Fora tipfeler u priručniku za maturu: Francuzi su Ronalda smatrali junakom još u srednjem vijeku

Tko radi taj i griješi. No, neke su greške skupe, neke jeftine, neke stavaraju neprijateljstva, a neke zabavu. U posljednje navedenu kategoriju možemo ubrojati ovu koja se potkrala u priručniku za pripremu ispita na državnoj maturi iz hrvatskog jezika ‘Vremeplovom do mature’. Uglavnom, opjevana francuska narodna junačina Roland, prekršten je u Ronalda! Da uistinu postoji spjev naziva Pjesan o Ronaldu, ne sumnjamo da bi bio bestseller.

autorica fotografije: maturantica Ana Varivoda

Odgovori