Pretraga

Srednja škola

Centar za autizam

Centar za autizam je odgojno obrazovna ustanova čija djelatnost je rad s djecom i mladima do 21 godinu s dijagnozom poremećaji iz spektra autizma. Trenutni programi u Centru su vrtićki program, posebni program uz individualiziran postupke, posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke i produženi stručni postupak. Uz prethodno navedene programe u Centru se provode brojni terapijski postupci, neki od njih su logopedska terapija, muzikoterapija, terapija senzoren integracije, likovna terapija, plivanje.

Odlukom Osječko-baranjske županije osnovana je 01. rujna 1992. godine Škola za osposobljavanje i obrazovanje Vinko Bek, Osijek.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku od 22. svibnja 2017. godine (Tt-17/3365-3) Škola za osposobljavanje i obrazovanje Vinko Bek promijenila je naziv u Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku od 29. travnja 2019. godine (Tt-19/2638-2) Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju promijenio je naziv u Centar za autizam.

Centar za autizam je s neposrednim odgojno-obrazovnim i rehabilitacijskim radom započeo 2019. godine u novoizgrađenom specijaliziranom objektu za rad s djecom i mladima s poremećajem iz spektra autizma.

U Centra za autizam učenici se upisuju temeljem rješenja o primjerenom obliku školovanja Upravnog odjela za obrazovanje i mlade.

Centar za autizam Centar za autizam

Adresa škole: Vinkovačka 3

Broj telefona: 031 202 327

Mail škole: [email protected]

Oib škole: 34141287444

Link na web stranicu škole: https://cza-os.hr/

U Centru se provode brojne terapije, rehabilitacijski postupci i izvannastavne aktivnosti. Neke od terapija su kineziteraoija, likovna terapija, muzikoterapija, logopedska terapija. Rehbailitacijski programi pri Centru su sljedeći: senzorna integracija, poticanje emoconalanog i socijalnog ponašanja, razvoj socijalnih vještina, rehabilitacijski postupci s terapijskim psom. Učenici se aktivno uključuju u izvanastavne aktivnosti; neke od njih su: poduka plivanja, vrtalsrstvo, plesna radionica, mali zdravstvenici, kreativna radionica, fitness grupa, eko-skupina, glazbena radionica, likovna radionica…

Centar za autizam novootvorena je javna odgojno-obrazovna ustanova koja pruža podršku u rastu i razvoju djeci i učenicima s poremećajem iz spektra autizma kronološke dobi 2 do 21 godine. Prostorni i materijalni uvjeti i kapaciteti Centra u koraku s najsuvremenijim svjetskim standardima i trendovima.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!