POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

O školi Povijest Odjeli Upisi Knjižnica Kontakti

 Pomorsko-tehnička škola ima 12 učionica, prostorije uprave, računovodstvo, zbornicu, sobu za primanje i razgovor s roditeljima, najsuvremenije opremljenu računalnu učionicu za opće i strukovne sadržaje ( ARPA – simulatori prema STWC-konvenciji i simulatori pomoćnih brodskih strojeva ) i nautičku učionicu opremljenu sredstvima i uređjajima prema istoj konvenciji, fizikalni kabinet, kabinet za strojarstvo i elektrokabinet, te radionice za vježbe i praktikum strojarstva, mornarskih vještina i elektroničkih vježba. Škola ima svoju knjižnicu, amfiteatar i sobu za nastavničke djelatnosti i odmor, ima i vlastitu sportsku dvoranu i vanjsko igralište sa rasvjetom. Škola je samostalni korisnik Interneta, a uskoro će steći pravo na ISO 9002 certifikat, koji će znatno utjecati na poboljšanje ugleda škole, a za polaznike značiti brojne olakšice i povlastice.

U neposrednoj blizini (gotovo građevinski povezan) sagrađen je Pomorski fakultet Dubrovnik, danas Sveučiliste u Dubrovniku, gdje većina naših učenika nakon četverogodišnjeg školovanja odlazi stjecati nova i dodatna znanja VI. i VII. stupnja. Veleučiliste jos nije građevinski u cjelovitosti završio, unatoč tome ima sve uvjete koje zadovoljavaju visoke standarde školovanja i, te uz zavidnostručan nastavni kadar, obrazuje vrsne stručnjake za pomorska i ostala zanimanja.

Netko je jednom rekao:” Svi putovi vode u Rim…”. Za dubrovačke pomorce moze se reci:”Svi putovi vode u Atlansku plovidbu Dubrovnik”. Ovaj u Europi i svijetu cijenjeni brodar, vrlo značajan privredni čimbenik na razini regije, ali i Republike Hrvatske, upošljava gotovo sve mladiće koji u Dubrovniku završe svoje školovanje. Moramo istaknuti i to da je ostvarena vrlo dobra suradnja izmedu ovoga cijenjenoga brodara i naše škole, a želja nam je da ona bude jos kvalitetnija i djelotvornija u nadolazećim vremenima.

Ukupan broj učenika: 505

Ukupan broj odjela: 19

Ukupan broj djelatnika: 49

Ravnatelj: 1

Natavnika: 39

Stručnih suradnika: 2

Administrativno-tehničko osoblje: 2

Pomoćnog osoblja: 5

Otkriće dalekih zemalja, a time i novih pomorskih puteva, te razvoj plovidbene tehnike od brodova na jedra do onih na mehanički pogon, zahtjevalo je od pomoraca temeljito znanje iz navigacije i brodskih strojeva. Ono se, međutim moglo dobiti u samo dobro organiziranim školama.Sve spomenuto navelo je austrougarske vlasti da otvore pomorske škole u Bakru, Zadru, Splitu i Dubrovniku.

Na početku rada pomorske škole u Dubrovniku nisu se mogli naći nastavnici za stručne predmete. To je bio i jedini razlog sto je škola počela raditi tek 15. ožujka 1852., pod imenom “Nautička škola”, a nastava je trajala dvije godine. Tako je bilo sljedećih dvadesetak godina, a radila je u sklopu realke. Mali broj učenika uzrokovao je teskoće u radu, pa je škola zatvorena školske godine 1860/1861.

Kada je ponovno otvorena 17. studenog 1862., radila je u Dominikanskom samostanu. Tad se zvala “Mala nautička škola”. Radni su uvjeti nešto bolji od 1. svibnja 1871., kad je uveden novi nastavni plan i program. Te iste, 1871. godine škola je preseljena u zgradu Gimnazije na Ploče. Promjene su se nizale, pa se tako s dvogodišnjeg preslo na trogodišnje školovanje, a prvi je put upravo tada uvedena matura

Konačno 1881. godine škola je uselila u svoju zgradu na “Brsaljama”, gdje se nalazila pune 73 godine. Ubrzo je postigla velik ugled u pomorskim krugovima. Nova reorganzizacija uslijedila je 1896. godine; uvedena su dva pripravna, a zatim jos tri strukovna razreda, pa je školovanje trajalo pet godina. Tada je hrvatski jezik uveden kao obvezatan nastavni predmet. Ovaj način školovanja trajao je 26 godina, a omogučavao je osim stručnog znanja stjecanje i opće naobrazbe koja je dolaskom novijih vremena bila prijeko potrebna pomorskim časnicima.

