Pretraga

Objavljeni rezultati natječaja Erasmus+ stručne prakse za 2015./2016. godinu

A- A+

Objavljeni su zajednički rezultati za prvi i drugi krug natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Programa Erasmus+. Natječaj za prvi krug objavljen je u lipnju prošle godine, a studenti su morali predati dokumente do rujna, dok je drugi krug natječaja objavljen u prosincu na koji je trebala stići sva potrebna dokumentacija do kraja siječnja ove godine.

Foto: Erasmus

Na natječaj je u oba kruga zaprimljeno 282 prijave, a njih 257 dobilo je financijsku potporu. Petero studenata je odustalo od Erasmus+ stručne prakse dok je 15 prijava odbijeno zbog nepotpune dokumentacije ili kasne dostave prijavnih dokumenata. Desetero studenata dostavilo je potpunu natječajnu dokumentaciju, ali im u trenutku objave rezultata nije odobrena financijska potpora.

Izdvojeni članak

Student na Erasmusu u Estoniji: Pokaz u Tallinnu besplatan, a menze ne postoje

Studenti koji su svoje prijave morali dostaviti Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu i time ostvarili financijsku potporu u iznosu od 460, 510 ili 560 eura ovisno o zemlji u kojoj obavljaju stručnu praksu, svoja će financijska sredstva dobivati iz Agencije za mobilnost i programe EU koja praktikantima osigurava financijske iznose. Ostali studenti koji nisu ostvarili financijsku potporu mogu ili pričekati mogući pomak rang liste zbog odustajanja studenata ili pohađati stručnu praksu kao tzv. zero-grant studenti.

Ukoliko student želi odustati od stručne prakse od njega se traži da obavezno odmah dostavi vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta. S druge pak strane, ako student odluči uložiti žalbu to mora učiniti najkasnije u roku osam dana od objave rezultata. Žalbe se šalju u pisanom obliku, a svaka elektronički poslana žalba neće biti uvažena. Sve dodatne informacije kao i popis kandidata koji su primljeni na Erasmus+ stručnu praksu nalazi se ovdje.