Pretraga

Veleučilišta

Veleučilište Baltazar Zaprešić

Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“ u Zaprešiću osnovana je 2001. godine.

  • stručni preddiplomski studij Poslovanja i upravljanja
  • specijalistički diplomski stručni studij Projektni menadžment
  • specijalistički diplomski stručni studij Komunikacijski menadžment
  • specijalistički diplomski stručni studij Financijski menadžment

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!