Pretraga

Pogledajte popis profesora koji su dobili po 2.000 kuna za metodičke preporuke

A- A+

Ukupno 201 metodička preporuka profesora, odobrena je u prvom krugu prijava metodičkih preporuka, koje će se utkati u fronatalnu primjenu kurikularne reforme u svim školama. Preciznije one će služiti za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda novih predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu.

Foto: Anton Mezulić|srednja.hr

Izdvojeni članak
blaženka divjak i lidija kralj

Ekskluzivno objavljujemo milijunske isplate profesorima u Školi za život

Autore odabranih preporuka, Ministarstvo znanosti i obrazovanja će nagraditi s 2.000 kuna bruto odnosno približno 1.500 kuna neto.

Treba reći da se u međuvremenu odigrao i drugi krug prijava, koji je zaključen ovog tjedna. Profesori su u ovom krugu poslali 1.300 preporuka, a u planu je raspisivanje i trećeg kruga.

Ispod pogledajte popis prihvaćenih metodičkih preporuka, koje zapravo obrađuju jedan nastavni sat i predstavljaju alternativu u nastavi.

BIOLOGIJA

7.razred osnovne škole 

Izmjena tvari, protok energije i zdravlje probavnog sustava, Anita Mustać

Kretanje organizma, Marina Švelec

Strategija poučavanja i učenja – Izrada modela stanice, Gabrijela Marin

Veličine u živome svijetu, Marina Švelec

Krvarenje i transfuzija, Marina Švelec

Građa živih bića (Escape room), 1 sat, Dijana Šutak


ENGLESKI JEZIK

1. razred osnovne škole

Colours, Helena Gustović Ljubić

Toys, Martina Supančić

Colours – Istraživanje miješanjem boja, Martina Jeren

Colours (1), Dora Jajić

Easter – izrada didaktičke slikovnice, Martina Jeren

Let’s Make a Castle, Tajana Kradija

Two Friends, Tajana Kradija

What’s for breakfast? (1), Dora Jajić

What’s for breakfast? (2), Dora Jajić

Colours (2), Dora Jajić

 

5. razred osnovne škole

Christmas Quiz, Tajana Kradija

Earth Day, April 22, Vesna Srnić

London Tour, Dijana Gašparac

Universe we live in, Lidija Šaravanja


FIZIKA

7.razred osnovne škole

Međudjelovanje kroz Escaperoom, Leo Kranjec

Opis pretvorba energije, Luka Novaković

Pretvorbe energije, Anto Rogalo

Zašto led pluta na vodi?, Anita Sečan

Snaga, Milan Đurić

Elastična sila, Božica Oštarić Veršić

 

1. razred srednje škole

Eksperimentalno istraživanje komponente sile teže na kosini u smjeru kosine, Spomenka Hardi

Eksperimentalno istraživanje komponente sile teže okomite na kosinu, Spomenka Hardi

Istraživanje horizontalnog hica, Spomenka Hardi

Istraživanje komponenata sile teže na kosini, Spomenka Hardi

Istraživanje sile trenja 1., praktični dio, Goran Hajnal


GEOGRAFIJA

1.razred srednje škole

Efekt staklenika, Ivica Borić

Smanjenje bioraznolikosti, Maja Jurgec

Svjetsko more, Ivica Borić

Utjecaj klimatskih modifikatora na klimatske elemente, Ivica Borić


GLAZBENA KULTURA

1.razred osnovne škole

Aktivno muziciranje – Učenik pjeva i sudjeluje zajedničkom muziciranju, Josipa Ivić

Digitalna tehnologija kao potpora slušnom prepoznavanju skladbe i uočavanju glazbeno-izražajnih sastavnica, Josipa Ivić

Pjevanje pjesme i razlikovanje glazbeno-izražajnih sastavnica skladbe, Marija Banić

Pjevanje pjesme uz izvođenje pokreta i slušanje skladbe uz prepoznavanje glazbenih sastavnica, Marija Banić

Usvajanje pjesme Jesen i slušanje skladbe Johanna Sebastiana Bacha: Badinerie (stavak iz Suite br.2 u h-molu) uz uvažavanje glazbeno-izražajnih sastavnica, Adrijana Leko