Novi naziv “Pomorska akademija” škola dobija 1922. godine, a školovanje se skračuje na četiri godine. Uvodjenjem trgovačkih programa u nastavni plan 1932. godine, mijenja se naziv u “Pomorsko-trgovačka akademija”. Sve do 1947. godine nije bilo većih izmjena, pa čak i za vrijeme II. svjetskog rata. Budući da je 1947. godine uveden ekonomski odjel, škola opet mijenja naziv u “Pomorski tehnikum”. Taj je odjel upisivao samo slijedeče četiri godine prvi razred, a obrazovao je stručnjake za širu pomorsku privredu.

Godine 1951. školi je priključen treći razred ribarskog odjela iz Zadra. Tada je nabavljen ribarski brod tipa kočarice gradjen u Malom Lošinju 1947. godine i pod novim imenom “Nautika” od 1952. godine plovio je južnim Jadranom. Učenici su na njemu obavljali praksu, a služio je i u privredne svrhe sve do 1976. godine kad je prodan zbog nedostatka sredstava za njegovo održavanje.

Od 1953. do 1958. godine škola ima naziv “Srednja pomorska škola”. Za stotu obljetnicu Upravni odbor zaklade Račić dao je zajedno s Ministarstvom pomorstva i Narodnim odborom grada izgraditi novu školsku zgradu na Račićevu zemljištu u Lapadu. Radovi su počeli 4. veljače 1952. godine, a useljenje je završeno 16. listopada 1954. godine. Tako je bilo omogučeno da se proširi djelatnost, pa rad počinje brodostrojarski odjel 1956. godine, i postoji sve do danas. Elektrotehnički odjel jake struje radio je u vremenu od 1961. do 1976. godine.

U Domovinskom ratu 1991. – 1992. mnogo je učenika i djelatnika skole sudjelovalo izravno ili neizravno u borbama oko Grada. Vise od 25 nekadašnjih učenika poginulo je i dalo svoj obol našoj slobodi. Djelatnici i učenici ih se u svakoj prilici prisječaju. Njihova žrtva nije bila uzaludna. Pomorsko-tehnička škola, grad Dubrovnik i Republika Hrvatska doživljavaju svoj postupni procvat.

Dan 6. prosinca, Dan pomoraca, Sv. Nikola, proglašen je danom Škole i tada se nastava ne održava, a vec jedan prije na različite načine, sportskim, kulturnim, glazbenim zbivanjima, obilježava u školi ovaj blagdan.

Prema odobrenjima Ministarstva prosvjete i sporta Republike Hrvatske, škola u svom sastavu ima danas:

 • Pomorsko nautički odjel ( od 1852. godine )

 • Brodostrojarski odjel ( od 1956. godine )

 • Elektrotehnički odjel ( od 1961. godine )

 • Strojarski odjel ( od 1993. godine )

 • Tehničar za elektroniku ( od 2000. godine)

 • Računalni tehničar za strojarstvo ( od 2001. godine)

U svim odjelima redovito se školuju učenici na IV. stupnju zanimanja:

 • pomorski nautičar

 • tehničar za brodostrojarstvo

 • strojarski tehničar

 • elektrotehničar

 • elektroničar

 • računalni tehničar za strojarstvo.

Osim redovitog školovanja, Škola ima u svom sastavu i obrazovanje odraslih u spomenutim zvanjima, a održavaju se i tečajevi za zvanja u pomorstvu:

 • poručnik trgovačke mornarice

 • poručnik stroja.

Namjera nam je da vas na ovaj način upoznamo s programom Pomorsko-tehničke škole, i tako vam pomognemo da učvrstite odluku o izboru svog budućeg zanimanja.

Program Škole obuhvaća više znanstvenih disciplina, zato svojom odlukom o pohađanju Pomorsko-tehničke škole ulazite u svijet znanosti koji će razviti vašu snalažljivost samostalnost i kreativnost. Program je izazovan ali i zahtjevan, pa se od vas očekuje ozbiljan rad.

Pomorska škola utemeljena je 1852. godine, a od 1992. godine radi kao Pomo-tehnička škola. U svom sastavu ima:

 • Pomorsko nautički odjel od 1852. godine

 • Brodostrojarski odjel od 1959. godine

 • Elektrotehnički odjel od 1961. godine

 • Strojarski odjel od 1993. godine.

Pomorski nautičar

Obrazovni profil pomorskog nautičara odlikuje se sposobnošću upravljanja brodom u nautičko-tehničkom pogledu i sposobnošću poduzimanja svih mjera za sigurnost broda i plovila.

Program školovanja, poslovi i radni zadaci utvrđeni su odredbama međunarodnih konvencija o standardima za izobrazbu pomoraca.

Obrazovanje pomorskih nautičara sadrži opći i stručni dio:

1. Općim se sadržajima stječe, razvija i formira znanje iz društvenih znanosti

2. Stručni su sadržaji kompleksni i omogućuju stjecanje teorijskog i praktičnog znanja, koje će omogućiti točno i savjesno izvršavanje ovih poslova na palubi i

komandnom mostu, a to su: navigacija, izvođenje pokreta brodom, ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika, mornarski poslovi, …

Gospodarski razvoj Republike Hrvatske usmjeren je na jadransku orijentaciju, što zahtijeva složene programe u razvoju putničke, trgovačke i ratne mornarice, brodogradnje, ribarstva, turizma, …

Posebni uvjeti za upis:

 • liječnički pregled prema pravilniku o zdravstvenoj sposobnosti pomoraca (Medicina rada).

Pri upisu u obrazovni profil pomorskog nautičara zbrajaju se ocjene sedmog i osmog razreda iz predmeta:

 • hrvatski jezik, engleski jezik, matematika, fizika, zemljopis i tehnička kultura

  čemu se još pribraja i opći uspjeh 5., 6. 7. i 8. razreda.

Tehničar za brodostrojarstvo

Obrazovni profil tehničara za brodo-strojarstvoodlikuje se specijalizacijom strojarstvaza brodski pogon. Program sadrži široko opće i stručno obrazovanje, koje će omogućiti snalaženje u susretu s različitim vrstama brodskog strojnog sustava.

Riječ je o stjecanju osposobljenosti za brze promjene tehnike i tehnologije jer je svaki novi brod nova tehničko-tehnološka cjelina. Specifičnost zvanja ogleda se u visokom stupnju samostalnosti i snalažljivosti u radu, jer pomoć stručnjaka i specijaliziranih institucija na moru nije moguća.

Karakteristični poslovi u random procesu su: manipulacija u manevriranju brodom, održavanje brodskog pogona, primjena mjera zaštite na radu i ekologije,….

Ovo zanimanje daje mogućnost zapošljavanja i na kopnu, npr. u projektnim biroima, u hotelima na održavanju uređaja i naprava, u lučicama, vodovodu, klimatizaciji, itd.

Posebni uvjeti za upis

 • liječnički pregled prema Pravilniku o zdravstvenoj sposobnosti pomoraca (Medicina rada).

Pri upisu u obrazovni profil pomorskog nautičara zbrajaju se ocjene sedmog i osmog razreda iz predmeta:

 • hrvatski jezik, engleski jezik, matematika, fizika, kemija i tehnička kultura

  čemu se još pribraja i opći uspjeh 5., 6. 7. i 8. razreda.

Računalni tehničar za strojarstvo

Računalni tehničar u strojarstvu mora dobro poznavati struku (strojarstvo) da bi mogao primjeniti računalo u svakodnevnom radu; mora naučiti računalom upravljati proizvodnim procesom kako u području strojars tva tako i u srodnim područjima.

Za uspješno obavljanje posla računalni tehničar u strojarstvu mora posjedovati temeljna teorijska i praktična znanja kao strojarski tehničar, ali i dodatna znanja koja se odnose na poznavanje i primjenu računala i na poznavanje i primjenu strojeva vođenih računalom s naglaskom na računalima upravljanimnumeričkim strojevima (NUAS), ali i princip rada numerički upravljanih strojeva u drugim strukama.

Od praktičnih vještina računalni tehničar u strojarstvu mora poznavati osnove ručne i strojne obrade metala te izvesti jednostavnije operacije na klasičnim alatnim strojevima. Mora ovladati vještinamaposluživanja i programiranja strojeva upravljanih računalom – od tehnološke razrade procesa do programi-ranja stroja i puštanja u pogon.

Također mora znati provesti kontrolu kvalitete pridržavajući se usvojenihstandarda.

Uz standardni alat, materijal i pribor za mjerenje u strojarstvu, koristit će računalo i numeričkiupravljane strojeve. Računalni tehničar u strojarstvu pomoću računala i upravljačke naprave upravlja strojem i proizvodnim procesima gdje se obrađuju tehnički materijali. Dosta surađuje sa svim stručnjacima izpodručja strojarstva, elektrotehnike, elektronike i informatike.

Pri upisu u obrazovni profil pomorskog nautičara zbrajaju se ocjene sedmog i osmog razreda iz predmeta:

hrvatski jezik, engleski jezik, matematika, fizika, kemija i tehnička kultura

čemu se još pribraja i opći uspjeh 5., 6. 7. i 8. razreda.

Elektrotehničar

Obrazovni program elektrotehničara pruža dobro opće obrazovanje, prije svega iz matematičkog, informatičkog prirodoznanstve- nog područja, što omogućuje nastavak izobrazbe na visokim školama i fakultetima.

Stručni dio programa uz primjeren praktičan rad daje široku temeljnu izobrazbu iz elektrotehnike i brzo prilagodljivo osposobljavanje za poslove tehničara u pojedinim područjima elektrotehnike.

Izbornim i fakultativnim programom sa stručnim sadržajima u 3 i 4. godini omogućuje se istodobno stjecanje znanja iz pojedinih užih područja elektrotehnike, a to su:

 • proizvodnja i prijenos električne energije

 • električni strojevi i uređaji

 • telekomunikacije

 • računalstvo.

Posebni uvjeti za upis:

 • liječnička svjedodžba o raspoznavanju boja (Medicina rada).

Pri upisu u obrazovni profil pomorskog nautičara zbrajaju se ocjene sedmog i osmog razreda iz predmeta:

 • hrvatski jezik, engleski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura i kemija

  čemu se još pribraja i opći uspjeh 5., 6. 7. i 8. razreda.

Školska knjižnica smještena je u prizemlju Škole, a zauzima prostor od pedesetak m2. U sklopu knjižnice je i čitaonica s osam mjesta.

KNJIŽNIČNE USLUGE I AKTIVNOSTI

 • organizirano upoznavanje učenika s knjižnicom, knjižničnom građom (knjige, časopisi, referentna zbirka, AV građa), najvažnijim stavkama iz Pravilnika o radu knjižnice te s aktivnostima školske knjižnice

 • upoznavanje s radom čitaonice i korištenjem referentne zbirke

 • razvijanje navike posjećivanja školske knjižnice te sustavno upućivanje učenika u rad knjižnice

 • pomoć učenicima u korištenju raznih izvora znanja te pri izboru građe u knjižnici

 • pomoć učenicima pri obradi zadanih teme i referata kao i izradi plakata i postera iz pojedinih nastavnih područja

 • rad s učenicima u čitaonici.

 • Savjetovanje pri izboru periodike za samostalno učenje i istraživanje

 • pružanje savjeta i uputa vezanih uz pravilnu izradu i kompoziciju maturalnih radova učenicima četvrtih razreda.
  -rad s učenicima u slobodnim aktivnostima

 • novinarska grupa

 • rad s učenicima u prigodnim radionicama

 • rad s učenicima i poticanje duhovnog ozračja u školi prilikom humanitarnih akcija

 • poučavanje učenika za samostalno učenje te poticaj na cjeloživotno učenje

 • podučavanje informacijskim vještinama pri upotrebi dostupnih znanja

 • posudba knjižnične građe

 • obilježavanje obljetnica i važnijih datuma iz naše povijesti i kulture ( pano u knjižnici, zbornici i predvorju škole)

 • Novinarska grupa i izdavačka djelatnost – izlazak školskog lista Albatros.

Miljenka Bratoša 4 , 20 000 Dubrovnik

Dubrovačko – neretvanska županija

Ravnatelj Antonio Lučić, prof.

email tajnistvo.pomorskaskola@gmail.com

Uprava (tel / fax) 020/ 435 987

Računovodstvo 020/ 435 979

Pedagog 020/ 435 989

Matični broj škole 0408255

OIB 78995930700

Žiro račun HR8624070001100020118 (OTP banka)

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 3 Ocjena: 3.33
Kvaliteta nastave 3.67
Opremljenost učionica 3.33
Knjižnica 3.33
Izvannastavne aktivnosti 3.33
Dostupnost interneta 3.33
Prostori za druženje 2.33
Mogućnosti zapošljavanja 3.33
Preporuka upisa 4

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2015/2016 Glasova: 1 Ocjena: 1.88

Odgovori