Pretraga

Pokrenut novi preddiplomski studij: Idelan za sve koji slušalice ne skidaju s ušiju

A- A+

Sveučilište Sjever pokrenulo je novi preddiplomski sveučilišni studij – Glazba i mediji. Izvodit će se u Sveučilišnom centru Varaždin, a sa Sjevera kažu kako će studentima omogućiti ‘razvoj profesionalne karijere u obrazovanju, kulturi, turizmu, glazbenom izdavaštvu ili medijima’. Osim B razine državne mature, za upis je neophodno proći prijemni na kojem će se ispitivati solfeggio, glazbena teorija i klavir. 

foto; Higor Hanschen / Unsplash

– Koncept studija se zasniva na interdisciplinarnosti u specifičnim područjima umjetnosti i kulture te medija i kreativnih industrija. Među glavnim ciljevima studija su obrazovanje kompetentnih i konkurentnih stručnih profesionalaca osposobljenih za primjenu znanja i vještina u osuvremenjivanju i unaprjeđenju postojećeg glazbenog obrazovanja te medijskog, komunikacijskog, kulturnog i poduzetničkog ozračja u zemlji, kao i odgovor na potrebe privatnog i javnog sektora zа kadrovimа koji uz adekvatne kompetencije iz područja glazbene umjetnosti i kulturne baštine posjeduju i kompetencije u području medijа i digitalizacije.

Tim riječima sa Sveučilišta Sjever opisuju novi preddiplomski studij Glazba i mediji, koji će od jeseni izvoditi u Varaždinu. Studij, kao i većina preddiplomskih, traje tri godine, odnosno šest semestara, a njegovim se završetkom stječe titula sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice glazbene pedagogije i medija ili skraćeno: univ. bacc. mus. et medior.

Prijemni nosi 80 % bodova

Osim položene B razine državne mature, za upis na studij kandidati trebaju zadovoljiti i na provjeri specifičnih glazbenih znanja, vještina i sposobnosti, koje uključuju solfeggio, glazbenu teoriju i klavir.

Način vrednovanja bodova za upis je sljedeći: prosjek ocjena nosi 10% ili 100 od ukupnih 1000 bodova. Po 50 bodova (pet posto ukupnog broja) donose rezultati mature iz Hrvatskog i stranog jezika. Najviše bodova, čak 800 (80 posto) može se dobiti na samom prijemnom.

Moći će raditi u školama, na radiju i televiziji

I na kraju, a svakako ne najmanje bitno, sa Sjevera napominju kako će studenti nakon diplome moći ostavriti “razvoj profesionalne karijere u obrazovanju, kulturi, turizmu, glazbenom izdavaštvu ili medijima”.

Pobrojali su i poslove na kojima bi se trebali moći zaposliti: samostalni glazbenici u profesionalnim i/ili amaterskim ansamblima (instrumentalisti i pjevači), voditelji malih i velikih glazbenih sastava u školama, kulturno-umjetničkim društvima, glazbenim i/ili umjetničkim udrugama (vokalni ansambli, zborovi, tamburaški orkestri…), učitelji i nastavnici glazbene kulture u osnovnim školama, suradnici u glazbenim projektima (izvedba/glazbenici izvođači, snimanje/digitalizacija i snimanje audio i video građe, produkcija/organizacija glazbenih te interdisciplinarnih umjetničkih projekata), suradnici u prikupljanju, arhiviranju i istraživanju glazbene baštine (suradnici na znanstvenim projektima u području znanosti o glazbi i glazbene umjetnosti, suradnici u knjižnicama i arhivima), suradnici na radiju, TV-u i internetu (glazbeni urednici, voditelji glazbenih emisija i sl.), suradnici u izdavačkim tvrtkama (uređivanje/izdavanje glazbene literature i notnih izdanja, pisanje i/ili uređivanje stručnih članaka…), voditelji glazbenih tečajeva u centrima za kulturu i kulturno-umjetničkim društvima.

Pokrenut novi preddiplomski studij: Idelan za sve koji slušalice ne skidaju s ušiju
Share via
Copy link
Powered by Social Snap