Pretraga

Unatoč upozorenju rektora Borasa, Filozofski pokrenuo postupak za oduzimanje zvanja prorektoru Čoviću

A- A+

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Zagrebu na današnjoj je sjednici donijelo odluku o imenovanju povjerenstva koje će razmatrati i utvrđivati valjane razloge za oduzimanje znanstveno-nastavnog zvanja profesoru i prorektoru Sveučilišta u Zagrebu Anti Čoviću. Takva odluka FFZG-a dolazi nakon srpanjskog mišljenja Etičkog povjerenstva Filozofskog o tome da je Čović prilikom napredovanja u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju 2010. godine prekršio Etički kodeks Sveučilišta. Etičko povjerenstvo tada je preporučilo razmatranje stegovne odgovornosti prorektora Čovića, na što je danas odgovorilo Vijeće FF-a imenujući spomenuto povjerenstvo. Prethodno današnjoj sjednici Vijeća, dekanici FF-a jučer se dopisom-upozorenjem obratio rektor Sveučilišta Damir Boras.

Prorektor Ante Čović foto: Ivan Klindić|www.ivanklindic.info i Sveučilište u Zagrebu

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na današnjoj je sjednici donijelo odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za razmatranje i utvrđivanje valjanih razloga za oduzimanje znanstveno-nastavnog zvanja prof. dr. sc. Anti Čoviću, inače i prorektoru Sveučilišta.

67 glasova ZA, 9 PROTIV imenovanja povjerenstva

Izdvojeni članak

Spašavanje prorektora: Etičko povjerenstvo Filozofskog preporučilo razmatranje stegovne odgovornosti prorektora Čovića, on isti dan obrazlagao izmjene Etičkog kodeksa Sveučilišta

Na prijedlog dekanice Filozofskog, Vesne Vlahović Štetić, Vijeće FF-a odlučilo je da se o imenovanju povjerenstva glasa tajno. Tajnim glasovanjem, o imenovanju povjerenstva odlučeno je sa 67 glasova ZA, devet glasova PROTIV i uz pet NEVAŽEĆIH listića.

U povjerenstvno koje će razmatrati i utvrđivati valjane razloge za oduzimanje zvanja prorektoru Anti Čoviću, imenovani su profesorica Nadežda Čačinović, profesor Neven Sesardić te profesor Damir Barbarić, inače znanstveni savjetnik u trajnom zvanju s Instituta za filozofiju u Zagrebu. 

Tijekom sjednice Vijeća, dekanica Vlahović Štetić članovima Vijeća pročitala je dopis rektora Sveučilišta u Zagrebu Damira Borasa, koji je jučer zaprimila. U predmetu dopisa stoji ‘zahtjev za očitovanjem, upozorenje’, a rektor Boras nadalje elaborira kako je od svog kolege, prorektora Ante Čovića, primio predstavku pod nazivom ‘Obavijest o montiranim procesima i drugim oblicima sustavnog zlostavljanja (mobing) koje provodi dekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu’. Rektor poziva dekanicu Vlahović Štetić da se bez odgode očituje ‘o tome koji bi bio razlog za imenovanje predmetnog stručnog povjerenstva’, odnosno koji su razlozi za oduzimanje Čovićeva znanstveno-nastavnog zvanja. Rektor Boras svoj dopis, koji u cijelosti možete pročitati ispod, zaključuje na način da dekanici FF-a skreće pozornost ‘da bi predloženo i eventualno namjeravano imenovanje stručnog povjerenstva moglo predstavljati s Vaše strane zloupotrebu ovlaštenja kao dekanice, odnosno čelnice sastavnice Sveučilišta u Zagrebu’.

Znakovito upozorenje rektora Borasa

Upozorenje rektora Borasa uoči sjednice Vijeća FF-a, znakovito je s obzirom na odredbe Statuta Sveučilišta u Zagrebu. Naime, on predviđa da dekan može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran ako, između ostaloga, zlouporabi položaj dekana.

