Pretraga

Srednja škola

Željeznička tehnička škola Moravice

Željeznička tehnička škola Moravice obrazuje učenike u području ekonomije, strojarstva, elektrotehnike te željezničkog prometa. Učenici na raspolaganju imaju dva trogodišnja zanimanja: Željeznički prometni radnik i CNC operater te tri četverogodišnja zanimanja: Ekonomist, Tehničar za računalstvo i Tehničar za mehatroniku. Škola se nalazi u samom srcu Gorskog kotara te je kao takva preuzela ulogu obrazovanja mladih ljudi koji stječu znanja, vještine i kompetencije vezane uz suvremena tehnološka dostignuća što rezultira budućom radnom snagom koja je visoko zapošljiva i prilagodljiva dinamici odnosno potrebama tržišta rada.

Kako bi obrazovanje učenika bilo što kvalitetnije škola i njezini djelatnici nastoje biti u korak s novitetima struke te kontinuirano raditi na stručnom usavršavanju i implementaciji metoda rada koje potiču učenike na samostalnost, kritičko promišljanje, međusobnu suradnju unutar grupa te rad na projektnim aktivnostima koje su povoljne za demonstriranje stečenih znanja.

Željeznička tehnička škola Moravice (1)

Željeznička tehnička škola Moravice (1)

Povijest srednjeg školstva u Moravicama započinje davne 1921. godine, a kontinuitet u radu i razvoju prisutan je od 1944. godine. Tijekom vremena škola je mijenjala nazive, programe i prostor tražeći svoje mjesto u mreži škola Republike Hrvatske na temeljima tradicije i lokacije, a u funkciji obrazovanja učenika Gorskog kotara. Kontinuirano se radilo i radi se na stvaranju što boljih prostornih uvjeta, opremljenosti škole i unapređenja nastave slijedeći tendencije modernih europskih škola.

Zbog činjenice da škola ima dugogodišnju pa čak i stoljetnu tradiciju obrazovanja kadra vezanog uz željeznicu, mnogi ju inicijalno i dalje povezuju upravo sa obrazovnim programima koji se tiču područja željezničkog prometa koje više nije primarno budući se u novijoj školskoj povijesti intenzivno radilo na promjeni smjera kretanja i orijentaciji ka novim tehnologijama i zanimanjima za koje se procjenjuje da će biti zanimanja budućnosti odnosno suvremena zanimanja sadašnjosti.

Prilikom upisa nekog od četverogodišnjih obrazovnih smjerova kao što su ekonomist, tehničar za računalstvo ili tehničar za mehatroniku, učenici ostvaruju bodove na temelju prosjeka zaključnih ocjena iz četiri zadnja razreda osnovne škole te se dodatno boduju zaključne ocjene iz 7. i 8. razreda, a koje se tiču predmeta hrvatskog jezika, matematike i stranog jezika. Pri upisu zanimanja ekonomist, dodatno se boduju još i povijest, geografija te tehnička kultura, dok se pri upisu zanimanja tehničar za mehatroniku ili tehničar za računalstvo dodatno boduju predmeti fizika, tehnička kultura i kemija.

Uvjeti upisa trogodišnjih zanimanja kao što su CNC operater ili željeznički prometni radnik također su vezani uz prosjek zaključnih ocjena iz četiri zadnja razreda osnovne škole, a dodatno se boduju zaključne ocjene predmeta hrvatski jezik, matematika i strani jezik dobivene u 7. i 8. razredu osnovne škole.

Učenici mogu ostvariti i pravo na izravan upis ili dodatne bodove na temelju rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz „Infokupa“ (za zanimanja tehničar za mehatroniku, tehničar za računalstvo i ekonomist) ili natjecanja „mladi tehničari“ (za zanimanja CNC operater i željeznički prometni radnik).

Prilikom upisa u navedene obrazovne programe učenik je dužan dostaviti i liječničku svjedodžbu medicine rada odnosno potvrdu nadležnog školskog liječnika u slučaju upisivanja obrazovnog programa ekonomist.

Promotivni video koji prikazuje način rada, atmosferu i funkcioniranje škole uz prezentiranje postojećih materijalno-tehničkih uvjeta i uvedenih noviteta.

Adresa: Školska 2a, 51325 Moravice
Broj telefona: 051/877-118
Mail škole: zts.moravice@gmail.com
OIB škole: 56622635798
Poveznica na web stranicu škole: http://ss-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/
Poveznica na detaljnu PPT prezentaciju koja pojašnjava ponudu obrazovnih smjerova naše škole: https://drive.google.com/open?id=1nomyqpgyIkUFvw62UYiTyypsmH0O7ttt

