U petak prijemni na Medicinskom: Provjerite što trebate znati iz predmeta koji se pišu te koliki je prag prolaznosti

Među fakultetima koji za upis, uz polaganje mature zahtijevaju i dodatne provjere, nalazi se Medicinski u Zagrebu. Ta renomirana stoljetna institucija ovogodišnji će prijemni ispit provesti u petak 6. srpnja. Na razrednom ispitu provjerava se znanje iz tri područja – biologije, fizike i kemije.

Medicinski fakultet/ foto: Ivan Klindić / www.ivanklindic.info

Da bi konkurirali za svoje mjesto na uglednom Medicinskom fakultetu u Zagrebu, maturanti će kroz ispit u petak, 6. srpnja, morati pokazati znanje u nekoliko grana biologije, kemije i fizike.

Prijemni ispit za Medicinski fakultet održat će se  u 9.00 sati u prostorijama Fakulteta strojarstva i brodogradnje, na adresama Ivana Lučića 1 i Ivana Lučića 5. Točnu adresu pisanja ispita kao i dvoranu u kojoj pišu ispit, maturanti mogu vidjeti u sustavu Postani student na poveznici Moj raspored. Na tu adresu pristupnici trebaju doći najkasnije do 8.30 sati.

Prag prolaznosti puno viši nego na ispitima mature

Osvrt maturantice Medicinske škole na maturu i nejednake pozicije gimnazijalaca i strukovnjaka

Za prolazak prijemnog ispita potrebno je zadovoljiti prag koji iznosi 280 bodova, što je 50% od ukupno 560 bodova koje je moguće ostvariti na temelju testa provjere znanja. Što se pak tiče pragova po svakom predmetu zasebno, on iznosi 39%, odnosno 14 točno riješenih zadataka.

Pravo pristupanja ispitu imaju pristupnici koji su u propisanome roku prijavili studijske programe, dostavili liječničku potvrdu i izjavu te podmirili obvezu plaćanja troškova polaganja ispita. Baš kao i na maturi, kašnjenje na ispit nije dozvoljeno, a pristupnici su sa sobom dužni ponijeti osobnu ili putovnicu, radi identifikacije.

Od pribora su dozvoljeni kemijska olovka koja piše crnom ili plavom bojom te džepno računalo istih karakteristika kao za ispite državne mature, ali bez poklopca.

Za pripremu ispita dovoljni su školski udžbenici

Već smo spomenuli kako će ispit provjeravati gradivo iz tri područja – biologije, kemije i fizike. Kako iz tih predmeta postoji više obveznih gimnazijskih udžbenika za pojedine razrede, s Medicinskog fakulteta u Zagrebu preporučuju pristupnicima da gradivo ponavljaju iz onih udžbenika koje su rabili u školi, jer će na testu biti postavljena samo ona pitanja na koje postoje odgovori u svim alternativnim udžbenicima.

Genijalna rođendanska fotografija Medicinskog: Pogledajte kako je 270 studenata poziralo u bijelim kutama

Iz biologije će se ispitivati opće znanje o toj znanosti o životu te poznavanje stanične građe organizma, u što spadaju metode istraživanja stanica, građa biljnih i životinjskih, mejoza, mitoza, genetički kod i slično. Dio pitanja odnosit će se i na razvitak životinjskog organizma, fiziologiju čovjeka, genetiku, evoluciju i ekologiju, a detaljnije o tome što morate naučiti da biste zadovoljili na dijelu prijemnog iz biologije možete doznati ovdje.

U području organske kemije pristupnici moraju znati sve o tvarima, atomima, periodnom sustavu elemenata, međumolekularnim silama, elektrolizi i brojnim drugim pojmovima iz te grane. Dušik, kisik, klor, fosfor i ugljik bit će pak glavne ‘zvijezde’ u pitanjima iz anorganske kemije. Opširno znanje morat će maturanti i drugi kandidati pokazati i u području organske kemije. Primjerice, postoji mogućnost da će se dio pitanja odnositi na ugljikovodike, arene, alkohole, tiole, fenole, alkaloide, proteine te polisaharide. Sve što morate naučiti za kemiju, proučite detaljno na ovoj poveznici.

Na dijelu prijemnog iz fizike, maturanti će znanje morati pokazati u šest područja: mehanika, tekućine i plinovi, elektricitet i magnetizam, titranje i valovi, osnove akustike i optike te osnove atomske i nuklearne fizike. Što točno ta područja fizike obuhvaćaju i naći će se u ovome testu predznanja, provjerite na linku.

Odgovori