Pretraga

Sveučilište u Zagrebu povećalo upisne kvote za brucoše u godini 2016./17.

A- A+

Sveučilište u Zagrebu za akademsku je godinu 2016./2017. osiguralo 12.664 mjesta za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija. Time je upisna kvota uvećana za 207 studenata, što je 1.66 posto više nego lani.

Sveučilište u Zagrebu/foto: Srednja.hr

U okviru ove nove upisne kvote 10.769 mjesta osigurano je za redovite studente, 1.480 mjesta za izvanredne te 415 mjesta za studente strane državljane koji žive u zemljama izvan Europske Unije. Kvota je u skladu s Ugovorom o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u Zagreb, na temelju kojega ukupno povećanje ne smije biti veće od pet posto.

Kvote su tako uvećane na PMF-ovom studiju Fizike, nastavnički smjer; na Fakultetu prometnih znanosti, studiju Aeronautike; na FSB-ovom studiju Strojarstva; na Građevinskom fakultetu, studiju Građevinarstvo; na Tekstilno-tehnološkom fakultetu; na Ekonomskom fakultetu , na stručnom studiju Poslovna ekonomija; na KIF-ovom stručnom studiju Izobrazba trenera, smjer Kondicijska priprema sportaša; na Filozofskom fakultetu na dvopredmetnim studijima Portugalski jezik i književnost, Rumunjski jezik i književnost, Španjolski jezik i književnost; na Hrvatskim studijima na jednopredmetnim studijima Psihologija i Sociologija; na ADU-ovom studiju Produkcije te na Muzičkoj akademiji na studiju za instrumentaliste i jednopredmetnom studiju Glazbena pedagogija.

Manje studenata upisivat će se na nastavnički smjer studija
Fizike i tehnike na PMF-u, na stručni studij Izobrazba trenera, smjer
Razni sportovi na KIF-u, na dvopredmetni studij Anglistika na FF-u, na
dvopredmetni studij Filozofije na Fakultetu filozofije i religijskih
znanosti, te na dvopredmetni studij Glazbene pedagogije na Muzičkoj
akademiji.

Došlo je i do preraspodijele upisnih kvota za vojne studije, navodno
zbog potreba Oružanih snaga Republike Hrvatske. Tako je na studiju Vojno
inženjerstvo upisna kvota veća za 20 redovnih studenata, pa je sada 75
mjesta, a za deset manje upisivat će ih se na studij Vojno vođenje,
ukupno 45 studenata.

Na Sveučilištu ističu kako je u
sljedećoj akademskoj godini osigurano dovoljno upisnih mjesta na svim
studijskim programima, uz osiguravanje kvalitetnoga odvijanja nastave.
Natječaj za upis studenata u prvu godinu bit će objavljen na web stranici Sveučilišta u Zagrebu.