Pretraga

Veleučilišta

Poslovno veleučilište Zagreb

Poslovno veleučilište Zagreb provodi 3 preddiplomska stručna studija: PDS Marketinga i komunikacija, PDS Menadžment i produkcija u kulturi, te PDS Gospodarske logistike (UOL) u trajanju od 3 godine (180 ECTS bodova, stručni nazivi prvostupnik/prvostupnica  odnosno baccaleures/baccalaurea) i jedan specijalistički diplomski stručni studij SDSS Marketinga i komunikacija u trajanju od 2 godine (120 ECTS bodova, stručni nazivi  specijalist marketinga i komunikacija).

Adresa visokog učilišta: Ul. Grada Vukovara 68, 10000 Zagreb

Broj telefona: +385 1 6310 888

Mail kontakt: [email protected] ; [email protected]

Oib:  18538237995

Link na web stranicu: https://pvzg.hr/

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!