Pretraga

Donosimo listu škola čiji su učenici najbolje riješili maturu iz Hrvatskog u 2021.

A- A+

U Školskom e-Rudniku Ministarstva znanosti i obrazovanja, nedavno su objavljeni statistički podaci o uspješnosti učenika na prošlogodišnjoj državnoj maturi. Nakon liste škola iz kojih dolaze učenici koji su najbolje riješili maturu iz Matematike, donosimo i listu onih u kojima su imali najbolje prosječne ocjene na maturi iz Hrvatskog.

državna matura hrvatski

Foto: Srednja.hr

Od ukupno 25.779 učenika iz 392 škole, njih 25.457 izašlo je prošle školske godine na ispit mature iz Hrvatskog jezika, kažu to nedavno objavljeni podaci u e-Rudniku Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Najbolje ocjene imali gimnazijalci koji su izašli na A razinu

Prosječna ocjena koju su učenici ostvarili na višoj razini Hrvatskog bila je 2,98, dok je ona na B razini nešto niža – 2,27. Usput napomenimo i kako je na A razinu Hrvatskog izašlo više učenika, 67,33%, dok je ostatak pristupio B razini tog predmeta.

Kada je, pak, riječ o ocjenama po programima (strukovne, gimnazije i glazbene), najbolju ocjenu ostvarili su lani na Hrvatskom učenici gimnazija koji su pristupili A razini ispita, a iznosila je 3,49. Ocjene koje su ostvarili učenici drugih programa možete vidjeti u tablici u nastavku.

Ocjene na maturi iz Hrvatskog po programima u 2021.|izvor podataka: MZO

Izdvojeni članak
matura matematika kalkulator

Pogledajte u kojim su školama učenici u 2021. najbolje riješili maturu iz Matematike

11 škola čiji su učenici najbolje riješili maturu iz Hrvatskog

Ako se u obzir uzmu škole u kojima je ispitu pristupilo više od 20 maturanata, maturu iz Hrvatskog najbolje su riješili učenici Biskupijske klasične gimnazije Ruđera Boškovića s pravom javnosti u Dubrovniku, 4,39. Dostupan je i podatak da su ti ispiti pristupnici u 4. srednje imali na školskom predmetu Hrvatski jezik prosječnu ocjenu 4,17.

Vrlo visoku prosječnu ocjenu na Hrvatskom su ostvarili i maturanti Gimnazije Tituša Brezovačkog u Zagrebu, čak 4,31. To je nešto manje od prosječne ocjene iz predmeta Hrvatski na kraju 4. srednje, koja je kod tih istih učenika iznosila 4,31.

Zagrebački MIOC, XV. gimnazija, treća je škola po prosjeku ocjena na maturi iz Hrvatskog u 2021. Prosječna ocjena koju su ostvarili učenici te škole bila je 4,20. I u toj školi zaključne ocjene maturanata iz Hrvatskog bile su više, prosječna iznosi 4,63.

U tablici u nastavku izdvojili smo deset najboljih prosječnih ocjena na maturi iz Hrvatskog u 2021., s tim da su u obzir uzete srednje škole s više od 20 maturanata te da se na listi nalazi 11 škola, jer dvije imaju istu prosječnu ocjenu. Prosječna ocjena na maturi iz Hrvatskog nalazi se u posljednjem stupcu, a prije toga možete vidjeti prosječnu ocjenu koju su isti učenici imali na školskom predmetu Hrvatski. Napomenimo u ovom kontekstu i da je prag za ocjenu dovoljan na ispitu iz Hrvatskog iznosio 31% ukupnog broja bodova, a za ocjenu odličan 81%.

Škole s najvećom prosječnom ocjenom na maturi iz Hrvatskog u 2021.|izvor: MZO


Za sve pristupnike mature ili one koji će se na upisima ponovno okušati u 2022., pokrenuli smo novu Facebook stranicu Maturanti 2022. Ondje i u Facebook grupi Maturanti 2021./2022. moći ćete pratiti sve novosti vezane uz maturu u idućoj godini, kao i upise na fakultete.

Pitanja s prijašnjih matura možete rješavati u sustavu kvizovi.srednja.hr te tako provjeriti jeste li spremni za nadolazeće ispite.

državna matura hrvatski
Share via
Copy link
Powered by Social Snap