Imenovanje povjerenstva koje će razmatrati razloge za oduzimanje zvanja prorektoru Anti Čoviću dolazi nakon mišljenja Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta iz srpnja ove godine. U svojem mišljenju, a na temelju postupka kojeg je po prijavi četvorice filozofa (Tomislav Bracanović, Pavel Gregorić, Tomislav Janović i Davor Pećnjak) pokrenula dekanica Vlahović Štetić, Etičko povjerenstvo očitovalo se o prijavljenim neetičnim postupcima prilikom izbora prorektora Čovića u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju 2010. godine i ocijenilo da je pritom povrijeđen Etički kodeks Sveučilišta. Osim toga, Etičko povjerenstvo u svojem je mišljenju ‘flagrantnim kršenjem Etičkog kodeksa’ ocijenilo privatne tužbe za kazneno djelo klevete prorektora Čovića protiv svojih prijavitelja Bracanovića, Gregorića, Janovića i Pećnjaka.

Nakon mišljenja Etičkog povjerenstva, Čović pokrenuo upravni spor protiv Filozofskog, u priču se upleo i Ustavni sud

Nakon što je Etičko povjerenstvo Filozofskog fakulteta donijelo mišljenje u predmetu prorektora Čovića, Čović je Upravnom sudu podnio tužbu protiv Filozofskog fakulteta, upravo zbog mišljenja Etičkog povjerenstva. Tužbom osporava proceduru kojom je izabrano Etičko povjerenstvo FF-a te samo mišljenje, odnosno zaključke Etičkog povjerenstva u njegovu slučaju.

Izdvojeni članak

Prorektor Čović tužio Filozofski zbog mišljenja Etičkog povjerenstva, a Ustavni sud traži dokumentaciju od predsjednice povjerenstva

Osim toga, predsjednica Etičkog povjerenstva FF-a, profesorica Lada Čale Feldman koja potpisuje mišljenje u slučaju prorektora Čovića, zaprimila je zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske da svu dokumentaciju iz predmeta preda Ustavnom sudu.

Od Ustavnog suda RH tijekom rujna smo tražili potvrdu pokrenutog postupka, odnosno ustavne tužbe. Krajem rujna, pokrenut postupak na neki su nam način potvrdili.

– U vezi s Vašim novinarskim upitom koji ste uputili Ustavnom sudu Republike Hrvatske e-porukom od 20. rujna 2018., a kojim tražite potvrdu informacije o pokretanju ustavnosudskog postupka ‘ocjene ustavnosti mišljenja Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta u Zagrebu’, obavještavam Vas da Ustavni sud ne može dati zatraženu informaciju budući da je riječ o postupku tzv. individualne kontrole radi zaštite konkretnih (pojedinačnih) prava (zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda) te tražena informacija u smislu mjerodavnih propisa predstavlja zaštićeni osobni podatak, stoji u odgovoru glavnog tajnika Ustavnog suda Teodora Antića.

Čeka se usvajanje izmjena i dopuna Etičkog kodeksa

Na kraju, podsjetimo i na jedan kuriozitet. Na dan kada je Etičko povjerenstvo Filozofskog fakulteta donijelo mišljenje u slučaju prorektora Čovića, prorektor Čović je kao koordinator Etičkog savjeta Sveučilišta (krovnog etičkog tijela Sveučilišta), članovima Savjeta obrazlagao namjeravane izmjene i dopune Etičkog kodeksa. One idu u smjeru da se Etički savjet utvrđuje kao drugostupanjsko žalbeno tijelo te se otvara mogućnost i za retroaktivan postupak. Drugim riječima, nakon usvajanja izmjena i dopuna Kodeksa, počinje teći rok od 15 dana za podnošenje žalbi u odnosu na već donesena mišljenja etičkih povjerenstava. 

Izmjene i dopune Kodeksa trebale su biti usvojene 28. rujna na sjednici Senata Sveučilišta. Štoviše, bile su i na dnevnom redu sjednice, no rektor Boras tu je točku na sjednici skinuo s dnevnog reda uz obrazloženje relativno tankog kvoruma. Naime, izmjene i dopune Kodeksa usvajaju se dvotrećinskom većinom glasova svih članova Senata.