Usvajanje pjesme Zvončić u proljeće i slušanje skladbe Ples šećerne vile uz uvažavanje glazbeno-izražajnih sastavnica, Adrijana Leko

 

5.razred osnovne škole

Izvođenje pjesme Suzana pjevanjem, plesanjem i sviranjem – obrada, Pina Žilić

Obrada autorske pjesme Pjesma mira, Pina Žilić

Sviranje pjesme Oda radosti glazbenim cijevima – obrada, Pina Žilić

Tradicijska glazba Moslavine – obrada, Pina Žilić

Tradicijska glazba Slavonije i Baranje, Mirjana Šutalo Vulić


GLAZBENA UMJETNOST

1.razred srednje škole

Suita, Romana Borš-Mačak


GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

1.razred osnovne škole

Izbori za predsjednika razreda, Lidija Hatadi

 

5.razred osnovne škole

Dan ljudskih prava (10. prosinca), Tajana Kradija

 

1.razred srednje škole

Volontiraj – jer ti to možeš!!!, Sandra Vidović


HRVATSKI JEZIK

1.razred osnovne škole

Uvod u medije, Lucija Stepanić

Povezivanje glasova i slova u riječi, riječi u rečenicu – ponavljanje i utvrđivanje sadržaja, Ljiljana Katinac

5.razred osnovne škole

Paunaš, Andrijana Mihaljević


INFORMATIKA

1.razred osnovne škole

Escape Room, Valentina Blašković

S Kikom u pisanje bajke, Gordana Lohajner

 

5.razred osnovne škole

Izrada digitalnog rada – rad s tekstom i slikom, Jasmina Purgar

Izrada digitalnog sadržaja pomoću programa za izradu prezentacija, Dejan Tauzer

Izrada stripa, Alma Šuto

Laganim koracima do rješenja problema, Drago Gradečak

Ljetovanje, Mario Zovkić

EE otpad – QR kôd izazov (1. sat), Dalia Kager

EE otpad – QR kôd izazov (2. sat), Dalia Kager

 

6.razred osnovne škole

Dizajniramo učionicu, Anita Poljak

Grafički oblici i dodatni grafički elementi prezentacije, Šime Gligora

Metodičke upute i preporuke za obradu nastavne cjeline Elektroničko nasilje, Davorka Medvedović

Moje računalo je sigurno, Mihaela Mandić

Nastavak čini razliku, Vesna Majdandžić

Programiranje igre Hranidbeni lanac, Josipa Križanac

Sigurno korištenje interneta, Đurđica Lucek

Tajna nestalih ispita, Kristina Slišurić

 

1.razred srednje škole

Aktivno učenje, Danijela Naranđa

Građa računala, Bojan Grba

Kamatni račun, Bojan Grba

Logička jednadžba problema, Mihaela Kelava

Logično, zar ne?, Mihaela Kelava

Neboderi, Mihaela Kelava

Programirajmo uz micro:bit, Sanja Pavlović Šijanović

Uporaba Loomena: aktivnost WIKI – alat za stvaranje online bilježnice, Sanda Šutalo

Programiranje (Python) – vizualizirano usvajanje računalnog razmišljanja, Zoran Hercigonja

Šareni digitalni svijet, Mihaela Kelava


KATOLIČKI VJERONAUK

5.razred osnovne škole

Abrahamov put u nepoznato, Saša Špoljarić

Abrahamovo povjerenje i Izakova poslušnost, Katarina Pučar

Bl. Ivan Merz, Katarina Pučar

Pavao putnik, Katarina Pučar

Petar na uskrsno jutro, Katarina Pučar

Prirodne religije i politeizam, Katarina Pučar

Razredna pravila, Katarina Pučar

Snalaženje u Bibliji, Katarina Pučar

Susret Isusa i Bartimeja, Katarina Pučar

Život u Plodnom polumjesecu, Katarina Pučar

Biblijske knjige Novoga zavjeta, Nikola Bistrović

VREDNOTE BOŽJEGA KRALJEVSTVA, Bernarda Tkalčec

Način traženja teksta u Bibliji-obrada, Ivana Dujić

 

