Pretraga

Ministarstvo promijenilo plan cjelodnevne škole: Novi je raspored, produljen i rok za prijavu škola

A- A+

Nakon završetka žustre javne rasprave Ministarstvo znanosti i obrazovanja izmijenilo je pojedine dijelove Eksperimentalnog programa cjelodnevne škole. Cjelodnevna škola od 2027. trebala bi se uvesti u sve osnovne škole, a najbitnija izmjena je ona da je obvezno vrijeme sudjelovanja učenika smanjeno za sat vremena, odnosno na 14 sati za razrednu i 14:40 za predmetu nastavu. Naglašeno je da su škole fleksibilne oko određivanja odmora, a do promjena je došlo i u zaduženjima učitelja te dodacima na plaće. Uz sve navedeno, produljen je i javni poziv školama koje se planiraju prijaviti za sudjelovanje u eksperimentalnoj provedbi do 5. svibnja.

učionica

Foto: Unsplash

Krajem ožujka Ministarstvo znanosti i obrazovanja predstavilo je eksperimentalni program cjelodnevne škole, koji će u 50 osnovnih škola biti uveden od ove jeseni. Cjelodnevna škola eksperimentalno će se provoditi četiri godine, a onda bi od 2027. trebao zaživjeti u svim školama. Školama koje žele sudjelovati u eksperimentalnoj provedbi produljen je rok za prijavu na javni poziv Ministarstva, s 28. travnja na 5. svibnja 2023. godine do 23:59 sati.

Cjelodnevna škola: Skraćeno vrijeme obveznog dijela za učenike

Nakon provedene javne rasprave, Ministarstvo je uvelo neke promjene u eksperimentalni program. Najvažnija je da se skraćuje vrijeme koje učenici obvezno provode u  školama s 15 odnosno 15:30, na 14 odnosno 14:40 sati. To je učinjeno tako da je smanjen broj obveznih sati u A2 dijelu programa potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja. Također, jasnije je pojašnjeno da su škole fleksibilnije u određivanju odmora.

Do promjena je došlo i u normama nastavnika detaljnije su objašnjena njihova zaduženja, a povećan je i dodatak na plaću. Također, u izmjenama programa Ministarstvo je navelo da će učitelji iz postojećega produženog boravka, koji za vrijeme trajanja EP-a neće dobiti otkaz, imati punu plaću i radit će stručne poslove učitelja.

Uz to, u programu je jasno navedeno i kako se neće sve promjene implementirati odmah u prvoj godini provedbe, nego u fazama kroz iduće četiri godine.

U nastavku u cijelosti prenosimo priopćenje Ministarstva vezano uz sve preinake koje su učinjene u eksperimentalnom programu cjelodnevne škole.

Promjene u rasporedu

 • Obvezno vrijeme sudjelovanja učenika u cjelodnevnoj školi je smanjeno (najkasnije do 14 sati za razrednu nastavu), dok je povećano vrijeme izbornog i dobrovoljnog sudjelovanja za onu djecu čiji roditelji to žele. Ovisno o rasporedu koji svaka škola specifično izrađuje za potrebe svojih učenika i roditelja, moguće je kraće obvezno trajanje aktivnosti Programa A1 i A2, te nakon toga izborno sudjelovanje učenika.
 • Program A2 potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja vremenski se strukturira na način da se dosadašnjih 6 sati u razrednoj nastavi, odnosno 5 u predmetnoj nastavi, smanjuje na 4 obvezna nastavna sata, a dosadašnja 2 izborna povećavaju se na 4, izborna nastavna sata – u razrednoj, odnosno u predmetnoj nastavi.
 • U obveznom dijelu Programa A2 od 4 nastavna sata sudjeluju svi učenici, a u izbornom dijelu Programa A2 od 4 sata sudjeluju učenici koji iskažu interes, čiji roditelji to žele. Omjeri pojedinih područja pismenosti u obveznom dijelu ostaju isti.
raspored u cjelodnevnoj školi

Okvirni raspored u cjelodnevnoj školi | Izvor: MZO

 • Izborni dio potpore usmjeren je na sva odgojno-obrazovna područja. U razrednoj nastavi je dodatni naglasak stavljen na integraciju umjetničkog područja, tjelesnog i zdravstvenog područja, psihomotoričkog razvoja djece i praktičnih vještina te osobito strukturirane igre u izbornom dijelu Programa A2.
 • Novim rasporedom vremena osigurano je ostvarenje ciljeva CDŠ-a. Prihvaćene su i mogućnosti organizacije CDŠ-a u kojoj duže sudjeluju oni učenici koji imaju interesa i potreba, odnosno čiji roditelji to žele.
Izdvojeni članak
NE KORISTITI

Cjelodnevna škola zaslužuje kritike, ali neki razgovori trebaju ostati u kvartovskoj kafani

Izmjene u zaduženjima učitelja

 • Učiteljima razredne i predmetne nastave smanjuje se obvezno vrijeme rada u školi zbog novog omjera vremena obveznog i izbornog sudjelovanja učenika. Time se povećava vrijeme izbornog sudjelovanja učitelja u aktivnostima CDŠ-a.
 • Mijenja se zaduženje učitelja razredne i predmetne nastave uz smanjenje broja sati u sklopu zaduženja odgojno-obrazovnim radom.
 • Učiteljima razredne nastave ukupno tjedno zaduženje obveznim odgojno-obrazovnim radom iznosi ukupno 23 nastavna sata – 18 nastave, 4 potpore i 1 sat razrednika. Učiteljima RN koji na početku programa imaju razredne odjele u 2., 3., 4. razredu obvezno tjedno zaduženje iznosi 21 nastavni sat, odnosno u 4. razredu je promjenjivo zbog različitih praksi zaduživanja Glazbene kulture. U odnosu na postojeće obvezno zaduženje to čini 2 nastavna sata više u 1. razredu, a u ostalim razredima je zaduživanje isto ili manje.
 • Učiteljima RN za predviđeno obvezno tjedno zaduženje odgojno-obrazovnim radom isplaćuje se 20 posto mjesečnog dodatka na osnovnu plaću tijekom cijele školske godine (svih 12 mjeseci tijekom svake od 4 godine Eksperimentalnog programa). Dodatno je naglašeno kako se svi dodaci na plaću u EP isplaćuju na osnovnu plaću, da svi iznosi dodataka ulaze u sve obračune mirovinskih i drugih prava te da se isplaćuju tijekom cijele školske godine.
 • Učiteljima predmetne nastave ukupno tjedno zaduženje obveznim odgojno-obrazovnim radom iznosi 20 do 22 nastavna sata (Program A1). Dodatno je naglašeno kako tijekom Eksperimentalnog programa vrijedi odstupanje od 10 posto sati nastave kao prijelazno rješenje. Svim učiteljima se 18 sati Programa A1 smatra kao minimalna norma za punu plaću.
 • Naglašena je sloboda i fleksibilnost svake škole da samostalno odredi trajanje rekreacijske pauze i trajanje vremena za ručak s obzirom na svoje učenike, organizaciju rada i vlastite mogućnosti, što znači da navedene pauze mogu trajati i kraće kako bi radni dan i djece i učitelja završio ranije.
Izdvojeni članak
Učitel

Država ne da nastavnicima da nakon 65. rade u školi: ‘Cjelodnevna bi mogla doliti ulje na vatru’

Povećani i predviđeni dodaci na plaću

 • Povećava se iznos dodataka za razredništvo na 5% koje je ranije iznosilo 2,5%. Svakom učitelju isplaćuje se za zaduženi sat razrednika 5% dodatka na osnovnu plaću. Dodatno je naglašeno kako osim 1 sata razrednika, koji se koristi financijski za obračun dodatka na plaću, svaki razrednik u sklopu redovitoga tjednog zaduženja ima još 5 jasno zaduženih sati u sklopu redovite plaće, za ispunjavanje svih obveza povezanih s razredništvom.
 • Fiksni dodatak od 4,5% svim djelatnicima škola u Eksperimentalnom programu povećava se na 5%.
 • Svim roditeljima i učenicima osigurana je i zajamčena mogućnost dužeg ostanka učenika od obveznog trajanja te sudjelovanje u odgojno-obrazovnim aktivnostima ako to žele i ako za tim postoji potreba. Vrijeme boravka učenika u školi za roditelje koji žele mora najmanje odgovarati radnim i profesionalnim obvezama roditelja.
 • Dodatno je naglašeno kako su u sklopu Cjelodnevne škole svim učenicima i roditeljima dostupne brojne odgojno-obrazovne aktivnosti koje su potpuno besplatne svakom učeniku, bez roditeljskog plaćanja troškova i/ili participacije.
 • Učitelji predmetne nastave zadužuju se do 4 nastavna sata iz Programa A2. Prema opisanoj strukturi dio učitelja predmetne nastave zadužuje se obvezno A2 satima, a dio učitelja izborno. Dodatno je naglašeno kako bi u CDŠ-u trebalo ići k organizaciji rada i zaduženjima učitelja gdje svi ili većina učitelja sudjeluje u satima potpore.
 • Razredništvo se zadužuje prema načelu dobrovoljnosti, ali je naglašena dužnost ravnatelja da osigura dovoljan broj razrednika te je mogućnost i obveza ravnatelja da zaduži svakog učitelja predmetne nastave satom razrednika i satima povezanim s razredništvom.
 • Detaljnije je naglašeno kako su sati Programa B1 važni u ostvarenju ciljeva CDŠ-a, te se učitelji zadužuju na načelu dobrovoljnosti i izbornosti sudjelovanja učitelja, a naglašena je obveza i mogućnost ravnatelja da zaduži učitelja satima B1 programa kako bi se u školi proveo Program B1 izvannastavnih aktivnosti.
 • Detaljnije je naglašeno kako tijekom Eksperimentalnog programa niti jedan učitelj neće ostati bez pune plaće ako ju je imao na početku Eksperimentalnog programa.
Izdvojeni članak
Učenica u rozom puloveru, sjedi za stolom na instrukcijama

Tko je protiv cjelodnevne škole? Između ostalih i nastavnici koji drže instrukcije, to je unosan biznis

Što je s učiteljima produženog boravka i onima koji nemaju minimalnu normu?

