Pretraga

Srednja škola

Gimnazija Karlovac

Temeljni je smisao sveukupnoga djelovanja Gimnazije Karlovac kvalitetan i kreativan odgoj i obrazovanje budućih studenata koji će uspješno studirati na željenim fakultetima. Gimnazija pruža drugačije viđenje nastave, usmjerenost na individualne potrebe svakoga učenika, poticajno učenje i obostranu motivaciju – učenici uče od nastavnika, nastavnici uče od učenika. U Gimnaziju dolaze najbolji učenici koji nastavljaju razvijati svoju kreativnost, otvorenost i inicijativu. Imaju slobodu izbora i odlučivanja, samostalno biraju i kreiraju izborne sadržaje, osmišljavaju različite izvannastavne aktivnosti, u školi provode dio svoga slobodnog vremena i tako stvaraju školu za sretne učenike. U tome se ogleda posebnost Gimnazije Karlovac.

Učenici

Školu polazi 388 učenica i 149 učenika upisanih u 24 razredna odjela općeg, jezičnog, prirodoslovnog i prirodoslovno-matematičkog smjera.

Uspjeh

Školski uspjeh učenika gotovo je identičan već duži niz godina. S odličnim uspjehom razred završava oko 40 %, s vrlo dobrim uspjehom više od 50 % i s dobrim oko 8 % učenika. Srednja ocjena kreće se od 4,2 do 4,3.

Zaposlenici

Nastavničko vijeće na čelu s ravnateljicom broji 54 nastavnika (sedmero mentora i sedmero savjetnika) i tri stručne suradnice (psihologinja, pedagoginja, knjižničarka). U administrativnoj i pomoćno-tehničkoj službi zaposleno je osmero djelatnika.

Gimnazija Karlovac škola je s dugom tradicijom. Utemeljena je 1766. godine s ciljem obrazovanja i odgajanja građanske inteligencije. Uspješnost u ostvarivanju toga cilja dokazuju brojni znameniti učenici: Imbro Ignjatović Tkalac, Ljudevit Gaj, Nikola Tesla, Juraj Dobrila, braća Mirko i Stjepan Seljan, Stjepan Radić, Antun Radić, Ivan Goran Kovačić, Josip Vaništa, Georgij Paro, Petar Skok, Stjepan Mihalić, Slavko Mihalić, Ljudevit Jonke, Stanko Lasić, Slavko Goldstein, Danko Plevnik, Danijela Trbović, Zrinka Cvitešić, Vjekoslav Živković, Karlo Mrkša, Leon Košavić, Veton Marevci, Albert Gajšak…

Za upis u opći i jezični smjer boduju se ocjene iz Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika, Povijesti, Geografije i Biologije. Za upis u prirodoslovni i prirodoslovno-matematički smjer boduju se ocjene iz Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika, Kemije, Fizike i Biologije. Bodovni prag za sve smjerove iznosi 70 bodova. U opći smjer upisuje se 60 učenika u tri razredna odjela, a u ostale smjerove po 20 učenika. Zbog velikoga interesa učenika za upis u Gimnaziju Karlovac već u prvom upisnom roku popunjena su sva mjesta u svih šest razrednih odjela.

Adresa škole: Rakovac 4, Karlovac

Broj telefona:

047 654 130 (tajništvo)

047 654 132 (ravnateljica)

047 655 996 (stručna služba)

Mail škole: [email protected]

Oib škole: 28921801124

Link na web stranicu škole: https://www.gimnazija-karlovac.hr/

Izborna nastava

Latinski jezik, Informatika, Fizika, Geografija, Engleski jezik s poslovnim dopisivanjem, Psihologija, Filmska umjetnost, Zborsko pjevanje

Fakultativna nastava

Deutsches Sprachdiplom – DSD, Talijanski jezik, Francuski jezik, Španjolski jezik, Nacrtna geometrija

Polaganje za međunarodno priznate jezične diplome

Učenici mogu polagati ispite za stjecanje međunarodno priznatih diploma iz francuskoga, njemačkoga i latinskoga jezika.

Dodatna nastava

Matematika, Informatika

Dopunska nastava

Matematika

Izvannastavne aktivnosti

 • Gimnazijski Arboretum nalazi se u registru botaničkih vrtova i arboretuma Republike Hrvatske. U njemu raste više od 200 različitih drvenastih biljaka među kojima je najznačajnija zbirka hrvatskih dendroendema (30 vrsta). Učenici doprinose uređenju Arboretuma čišćenjem, okopavanjem i plijevljenjem, ali i doniranjem sadnica. U Arboretumu se održava i nastava iz pojedinih područja biologije.
 • Debatni klub promovira kritičko mišljenje, suradničko učenje i timski rad. Za debate se često odabiru kontroverzne teme koje u našem društvu izazivaju podijeljenje reakcije čime se učenike uči toleranciji i promatranju problema s više različitih aspekata.
 • U Fotosekciji „Blic” učenici uče o fotografiji i fotografskim aparatima te pravilima fotografiranja. Fotografiranjem prate zbivanja u školi, sudjeluju u fotografskim natječajima, snimaju umjetničke fotografije i samostalno izlažu na izložbama.
 • U Gimnazijskom plesnom ritmu učenici uvježbavaju razne plesne tehnike, razvijaju kreativnost osmišljavanjem plesnih koreografija te razvijaju osjećaj za ples i ritam.
 • U GLOBE programu učenici stječu znanja o promjenama u prirodi te spoznaju važnost očuvanja prirode izvođenjem različitih mjerenja i opažanja iz područja atmosfere, vode, tla i pokrova.
 • U Likovnim crticama učenici se likovno izražavaju koristeći različite likovne tehnike (slikanje na svili i na platnenim vrećicama, izrada mozaika) i pri tome se dobro zabavljaju. Školski prostor oplemenjuju oslikavanjem zidova hodnika i učionica.
 • Ruski jezik – uz fakultativno učenje francuskoga, španjolskoga i talijanskoga jezika učenici mogu učiti i ruski jezik kao izvannastavnu aktivnost.
 • Planinarsko-izletnički klub okuplja učenike i djelatnike zaljubljenike prirode i planinarenja. Planinarske rute primjerene su izletniku planinaru prosječne kondicijske spremnosti.
 • Psihologija kreativnosti – istraživačka nastava u kojoj učenici istražuju aktualne probleme djece i mladih. Iskustva stečena anketiranjem, obrađivanjem i interpretiranjem dobivenih rezultata te prezentiranjem projekata dragocjena su za daljnje fakultetsko školovanje i budući profesionalni život.
 • U „Studiju 8”, gimnazijskoj „tvornici glazbe“, učenici polaze tečaj glazbene produkcije, tečaj klavijatura, gitare, bubnjeva, pjevanja. Na konkretnom primjeru novoosnovanog školskog glazbenog sastava uče sve faze njegova nastanka – od osnutka i okupljanja glazbenika, osmišljavanja imena, imidža, stila glazbe, uvježbavanja i biranja repertoara pa sve do nastupa, snimanja i izrade videospotova, plakata, omota albuma i medijskih nastupa. U školskoj godini 2020./2021. u okviru Studija 8” djeluju četiri školska benda.
 • Školski zbor „Ad libitum” aktivno sudjeluje u obilježavanju obljetnica, akademija i školskih svečanosti. Promiče kulturu zajedničkoga muziciranja upoznavanjem kulturne baštine Hrvatske, Europe i cijeloga svijeta. U suradnji s korepetitorom i školskim bendovima proširuje spoznaje o džezu, bluesu, roku, pop-glazbi i suvremenoj glazbi te o umjetnički vrijednim i reprezentativnim primjerima zborske glazbe svjetovne i duhovne tematike.
 • U Videodružini učenici uče osnove izrade kratkoga igranog filma u teoriji i praksi, sudjeluju na zimskom ili proljetnom ciklusu nastave filma za srednjoškolce u kinu Tuškanac, prate školska događanja snimajući kratkometražne filmove i videouratke.
 • U Vježbaonici učenici razvijaju ili usavršavaju tehnike različitih sportova po vlastitom izboru; popularna su međurazredna natjecanja u nogometu, odbojci, badmintonu i košarci.
 • Školski sportski klub „Olimpija 1908.”, klub stoljetne tradicije, okuplja učenike koji se natječu na međuškolskim i državnim natjecanjima.
 • Novoosnovana Učenička zadruga Nikola Tesla bit će uključena u promotivne aktivnosti i izradu promotivnih materijala za „Nikola Tesla Experience Center”.

Himna i zastava

Povodom obilježavanja 240. obljetnice Gimnazije Karlovac prvi je put izvedena gimnazijska himna i predstavljena gimnazijska zastava. Autori teksta, glazbe i dizajna zastave tadašnji su učenici. Simboli na zastavi su sloboda, odgovornost, ljubav, povjerenje i cjeloživotno učenje – vrijednosti koje prožimaju sva područja školskoga života.

Kodeks za smanjenje ciljanih izostanaka

Kodeks za smanjenje ciljanih izostanaka izglasan je 2008. godine kao rezultat zajedničkog promišljanja nastavnika, učenika i roditelja. Kodeks regulira mjere sprječavanja ciljanih izostanaka, ali još je važnije što donosi poticajne mjere za učenike koji ne izostaju.

Gimnazija Karlovac – škola ambasador Europskog parlamenta

Gimnazija je proglašena ambasadorom Europskog parlamenta zbog velikoga zalaganja u promicanju vrijednosti Europske unije i informiranja mladih o europskim vrijednostima i pravima. U prostorima škole uspostavljena je info-točka za informiranje o aktivnostima europskih institucija.

Euroscola

Gimnazijalci su tri puta posjetili Europski parlament u Strasbourgu te na jedan dan postali zastupnici u Europskom parlamentu mladih. Bili su prvi predstavnici iz Hrvatske i jedini sudionici u radu Parlamenta prije formalnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Europski parlament posjetili su još dva puta zahvaljujući pobjedama na natječajima Ureda Europskog parlamenta u Zagrebu.

Školska knjižnica

U gimnazijskoj knjižnici provodi se projekt digitalizacije stare građe i eksponata prirodoslovne zbirke proglašene kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Sva digitalizirana građa dostupna je na gimnazijskoj mrežnoj stranici, a krajnji cilj projekta jest stvaranje virtualnoga muzeja.

Vijeće učenika

Mi u Gimnaziji znamo kako marljivo učiti i raditi, a znamo se zabavljati i družiti!

Vijeće učenika brine o učeničkim pravima i pokretač je brojnih školskih događanja i aktivnosti. Organizira obilježavanje Međunarodnog dana srednjoškolaca s ciljem povezivanja svih generacije učenika i svih razrednih odjela u učenju na drugačiji način. Učenici postaju predavači, zamjenjuju uloge s nastavnicima, pozivaju goste predavače, organiziraju kvizove, dane otvorenih vrata ili radionice u kojima preuzimaju ulogu voditelja pod mentorstvom nastavnika.

Svi humanitarno-zabavni sadržaji u organizaciji Vijeća učenika (Božićni sajam, Valentinovo, maskenbal, „Svaki mjesec jedna kuna“…) senzibiliziraju učenike za potrebe zajednice, učvršćuju „most suradnje“ između učenika, nastavnika i lokalne zajednice te stvaraju veselo i ugodno školsko ozračje.

Na Božićnom sajmu, koji ima humanitarno-zabavni karakter, prikuplja se pomoć najpotrebitijim obiteljima gimnazijalaca. Učenici i nastavnici zabavljaju se uz karaoke te nastup školskog zbora i školskih bendova.

Na Sajmu rabljenih udžbenika učenici razmjenjuju, prodaju i kupuju. Uče komunikacijske i socijalne vještine te razvijaju poduzetnički duh i sklapaju nova prijateljstva.

Volonterski klub

U školi postoji tradicija promicanja volonterstva još od sredine 19. stoljeća, a zadnjih 10-tak godina pojačala se volonterska aktivnost koja je 2018. godine rezultirala osnivanjem Volonterskog kluba. Za program „Zajednički hod u radosti života” gimnazijalci su 2009. godine dobili nagradu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva „Škola – prijatelj zajednice”.

Danas Volonterski klub uključuje nekoliko programa volontiranja: „Zajednički hod u radosti života”, „SirKa”, „Prijateljstvo velikih i malih”, sudjelovanje u programima Udruge „Jak kao Jakov”, suradnja s Inline hokej klubom Karlovac te sudjelovanje u školskim humanitarnim događanjima.

„Zajednički hod u radosti života”

Suradnja gimnazijalaca i učenika Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac jedinstveni je projekt, i prvi u Hrvatskoj, u kojem je ostvarena u pravom smislu riječi integracija i inkluzija gimnazijalaca i djece s teškoćama u razvoju. Kreativni susreti zajedničkog stvaranja i druženja u radionicama glazbe, engleskoga jezika, informatike, dramsko-scenskim igrama, proslavama blagdana i nastupima pružali su osjećaj sreće i radosti svim sudionicima.

„SirKa”

Gimnazijalci pomažu u učenju karlovačkim učenicima osnovnih škola, izbjeglicama iz Sirije koji su u Karlovcu našli svoj dom.

Suradnja s udrugom „Jak kao Jakov” koja pruža pomoć djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim socijalno ugroženim obiteljima.

Projekti Zabavna fizika i Zabavna kemija populariziraju fiziku i kemiju u dječjim vrtićima i nižim razredima osnovnih škola. Taj susret sa znanošću na zabavan i opušten način budi dječju znatiželju i interes.

„Prirodoslovlje je innovi je model učenja koji promovira prirodne znanosti. Učenici upoznaju tijek izvođenja istraživačkog projekta, rješavaju problemske zadatke, samostalno izvode eksperimente i donose zaključke, kreiraju članak, referat ili kraći znanstveni rad. Stečena iskustva izmjenjuju s učenicima Gimnazije Josipa Slavenskog iz Čakovca i Gimnazije Matije Antuna Reljkovića iz Vinkovaca.

Pilot-projekt Biosigurnost i biozaštita

Izbijanjem pandemije virusa SARS-CoV-2 uočena je važnost dodatne edukacije učenika i nastavnika o potencijalnim opasnostima biougroze i načinima prevencije. Cilj je razvijati odgovorno ponašanje prema svom i tuđem zdravlju u školi, obiteljskom domu i prirodi.

Online potpora matematici jest projekt popularizacije matematike novim pristupom matematičkim sadržajima. Pomoću online interaktivnih materijala, kvizova i samoprovjera matematika se uči na zabavan način.

Booktrailer Film Festival jest nacionalni i međunarodni festival koji promovira čitanje i filmsku umjetnost čime omogućava učenicima da filmskim sredstvima oblikuju najavni film za književni predložak. Gimnazija ga organizira u suradnji s talijanskom srednjom školom Liceo Alberto Callini.

Gimnazija sudjeluje i u mnogim drugim projektima: Noć muzeja, Noć knjige, Klokan bez granica, Večer matematike, Karlovački vrtuljak…

Uz 26 prvih mjesta osvojenih u posljednjih 10-ak godina na državnim natjecanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje naši se učenici svojim rezultatima ističu i na brojnim drugim natjecanjima i smotrama u Hrvatskoj i inozemstvu (Međunarodna biološka olimpijada, Međunarodni turnir mladih prirodoslovaca, Tetragon, Prometna učilica, GLOBE program, nagrada Harvard Prize Book, Four River Film Festival i Filmska revija mladeži, SferaKon, Opisujemo sustave…).

Salonsko kolo

Od 2009. godine gimnazijski maturanti održavaju tradiciju plesa salonskog kola na gradskom trgu i tako se opraštaju od srednjoškloskog obrazovanja, a svojim sugrađanima daruju lijepu i dostojanstvenu izvedbu ovog jednostavnog i originalnog plesa iz 18. st.

Akademija

Svečana podjela svjedodžbi i zajednički program učenika i djelatnika (ples, pjesma, gluma) prilika je za oproštaj sa školom i prisjećanje na zajedničke trenutke.

 „Na tragu novih ideja”

Na kraju školovanja maturanti ispunjavaju anonimnu anketu u kojoj iznose svoje viđenje škole, svoja iskustva i promišljanja o kvaliteti izobrazbe i nastavnog procesa te o školskom ozračju. Na temelju njihovih iskustava stvaraju se nove ideje za djelotvorniju i kvalitetniju školu.

Gimnazija Karlovac mjesto je susreta i razmjene iskustava učenika, nastavnika i roditelja. U Gimnaziji učenici imaju priliku utjecati na školski život u cjelini i na stvaranje atmosfere povjerenja, ljubavi i poštovanja. Istovremeno škola ne gubi svoju ozbiljnost i prvotnu zadaću odgoja i obrazovanja.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!