Pretraga

Privatne visoke škole Zaprešić

Veleučilište Baltazar

Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“ u Zaprešiću osnovana je 2001. godine.

  • stručni preddiplomski studij Poslovanja i upravljanja

  • specijalistički diplomski stručni studij Projektni menadžment

  • specijalistički diplomski stručni studij Komunikacijski menadžment

  • specijalistički diplomski stručni studij Financijski menadžment

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!