 • Detaljnije je objašnjeno kako se u Eksperimentalnom programu zadužuju učitelji iz postojećega produženog boravka, koji za vrijeme trajanja EP-a neće dobiti otkaz, imat će punu plaću i radit će stručne poslove učitelja.
 • Detaljnije je objašnjeno kako se u Eksperimentalnom programu zadužuju učitelji do pune norme te je istaknuto kako za vrijeme trajanja EP-a neće dobiti otkaz, imat će punu plaću, radit će stručne poslove učitelja te je načelno objašnjen postupak njihova zaduženja.
 • Detaljnije i dodatno je objašnjen postupak kojim se učitelji koji nemaju minimalnu normu zadužuju pojedinim radnim obvezama, uz naglasak kako zbog sudjelovanja škole i učitelja u Eksperimentalnom programu nitko neće ostati bez pune norme i pune plaće.
 • Dodatno je naglašeno kako postupak zaduživanja učitelja određenom skupinom ili vrstom poslova ne može u isto vrijeme voditi ispunjavanju minimalne norme, kao i voditi isplati dodatka na osnovnu plaću. Svi predviđeni dodaci na osnovnu plaću isplaćuju se učiteljima za radne aktivnosti iznad ispunjene minimalne norme.
 • Detaljnije su sistematizirane radne obveze i poslovi kojima se učitelji zadužuju u kategoriji ‘ostalih, posebnih i drugih poslova’.
 • Dodatno je naglašena potreba ograničenja broja nastavnih sati kojima je moguće učitelje zadužiti ovim poslovima i otklanjanja različitih praksi zaduživanja, ali i provođenja aktivnosti u školama.
 • Dodatno je naglašena razlika u zaduživanju u nastavnim i nenastavnim tjednima, s ciljem osiguranja ukupnog ostvarenja ciljeva Eksperimentalnog program u školskoj godini, ali i ostvarenja punih plaća učitelja za punu 40-satnu normu tijekom cijele školske godine.
 • U ostalim poslovima sistematizirana je kategorija ‘Stručnog izvannastavnog rada s učenicima’ koja predstavlja aktivnosti Programa B1. Učiteljima i školama ostavljena je mogućnost odluke o načinu zaduživanja ovim poslovima – kao aktivnosti B1 programa ili kao ostali poslovi. U CDŠ-u ti poslovi konceptualno pripadaju aktivnostima Programa B, za koje se isplaćuje B1-dodatak od 5 posto.
 • Učiteljima koji se u sklopu kategorije ostalih poslova zadužuju poslovima koji su označeni kao ‘Podrška školi’ (IKT podrška, E-dnevnik, poslovi satničara, administratora resursa, administratora imenika, estetskog uređenje škole) moguće je koristiti ovu kategoriju i zadužiti ove sate u svrhu ostvarenja minimalne norme.
 • Detaljnije su naglašene brojne mogućnosti i osigurano financiranje školama za organizaciju odgojno-obrazovnog rada i brojnih modernih aktivnosti škole povezanih s informacijsko-digitalnim kompetencijama. U cjelodnevnoj školi svim učenicima omogućeno je potpuno zadovoljenje svih iskazanih interesa povezanih s IDK, bez plaćanja bilo kakvih troškova od strane roditelja.
 • Dodatno je objašnjena usmjerenost Programa A2 na učenike s teškoćama, darovite učenike i učenike koji odrastaju u nepovoljnom obiteljskom i socijalnom okruženju.
 • Dodatno je naglašeno kako učenici s teškoćama sudjeluju vremenski onoliko koliko za tim ima odgojno-obrazovnih, rehabilitacijskih i socijalizacijskih potreba bez bilo kakvih formalnih uvjetovanja koliko dugo moraju i trebaju biti u školi.
 • Dodatno je naglašena usmjerenost nositelja Eksperimentalnog programa i osnivača škola na osiguranje stručnih suradnika, učitelja i osoblja škola za uspješnu provedbu i vrednovanje učinaka Eksperimentalnog programa, što uključuje i zapošljavanje potrebnog broja stručnjaka i zaposlenika.

U nastavku u cijelosti možete proučiti izmijenjeni eksperimentalni program cjelodnevne škole. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Prije ovih izmjena o cjelodnevnoj školi razgovarali smo u našem podcastu koji možete poslušati u nastavku: