Pretraga

Pravdali se da ih je preuzela RH: Veleučilište suradnici odbilo isplatiti honorar za odrađena predavanja

A- A+

Općinski sud u Zlataru presudio je kako Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina mora isplatiti honorare koje nisu isplatili svojoj bivšoj suradnici. Naime, tvrdili su da ih se ne može naplatiti jer je lani osnivač Veleučilišta postala Republika Hrvatska, dok je dug nastao u vrijeme kad su osnivači bili županija, grad i općine.

ilustracija: Bill Oxford | Unsplash

– Tuženik tvrdi da iz tužbe nije vidljivo za koje razdoblje i na temelju kojih zakonski osnova, tužitelj potražuje isplatu. Naime, od 11. srpnja 2019. ugovorom o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina osnivač Veleučilišta postaje Republika Hrvatska, a sva prava i obveze nastale do tada terete ranije osnivače, tj. Županiju Krapinsko-zagorsku, Grad Krapinu te Općine Radoboj, Petrovsko, Đurmanec, Hum na Sutli i Jesenje. Tuženik ističe prigovor promašene pasivne legitimacije, slijedom čega predlaže sudu odbiti tužbeni zahtjev u cijelosti, opisano je tako u presudi Općinskog suda u Zlataru.

Stalna služba u Krapini Općinskog suda u Zlataru presudila je prošlog tjedna kako Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina svojoj bivšoj suradnici ipak mora isplatiti bruto iznos od 41.653,83 kuna sa zateznim kamatama.
Suradnica veleučilišta dobila je tako traženu isplatu autorske naknade na temelju 6 ugovora autorskom djelu koje je sklopila s njima. I na temelju posla kojeg je odradila. Kao asistentica je od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2019. držala nastavu studentima.

Više je puta tražila da ju isplate

Asistentica je u tužbi tvrdila da je ispunila sve obveze iz navedenih ugovora, dok joj veleučilište honorare nije isplatilo.

– Tužiteljica je višekratno usmeno i pismeno tražila od tuženika isplatu ugovorenih autorskih honorara, nakon čega je tuženik sastavio obračun dugovanja kojim je priznao osnov i visinu dugovanja, ali isto nije isplatio te je tužiteljica postavila tužbeni zahtjev kao u tužbi, piše u presudi.

Sud: Nju se ne tiče tko je formalni osnivač

Budući da je ugovorom o prijenosu osnivačkih prava 11. srpnja 2019. osnivač Veleučilišta postala Republika Hrvatska, Veleučilište je tvrdilo da prava i obveze nastale do tada terete ranije osnivače, tj. Županiju Krapinsko-zagorsku, Grad Krapinu te Općine Radoboj, Petrovsko, Đurmanec, Hum na Sutli i Jesenje.

Sud se, međutim, nije složio.

– Taj ugovor ne tiče se tužiteljice, već je riječ o međusobnom obveznopravnom odnosu između prenositelja (ranijih osnivača) i RH (novog osnivača), zaključuju u presudi.