesenskom upisnom roku.

Sveučilište Sjever

Neke studijske programe Sveučilišta Sjever još stignete upisati | Foto: Sveučilište Sjever

Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža

Preddiplomski sveučilišni studij Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža odgovor je na potrebe tržišta za deficitarnim kadrovima inženjera okoliša. Tijekom studija studenti će usvojiti sve osnovne kompetencije koje su potrebne inženjeru inženjerstva okoliša. Suvereno će analizirati i ocjenjivati stanje okoliša, sanirati štete u okolišu, ali prije svega će znati primjenjivati preventivne metode i postupke zaštite okoliša.

Kao stručnjaci kompetentno će moći razvijati i primjenjivati postupke recikliranja i ekološkog zbrinjavanja svih vrsta materijala u svim industrijskim područjima. Završetkom studija, prvostupnik će biti osposobljen da modernim pristupom već u fazi dizajniranja proizvoda, primjerice, ambalaže, promišlja i najefikasniji postupak ponovne uporabe proizvoda ili materijala kroz striktno uvažavanje načela kružnog gospodarstva. Osim toga, bit će osposobljen da se stručno uključi u trendove modernog razvoja proizvodnje ambalaže i sustava pakiranja.

Studij Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža izvodit će se u Sveučilišnom centru Koprivnica, studij je redovan, traje 6 semestra i nakon završetka stječe se 180 ECTS bodova. Akademski naziv koji se stječe završetkom studija jest sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka inženjerstva okoliša (univ.bacc.ing.amb)

Izdvojeni članak
Sveučilište Sjever

Od jeseni čak četiri nova preddiplomska studija na Sveučilištu Sjever!

Računarstvo i informatika

Od jeseni se na Sveučilištu Sjever kreće i novi preddiplomski stručni studij Računarstvo i informatika*! Studij se izvodi na dislociranoj lokaciji Sveučilišta Sjever u samom centru Đurđevca, a osposobljava studente za izuzetno dinamično područje tehnološkog razvoja.

Računalni stručnjaci ovoga profila su arhitekti i implementatori najnovijih informacijskih i komunikacijskih tehnologija s visokim zahtjevima u industriji, trgovini i javnom sektoru. Studenti ovoga studija savladati će računalne operativne sustave, računalne mreže i programiranje. Naučit će identificirati, formulirati i rješavati inženjerske probleme primjenom računalnih alata. Osim toga, naučit će prepoznati interakciju između inženjerskih aktivnosti i dizajna, proizvodnje, marketinga, zahtjeva korisnika i zahtjeva proizvodnog procesa. Pripremit će se za prilagodbu promjenama tehnologije i novih tehnika, kao dijela cjeloživotnog obrazovanja.

Studij Računarstvo i informatika izvodit će se na dislociranoj lokaciji Sveučilišta Sjever u Đurđevcu (zgrada poslovnog centra), Trg sv. Jurja 1. Studij je redovan, traje 6 semestara i nakon završetka stječe se 180 ECTS bodova.

Studij računarstva i informatike Sveučilišta Sjever izvodit će se u Đurđevcu | Foto: Sveučilište Sjever

Studij je besplatan za redovne studente, a Grad Đurđevac svakom redovnom i izvanrednom studentu daje za školovanje 6.000 kuna godišnje bespovratno, bez obzira na to otkud student dolazio!

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija jest stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva (bacc.ing.comp.).

Glazba i mediji

Novi preddiplomski sveučilišni studij Glazba i mediji omogućit će studentima stjecanje znanja i vještina iz područja glazbene umjetnosti, glazbene pedagogije, kulturne i glazbene baštine, digitalizacije i arhivistike, iz područja notografije, medija, tonskoga snimanja i audio produkcije. Koncept studija zasniva se na interdisciplinarnosti u specifičnim područjima umjetnosti i kulture te medija i kreativnih industrija.

Studij Glazba i mediji izvodit će se u Sveučilišnom centru Varaždin, traje ukupno 6 semestara, nakon završetka stječe se 180 ECTS bodova. Akademski naziv koji se stječe završetkom studija jest sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (univ. baccalaureus/baccalaurea) glazbene pedagogije i medija (univ. bacc. mus. et medior.).

Logistika i mobilnost

Osim toga, ostalo je još nekoliko nepopunjenih mjesta na suvremenom preddiplomskom stručnom studiju Logistike i mobilnosti u Sveučilišnom centru Koprivnica. Studij je interdisciplinarno koncipiran u širokom području tehničkih i društvenih znanosti te nudi znanja koja izučavaju i primjenjuju zakonitosti planiranja, organiziranja, upravljanja, kontroliranja te mobilnosti tokova materijala, osoba, energije i informacija u sustavima. Obrazovanje obuhvaća opće, ekonomske, stručne logističke i stručno tehničke kolegije po čemu je jedinstven u Republici Hrvatskoj. Završetkom preddiplomskog studija Logistika i mobilnost, studenti stječu kompetencije za upravljanje složenim logističkim i prometnim procesima.

sveučilište sjever

Studij Logistika i mobilnost jedinstven je u Hrvatskoj | Foto: Sveučilište Sjever

Poslovi na kojima se inženjeri logistike i mobilnosti mogu zaposliti su: menadžment logistike, dispozicija skladišta i dispozicija transporta, menadžment špedicije, logistika unutar poduzeća i slična zaduženja u tvrtkama, ali i na poslovima organizacije i regulacije prometnih tokova u gradskim sustavima. Prvostupnik/prvostupnica logistike i mobilnosti može nastaviti školovanje na diplomskim studijima srodnih područja, a jedan od njih je svakako sveučilišni diplomski studij Održiva mobilnost i logistički menadžment, koji se održava u Sveučilišnom centru Koprivnica Sveučilišta Sjever.

Ovaj studij traje ukupno 6 semestara, nakon završetka stječe se 180 ECTS bodova, a akademski naziv koji se stječe nakon završetka je stručni prvostupnik/stručna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea), inženjer/inženjerka logistike i mobilnosti (bacc. ing. logist).

Ne propustite priliku i postanite dio prve generacije sveučilišnih prvostupnika novih studijskih programa na Sveučilištu Sjever! Pravo upisa na preddiplomske studije Sveučilišta Sjever imaju kandidati koji su završili srednju školu u minimalno četverogodišnjem trajanju a prijave se vrše putem stranice Postani student.

Gotovo svi programi ovog našeg Sveučilišta su popunjeni: Provjerili smo koje još stignete upisati
Share via
Copy link
Powered by Social Snap