Na razini škole odvijaju se brojne aktivnosti kako u redovnoj nastavi tako i u području izvannastavnih aktivnosti. Učenici nerijetko samostalno izrađuju razne projekte pri čemu nastavnik zauzima ulogu moderatora i onoga koji usmjerava cjelokupni proces dok učenici unutar parova ili grupa razvijaju vještine međusobne suradnje, komunikacije i kreiranja sadržaja. Naglasak i težište samog procesa učenja nastoji se usmjeriti ka učeniku i njegovim potrebama. Konkretni primjeri ovakvog načina rada mogu se pronaći unutar svakog strukovnog područja koje naša škola nudi. Neki od najkvalitetnijih i najzanimljivijih projekata koji su do sada realizirani obuhvaćaju razna područja kao što su: obilježavanje dana STEM-a, projektiranje i izrada meteorološke postaje, obilježavanje „tjedna ekonomije“, održavanje raznih tematskih radionica, gostujućih predavanja, i preventivnih aktivnosti, sudjelovanje u aktivnostima koje potiču terensku nastavu, ekološku osviještenost, volontiranje i sl. Unutar škole djeluje mnoštvo učeničkih skupina koje se bave izradom rukotvorina, dramskom i literarnom aktivnošću, fotografijom, sportom, humanitarnim radom i drugim područjima koja našim učenicima omogućavaju kreativnost, izražajnost, stvaralaštvo te praktičnu primjenu naučenog. Valja napomenuti kako su misija i vizija rada škole uvelike orijentirane ka stjecanju učeničkih znanja koja su primjenjiva i konkretna te svaki učenik ima priliku pronaći odgovarajuće aktivnosti u kojima može dati svoj doprinos.

Poveznice na neke od najzanimljivijih aktivnosti koje su u novije vrijeme provedene u školi:
STEM discovery week
Izrada mini meteorološke postaje

„Zelena čistka“

„Dani kolektivne sadnje“

Gostujuće predavanje Ivice Puljka

Gostujuće predavanje Davora Rostuhara

Ruksak pun kulture

Specifičnost ŽTŠ Moravice pronalazimo promatranjem odgojno-obrazovne situacije nekoliko godina unatrag kada je na razini škole provedena tranzicija ponude obrazovnih programa koji su usmjereni ka novim tehnologijama i zanimanjima za kojima na tržištu rada postoji realna potreba. Kontinuirano se ulagalo u opremu škole te tako u njoj možete pronaći široku paletu tehnoloških resursa i pomagala potrebnih za kvalitetnu realizaciju nastavnog procesa.

Od ove školske godine škola je započela i s realizacijom Erasmus+ projekata što dodatno pridonosi atraktivnosti cjelokupne ponude budući je našim učenicima omogućena međunarodna mobilnost te stjecanje znanja i kompetencija izvan države što može biti dragocjeno prilikom zapošljavanja, a sudjelovanje u projektima ovakvog tipa također predstavlja i nezaboravno životno iskustvo. Valja napomenuti kako pri školi djeluje i učenički dom u koji bivaju smješteni učenici iz mnogih krajeva Republike Hrvatske uključujući Slavoniju, Istru, Zagorje, Liku i dakako šire područje Gorskog kotara.

Željeznička tehnička škola Moravice posjeduje adekvatnu materijalno-tehničku i kadrovsku opremljenost koja je u današnje vrijeme standard za uspješnu realizaciju nastavnog procesa. Specifičnosti obrazovnih programa koje škola nudi iziskuju posjedovanje IKT opreme kao i brojnih didaktičkih pomagala kojima naši učenici stječu konkretna i primjenjiva znanja iz raznovrsnih područja kao što su ekonomija, elektrotehnika, robotika, hidraulički i pneumatski sustavi, programiranje putem platforme Arduino, upravljanje strojeva korištenjem mikroračunala i sl.

Škola je u sklopu pilot projekta E-škole opremljena tabletima i interaktivnim pametnim pločama čija je uporaba široka i izuzetno praktična, a valja spomenuti i pokrivenost škole širokopojasnim bežičnim internetom koji je dostupan kako nastavnicima tako i učenicima. Najatraktivniji dio škole po pitanju opremljenosti svakako je praktikum novih tehnologija (CAD/CAM/CNC praktikum) koji učenicima omogućava stjecanje kompetencija potrebnih za rad u sektoru strojarstva. Praktikum je opremljen strojevima kao što su CNC tokarilica, glodalica, simulator tvrtke HAAS te brojnim licenciranim računalnim programima. U posljednjih nekoliko godina stvoreni su uvjeti koji omogućavaju kvalitetan i inovativan način rada obogaćen suvremenim tehnološkim rješenjima što školu po pitanju opremljenosti pozicionira u vrlo konkurentne okvire.

Željeznička tehnička škola Moravice od ove je školske godine počela aktivno sudjelovati u aktivnostima koje se tiču Erasmus+ projekata odnosno europske mobilnosti učenika te je tako u vremenskom periodu od 19.01.2020. do 17.02.2020. realiziran projekt pod nazivom „From theory to practice 1“ kroz koji su učenici naše škole dobili mogućnost obavljanja programa stručne prakse u španjolskom gradu Zaragozi. Sudjelovanje u projektu za učenike je bilo vrlo dragocjeno i nezaboravno iskustvo koje je upotpunjeno konkretnim praktičnim radom u tvrtkama koje su odabrane sukladno zanimanju učenika. Škola je tako dodatno proširila svoju odgojno-obrazovnu ponudu u koju je unesena međunarodna komponenta s namjerom da se i budućim generacijama učenika trajno pruži podjednaka prilika za sudjelovanjem u ovakvoj vrsti projekata.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap