Pretraga

Srednja škola

Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek

Poljoprivredna i veterinarska škola suvremeno je opremljena škola s dugom tradicijom u području poljoprivrede i veterine. Njezinu modernu staklena zgradu, koja je dobila nagradu za najbolje arhitektonsko postignuće Viktor Kovačić 2005. okružuje 9 ha zemljišne površine na kojoj se nalazi staklenik, plastenici, ribnjak, voćnjaci i vinograd te vinarija i hladnjača na kojima učenici obavljaju stručnu praksu. Nastava je organizirana u dvije smjene u kabinetskoj nastavi, a učionice i praktikumi opremljeni su računalima, projektorima, pametnim pločama te ostalom suvremenom opremom potrebnom za aktivno suradničko učenje i stjecanje znanja, vještina i kompetencija. Škola ima veliku i malu sportsku dvoranu, vanjske terene za tjelesni odgoj, opremljenu knjižnicu i čitaonicu, balkone i terase na koje ima izlaz svaka učionica te prekrasan pogled na prirodu.

Škola obrazuje četverogodišnje i trogodišnje obrazovne programe. Od četverogodišnjih programa obrazuje Veterinarske tehničare, Agrotehničare i Poljoprivredne tehničare fitofarmaceute i Poljoprivredne tehničare opće, a ove godine nudi i Vrtlarske tehničare. Od trogodišnjih programa obrazuje Cvjećare i Vrtlare te nudi i Mehaničare poljoprivredne mehanizacije. Nastava se izvodi u suvremeno opremljenim školskim učionicama i praktikumima, a stručna praksa na velikom uređenom školskom imanju opremljenom novim tehnologijama koji omogućuju optimalne uvjete za sva navedena zanimanja. Učenici sudjeluju u nizu ponuđenih izvannastavnih i slobodnih aktivnosti, Erasmus+ i drugim zanimljivim projektima, izletima, ekskurzijama, putovanjima i stručnoj praksi u inozemstvu, sudjeluju u radu školske zadruge, u proizvodnji, izradi i plasmanu školskih proizvoda, obilježavanju javne i kulturne djelatnosti škole te u humanitarnim akcijama i aktivnostima.

foto: Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek | privatna arhiva

Poljoprivredna i veterinarska škola osnovana je 1957. i od tada je mijenjala nazive, osnivače i sjedišta djelovanja. Od Trpinjske ceste, preko Retfale do današnje Jadrovske ulice 20, od Opće srednje škole s poljoprivrednim usmjerenjem preko Poljoprivredno-saobraćajnog školskog centra Osijek do Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek škola je rasla i razvijala se. Nekada je obrazovala ratare i stočare, vozače i drvoprerađivače, a danas je specijalizirana za područje poljoprivrede i veterine. Od 2005. djeluje na Jadrovskoj 20 i danas broji preko 200 učenika u pet obrazovnih programa i 12 razrednih odjela koje obrazuje 34 nastavnika uz podršku stručne službe.

Škola je predložila sljedeće obrazovne programe za školsku godinu 2020./2021.:

Agrotehničar, Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut, Poljoprivredni tehničar – vrtlar, Veterinarski tehničar, Cvjećar, Mehaničar poljoprivredne mehanizacije te Vrtlar.

Zajednički elementi:

Agrotehničar, Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut, Poljoprivredni tehničar – vrtlar boduje se:

 • prosjek svih ocjena u 5., 6., 7. i 8. razredu
 • u 7. i 8. razredu hrvatski jezik, matematika, strani jezik, kemija, matematika i tehnička kultura

Veterinarski tehničar, boduje se:

 • prosjek svih ocjena u 5., 6., 7. i 8. razredu
 • u 7. i 8. razredu hrvatski jezik, matematika, strani jezik, kemija, biologija i geografija

Cvjećar, Mehaničar poljoprivredne mehanizacije, Vrtlar, boduje se:

 • prosjek svih ocjena u 5., 6., 7. i 8. razredu
 • u 7. i 8. razredu hrvatski jezik, matematika, strani jezik

Dodatni elementi:

Sposobnost, darovitost i znanja kandidata koji se vrednuju na osnovi:

 • postignutih rezultata na natjecanjima u znanju
 • postignutih rezultata na natjecanjima školskih sportskih društava

Vrednovanje uspjeha kandidata:

 • sa zdravstvenim poteškoćama
 • koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim i odgojnim čimbenicima
 • za upis na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. g.
 • hrvatskih državljana čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u ime RH bili upućeni na rad u inozemstvu

Kriteriji za upis još nisu objavljeni, kada budu, bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole. Prema dosadašnjim kriterijima nema upisnog praga. U svakom upisnom roku kandidat može prijaviti najviše šest obrazovnih programa. Upute za vrednovanje kandidata s poteškoćama nalaze se na mrežnoj stranici škole.

