Pretraga

Gotovo 7.000 pristupnika sutra piše PiG: Ovo vas čeka na ispitu

A- A+

Uzmemo li u obzir posljednje tri godine, politiku i gospodarstvo je u ovoj odabralo daleko najmanje kandidata. Primjerice 2014. godine je s 8.517 prijava to bio najčešće odabirani predmet državne mature, a u prošloj, iako je brojka narasla na 8.637, fizika je preuzela primat. Ove godine se broj prijava drastično smanjio te je ‘tek’ 6.990 maturanata i ostalih kandidata odlučilo pisati PiG.

Autor fotografije: Mirna Pibernik/ www.flickr.com/photos/mirnapibernik/

Okolnost da se predmet uči svega jednu godinu pa time ima malo gradiva za pripremiti te da donosi nešto bodova na nizu društvenih fakulteta, među njima i na najpotentnijoj ekonomiji, (koju vjerovali ili ne studira gotovo 52 tisuće ljudi u Hrvatskoj), čini PiG i dalje jednim od omiljenih predmeta među pristupnicima mature.

Izdvojeni članak

Došli su rezultati iz politike i gospodarstva na državnoj maturi

Iz ekonomskih škola prošle godine najviše prijava, a najčešća ocjena 3

Kao što smo napomenuli, jedan od razloga velikog broja prijava za PiG je u tome što taj predmet na maturi u velikoj mjeri prijavljuju učenici ekonomskih škola i/ili oni koji žele studij iz ovog područja upisati.

Tako je prošle godine najviše pristupnika ispitu PiG-a dolazilo iz škola koje se ubrajaju u područje ekonomija, trgovina i poslovna administracija odnosno precizno 2.517 njih.

Kada je pak riječ o ocjenama, najviše je bilo onih koji su dobili trojku (3.071). Ispit je palo 483 kandidata, dok je peticu dobilo samo 68 pristupnika.

Sve ocjene iz PiG-a prošle godine

Ipak, opći prosjek je bio nešto viši nego u 2013. i 2014. pa je i prag za peticu skočio na minimalno 90 posto riješenosti, dok je onaj za ocjenu dva iznosio minimalno 30 posto.

Pragovi iz PiG-a u prethodne tri godine

Izdvojeni članak

Profesori koji sastavljaju ispite na maturi iz PiG-a poručili: ‘Učite s razumijevanjem i logičkim promišljanjem’

U 90 minuta treba riješiti 60 zadataka podijeljenih u 4 vrste

Ispit iz politike i gospodarstva traje 90 minuta, unutar kojih trebate odgovoriti na 60 pitanja, koja nose isto toliko bodova. Ona su podijeljena u četiri skupine odnosno na zadatke alternativnog izbora, kratkog odgovora, dopunjavanja i višestrukog izbora.

Najviše možete zaraditi rješavajući zadatke kratkog odgovora to jest 20 bodova.

Ispitivat će se znanja iz ukupno osam područja, a bodovne udjele za svako od njih možete pogledati u potonjoj tablici.

Znanje iz PiG-a provjerite i kroz kvizove koji su formirani na osnovu pitanja s prethodnih državnih matura, a koji se nalaze na ovom linku.

Bodovni udjeli prema područjima ispitivanja

Gotovo 7.000 pristupnika sutra piše PiG: Ovo vas čeka na ispitu
Share via
Copy link
Powered by Social Snap