Pretraga

Nacionalni program koji se bavi pitanjima mladih: Provjerite koji su prioriteti postavljeni

A- A+

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u javnu raspravu stavilo je Nacrt Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2020. do 2024. Posljednji Nacionalni program obuhvaćao je razdoblje do 2017. što znači da nekoliko godina nije bilo ovog dokumenta koji se bavi pitanjima mladih u dobi od 15 do 30 godina.

Foto: unsplash.com @simonmaage

Prvi nacionalni program za mlade u Hrvatskoj je na snagu stupio 2003. Trajao je do 2008., a potom je na snagu stupio novi koji je vrijedio za razdoblje od 2009. do 2013. Odmah je 2014. donesen novi Nacionalni program za mlade koji je vrijedio do 2017., a onda je nastupila pauza.

Izdvojeni članak

Nova politička suradnja u Saboru: Traže bolji položaj mladih u Hrvatskoj i smanjenje dobne granice za izbore

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 21. siječnja 2020. je na javno savjetovanje stavilo četvrti po redu strateški dokument za mlade, to jest, nacrt Nacionalnog programa za mlade koji bi trebao vrijediti od 2020. do 2024. Na savjetovanju će dokument biti sveukupno 20 dana, a u tom vremenu bilo tko u komentarima može predložiti neka nova rješenja za probleme mladih ili komentirati ona koja su navedena u nacrtu dokumenta.

Prema ovom dokumentu, mladi u Hrvatskoj su osobe od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. Oni su heterogena skupina društva koju čini 16,9% ukupnog stanovništva. Opći cilj Nacionalnog programa za mlade je, prema nacrtu dokumenta, stvaranje društvenih pretpostavki za razvoj potencijala mladih radi podizanja kvalitete njihovog života i njihove optimalne društvene integracije.

Postavljeni su prioriteti i njihovi ciljevi kroz 9 strateških područja:

1. obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje
2. zapošljavanje i poduzetništvo
3. aktivno sudjelovanje mladih i održivi razvoj zajednice
4. socijalnu uključenost
5. zdravlje i sport
6. mlade u ruralnim područjima
7. kulturu
8. rad s mladima
9. mlade u europskom i globalnom okruženju