Adresa škole
Jadrovska 20, 31000 Osijek

Broj telefona
031/275-960; 031/275-961; 031/275-963; 031/275-964

Mail škole
ured@ss-poljoprivredna-veterinarska-os.skole.hr

Oib škole
96404672486

Link na web stranicu škole
http://ss-poljoprivredna-veterinarska-os.skole.hr/

Škola nudi niz izvannastavnih i slobodnih aktivnosti koje učenici biraju prema vlastitim interesima i sklonostima kao što su Dramska družina, Filmsko-debatni tim, Promidžbeni tim, Školski fotoklub, Lektori, Napredni njemački jezik, Napredni engleski jezik, Šahisti, Odbojka, Rukomet, Nogomet, Stolni tenis, Prva pomoć te Vinarska sekcija. Škola ima školsku zadrugu AgroVet koju čini šest sekcija: Veterinarska, Voćarska, Kreativna, Hortikulturna, Arome i začini te Multimedija te sudjeluje na zadružnim smotrama, poljoprivrednim sajmovima, festivalima cvijeća i vjenčanja, predstavljajući svoje proizvode, znanja i vještine. Škola s uspjehom sudjeluje na natjecanjima iz struke Agro, Veterinarski tehničar i Flora, na kojima je redovito među prvima, sudjeluje i na natjecanjima iz općih premeta, iz njemačkog i engleskog jezika, matematike, kemije, biologije te na različitim sportskim natjecanjima. Svake godine na različite načine i u okviru različitih aktivnosti obilježava niz javnih i kulturnih djelatnosti kao što je Dan škole, Dani zahvalnosti za plodove zemlje, Dani kruha, Školski maskenbal, Božić, Uskrs, Valentinovo, Dan ružičastih majica, Mjesec hrvatske knjige, Dan planeta Zemlje, Dan kravate i drugi u kojima aktivno sudjeluju i učenici i nastavnici škole. Sve aktivnosti mogu se pratiti na mrežnoj i Facebook stranici škole, kao i na Instagram profilu škole.

Škola ima dugu tradiciju u području poljoprivrede i veterine koju spaja s novim tehnologijama i suvremenim načinom izvođenja nastave. Stručni djelatnici škole osiguravaju okružje u kojem se na inovativan, suvremen i kreativan način usvajaju nova znanja, vještine i kompetencije kako u teoriji, tako i u praksi. Osim suvremeno opremljene školske zgrade učionica i praktikuma, posebnost je svakako veliko školsko imanje na koljem uzgajamo vlastito voće, povrće, začinsko i ukrasno bilje te ih plasiramo na tržište online prodajom, na Školskoj tržnici petkom, ali i na sajmovima i smotrama. Školska zadruga AgroVet proizvodi niz proizvoda u okviru djelovanja šest sekcija te na taj način uspješno kombinira znanja i vještine stečene u nastavi i stručnoj praksi s razvijanjem kreativnosti i poduzetništva kod učenika.

Vizija škole je razvijati se kao obrazovni centar za nove tehnologije te stvoriti učenicima optimalne uvjete za sva zanimanja u području poljoprivrede i veterine, a istodobno očuvati tradiciju hrvatskog poljodjelstva. Svrha je osigurati suvremeni pristup nastavi u okviru koje će učenici aktivnim suradničkim učenjem steći znanja, vještine i kompetencije potrebne za tržište rada, ali i za nastavak školovanja. Naša je misija zadovoljiti potrebe učenika, njihovih roditelja i lokalne zajednice te stvoriti ugodno ozračje u kojem su razumijevanje i tolerancija glavne odlike.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap