Pretraga

Svadljivi tinejdžeri imaju manje problema s alkoholom i drogom

A- A+

Istraživači su otkrili da se tinejdžeri skloniji raspravljanju s roditeljima bolje snalaze u odrasloj dobi nego oni koji su blaže naravi.

Iako se roditelji groze situacija u kojima se moraju raspravljati sa svojom djecom, istraživanje sveučilišta iz Virginije je pokazalo da od takvih verbalnih borbi tinejdžeri mogu imati velike koristi. Umjesto da se smatra da je poticanje rasprava u obitelji kontraproduktivno, trebalo bi znati da je argumentirano raspravljanje vrlo korisno, i da takve dijaloge treba poticati.

Svađalice se lakše odupiru pritisku okoline

Znanstvenici sa sveučilišta u Virginiji proučavali su audio i videosnimke 150 trinaestgodišnjaka u raspravi s njihovim majkama, a tri godine kasnije anketirali su iste o njihovim iskustvima s alkoholom i drogama.

Ispostavilo se da se tinejdžeri skloni raspravama s roditeljima na taj način uče nositi sa pritiscima vršnjaka i zbog toga imaju manju sklonost eksperimentirati s alkoholom i drogom.

Tinejdžeri se uče pregovaranju

Također, takva su djeca u odrasloj dobi vješti pregovarači, a znaju se i postaviti na način da ih drugi razumiju i prihvaćaju. Joseph Allen, psiholog s navedenog sveučilišta, tvrdi da postoji čvrsta veza između otpora pritiscima vršnjaka i sposobnosti argumentirane rasprave kod tinejdžera.

Zbog toga rasprave u obitelji mogu poslužiti kao dobra vježba za stjecanje pregovaračkih vještina s drugim ljudima.