Pretraga

Sveučilište u Zagrebu

Geodetski fakultet

Fakultet je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta, koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad u znanstvenom području geodezije.
Naziv Fakulteta je SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GEODETSKI FAKULTET.
Sjedište Fakulteta je u Zagrebu, Kačićeva 26.
Fakultet organizira i razvija nastavni i znanstveni rad kao integralni dio svog djelovanja.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – GEODETSKI FAKULTET
Kačićeva 26, HR-10 000 Zagreb

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap