Pretraga

Visoke škole

Effectus Visoko učilište

Effectus Visoko učilište osnovano je 2008. godine i trenutno broji preko 700 studenata i sedamdeset nastavnika. Prva je visokoobrazovna ustanova u Republici Hrvatskoj koja je pokrenula interdisciplinarni studij dva velika poslovna polja – financije i poslovno pravo.

Na Effectusu se može studirati preddiplomski stručni studij Financije i poslovno pravo koji traje tri akademske godine te diplomski studij, Poslovno upravljanje – MBA, koji broji četiri smjera: Menadžment financija, Menadžment ljudskih potencijala i znanja, Porezi i poslovno pravo, Analitički menadžment. Analitički menadžment novi je diplomski studijski program te je prvi i jedini diplomski studij na ovim prostorima takve vrste. Ovakvi potezi posebnost su Effectusa jer učestalo prati zahtjeve tržišta rada te odgovara i prilagođava svoje programe njegovim potrebama.

Prva godina diplomskog studija zajednička je svim Effectusovim polaznicima, a na drugoj godini odabire se željeni smjer. Effectus je pridružena članica sveučilišta Nova univerza pa tako svojim studentima omogućuje vertikalnu prohodnost na magistarske i doktorske studije.

effectus visoko učilište

Studenti Effectusa na predavanju | foto: Effectus Visoko Učilište

Razredbenim postupkom utvrđuje se lista prema kojoj pristupnici ostvaruju pravo upisa na prvu godinu studija Financije i poslovno pravo.

Razredbeni postupak Effectus Visoko učilište provodi kroz dva odvojena načina vrednovanja postignuća:

 • kroz postupak polaganja ispita državne mature ili
 • kroz provođenje kvalifikacijskog postupka i polaganja ispita na Effectusu.

Državna matura je skup ispita kojima se provjeravaju i vrednuju znanja, vještine i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima. Državna matura provodi se polaganjem ispita državne mature. Ispiti su jednaki za sve učenike i svi ih učenici polažu u isto vrijeme.

Elementi vrednovanja za studij Financije i poslovno pravo na Effectus Visokom učilištu:

 • Vrednovanje prosjeka svih ocjena iz srednje škole – 35%
 • Obvezni dio državne mature:
 • Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 20%
 • Matematika – osnovna razina (B) – 20%
 • Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%

Izborni dio državne mature

Nije zahtjev studija.

Učenici koji pohađaju završne (četvrte) razrede gimnazijskih programa obrazovanja obvezno polažu ispite državne mature, bez potrebe pristupanja kvalifikacijskom postupku na Effectusu.

Učenici koji pohađaju završne razrede četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja (i koji srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, ali žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini) mogu polagati ispite državne mature te za upis na stručni studij Financija i poslovnog prava imaju na raspolaganju dvije mogućnosti:

 • polagati ispite državne mature koje je Effectus utvrdio kao uvjete za upis ili
 • pristupiti kvalifikacijskom postupku na Effectusu (bez potrebe polaganja državne mature).

 

Kvalifikacijski postupak

Rezultat kvalifikacijskog postupka čini zbroj bodova. Bodovi se zbrajaju kroz vrednovanje sljedećih elemenata: 

 • Uspjeh na provjeri pismenosti i motiviranosti – max. 600 bodova
 • Uspjeh postignut tijekom srednjoškolskog obrazovanja – max. 300 bodova
 • Posebne aktivnosti – max. 100 bodova

Pristupnik kroz kvalifikacijski postupak može ostvariti ukupno najviše 1000 bodova.

Minimalni broj bodova po osnovi srednjoškolskog uspjeha je 150 bodova, a po osnovi provjere pismenosti i motiviranosti je 200 bodova.

Provjera znanja, pismenosti i motiviranosti provodi se kroz vrednovanje dva postupka:

 • Esej – max. 300 bodova
 • Motivacijski intervju – max. 300 bodova
 • Sve zajedno iznosi maksimalnih 600 bodova

Pristupnik koji je tijekom srednjoškolskog obrazovanja osvojio jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj što se provode pod nadzorom visokog ucilišta odnosno državne stručne organizacije, ili je sudjelovao na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta za koji se polaže pisani ispit na razredbenom postupku, oslobađa se od provjere znanja i stječe pravo izravnog upisa na studij.

Trg J. F. Kennedyja 2, 10000 Zagreb

01/611-7777

[email protected]

OIB: 47182242398

https://effectus.com.hr/visoko

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!