Pretraga

Zbog nejasnoća oko mature, pristupnici nevjerojatan broj puta nazvali NCVVO

A- A+

Osim mnoštva zanimljivih statističkih podataka koje je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja podijelio s javnošću na pressici sazvanoj radi konačne objave rezultata državne mature, impozantne brojke dolaze i iz njihova infocentra. Svake godine taj odjel NCVVO-a trpi ‘bombardiranje’ pozivima i elektroničkom poštom pa drugačije nije bilo ni ovoga puta. U 2016. je infocentar NCVVO-a odgovorio na basnoslovnih 26.841 telefonski poziva od kojih velika većina otpada na nejasnoće oko državne mature.    

foto: answerchamp.com

Voditeljica spomenutog odjela Mirjana Smoljić, s javnošću je podijelila da su uz navedni broj poziva, odgovorili na 13.011 e-mailova.

Ponovno su maturanti bili aktivni i u gubljenju korisničkih podataka pa su tako PIN i TAN poslani 4.102 puta.

Pristupnike državnoj maturi je infocentar NCVVO ukupno 1.095 puta upućivao na adresu elektroničke pošte na koju trebaju poslati dokaz o uplati ispita.

Čak 11.819 puta su kandidati na državnoj maturi odjavili, promijenili i naknadno prijavili ispite.

Usporedimo li samo pozive i mailove upućene infocentru NCVVO-u u ovoj i prethodnoj godini, da se iščitati da je u 2016. bilo za oko 2.500 upita više, s tim da su se maturanti ove godine kudikamo više oslonili na elektroničku poštu, nego li u 2015.

Izvor: NCVVO