Pretraga

Kemija na maturi: što 4.000 pristupnika može očekivati na sutrašnjem ispitu?

A- A+

Prvog dana drugog tjedna pisanja državne mature, osim izbornog predmeta Sociologija polaže se Kemija. Ovaj predmet prijavilo je ukupno 4.184 pristupnika, od čega 2.598 gimnazijalaca, 800 učenika strukovne škole i podjednako toliko ostalih kandidata, što bi značilo da je broj pristupnika gotovo jednak prošlogodišnjem.

Izvor: Flickr; Loyola University

Prošle je godine ispitu iz kemije pristupilo kandidata, od čega je najviše njih bilo maturanata iz opće gimnazije. Za pozitivnu ocjenu bilo je potrebno točno riješiti 30 posto ispita. Najviše pristupnika ovog ispita, njih četvrtina školske je godine 2014./15. dobilo ocjenu dobar.

Donji pragovi pojedinih ocjena iz Kemije/ncvvo.hr

Izdvojeni članak

Objavljen ispit i rješenja iz psihologije: Saznajte točne odgovore

Pitanja u skladu s četverogodišnjim gimnazijskim nastavnim programom

Ispitom iz Kemije provjerava se ostvarena razina usvojenost znanja i vještina pristupnika u sljedećim područjima: tvari, kemijske promjene, energija, brzina kemijskih reakcija, ravnoteža kemijskih reakcija, prikupljanje podataka, obrada i prikazivanje rezultata. Navedena područja obuhvaćaju cjelokupno gradivo kemije u osnovnim i srednjim školama.

Kao važan dio ovog kataloga izdvojeni su i pokusi, jer je uloga pokusa u nastavi Kemije bitna kako bi se učenici neposredno upoznali s procesima i pojavama u prirodi opažanjem i zaključivanjem. osim toga, pokusi pridonose konceptualnom u razumijevanju kemijskih sadržaja i povezivanju tih sadržaja sa sadržajima drugih prirodnih i znanstvenih disciplina. Stoga su u katalogu navedeni i primjeri pokusa koje učenik može vježbati kako bi što lakše mogao povezati praktičan rad i teorijska znanja.

Ispitni katalog ovog predmeta usklađen je s odobrenim četverogodišnjim nastavnim planom i programom za kemiju u gimnazijama pa bi bilo poželjno, ako već niste, da pogledate primjere pitanja koja se nalaze u katalogu.

Izdvojeni članak

Većina odgovora na ispitu iz PiG-a mogli su se naučiti na redovnoj nastavi

90 zadataka se rješava u 180 minuta, bez pauze

Što ze tiče zastupljenosti pojedinih područja ispitivanja, situacija je sljedeća: tvari 20 posto, kemijske promjene 30 posto, energija 15 posto, brzina kemijskih reakcija 10 posto, ravnoteža kemijskih reakcija 15 posto te prikupljanje podataka, obrada i prikazivanje rezultata 10 posto. To, naravno, ne znači da jedan dio možete pripremiti lošije od drugog.

Sam ispit sastoji se od dviju cjelina. Prva ispitna cjelina se sastoji od 45 zadataka višestrukog izbora koji ukupno donose 45 bodova. Druga ispitna cjelina sastoji se od zadatka otvorenog tipa. Takvih je zadataka ukupno 18, a na njima najviše možete ‘zaraditi’ također 45 bodova. Dakle, na ispitu je ukupno moguće ostvariti najviše 90 bodova.

Ispit državne mature iz Kemije traje ukupno 180 minuta bez stanke. Tijekom ispita dopuštena je upotreba džepnog računa tipa Scientific. Džepno računalo ne smije imati mogućnost bežičnog povezivanja s drugim uređajem, uporabe memorijske kartice, opciju simboličkoga računanja i grafičkog rješavanja te deriviranja i integriranja. Knjižica s periodnim sustavom elemenata sastavni je dio ispitnog materijala i pristupnicima nije dopušteno donositi i upotrebljavati ikakve druge listove s periodnim sustavom elemenata.

Budući da se od pristupnika može zahtijevati i konstruiranje dijagrama, kandidatima je dopušteno korištenje crtaćeg pribora. Za pisanje se koristi kemijska olovka plave ili crne boje.

Koliko ste spremni za sutrašnji ispit možete provjeriti i u kvizovima s prethodnih matura.

Copy link
Powered by Social Snap