1.razred srednje škole

Isus Krist-pravi Bog i pravi čovjek, Mihaela Jazvec

Čovjek – religiozno biće, Tomislav Šegina

Hinduizam – primjer politeističke religije, Tomislav Šegina

Međureligijski dijalog, Tomislav Šegina


KEMIJA

7.razred osnovne škole 

Zdravi doručak, Mirela Prskavac


LIKOVNA KULTURA

1.razred osnovne škole

Ilustracija bajke osnovnim i izvedenim bojama, Marijana Andrišek

Oblikovanje na plohi – slikanje, Ivana Hajnal

TOČKA, CRTA – Crte po toku i karakteru, Tatjana Mahnet


LIKOVNA UMJETNOST

1.razred srednje škole

Promjene u načinu i namjeni prikazivanja ljudskog tijela na pojedinačnim primjerima iz razdoblja pretpovijesti, metalnog doba, XIX i XX st, Kristina Rismondo

Tema: autoportret, Dajana Rosatti


MATEMATIKA

1.razred osnovne škole

Igram se i oduzimam brojeve do 20, Patricija Burazin

Igram se i zbrajam brojeve do 20, Patricija Burazin

NIZ – vježbanje, Ksenija Lekić

Oduzimanje broja 1, spoznavanje, Martina Mikšić

Rješavanje problemskog zadatka, Marijana Andrišek

Utvrđivanje zbrajanja i oduzimanja brojeva do 20, Josipa Oreč Živković

Zbrajanje i oduzimanje u skupu brojeva do 20, Ines Majstorić

Zbrajanje s prijelazom desetice, Zrinka Veček

Broj 5 – Vježbanje i ponavljanje, Mira Čuvidić

Zabavno oduzimanje do 10, Kristina Ključarić

Broj 9 – obrada, Željka Klaić

Zabavno zbrajanje do 10, Kristina Ključarić

 

5.razred osnovne škole

Djeljivost prirodnih brojeva-ponavljanje, Dražena Potočki

Množenje decimalnih brojeva (uvježbavanje), Sandra Ježić

Osna simetrija, Valentina Pajdaković

Osnosimetrični i centralnosimetrični likovi, Dražena Potočki

Prirodni brojevi-ponavljanje, Dražena Potočki

Razlomak kao dio cjeline, Tatjana Brešćanski

Razlomci-uvod, 1. dio, Željana Drožđan Mateljan

Rođendanska proslava, Dijana Krunić

Svojstva zbrajanja prirodnih brojeva, Minja Stepić

Uvođenje razlomaka pomoću legića – Ekvivalentni razlomci, Brankica Majdiš

Uvođenje razlomaka, Ines Kniewald

Zbrajanje decimalnih brojeva, Željko Kraljić

Zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva – sat ponavljanja, Antonela Matajić

Decimalni brojevi – računanje s novcem, Marina Rajh

Mješoviti brojevi, Ines Kniewald

Razlomci i mjerenje, Ines Kniewald

Uvođenje razlomaka- izračunavanje dijela cjeline, Brankica Majdiš

 

1.razred srednje škole

CO2 otisak, Marija Jurišić Šarlija

Četiri karakteristične točke trokuta, Renata Pintar

Dogodila se ljubav, Ella Rakovac Bekeš

Escaperoom – linearna funkcija, Ella Rakovac Bekeš

Escaperoom Mad Mathematician, Ella Rakovac Bekeš

Euklid-crtice iz povijesti, Zrinka Tomašković

Obrada prikupljenih podataka, Aleksandra Brmbota

Obrnuta učionica – Linearna funkcija, Suzana Osička i Mirna Stojanović

Odgovorna štednja, Manuela Brnčić Dadić

Pisana provjera: Talesov poučak, sličnost i primjena, Aleksandra Brmbota

Primjena trigonometrijskih omjera, Zrinka Tomašković

Simetrala kuta i središte trokutu upisane kružnice, Aleksandra Brmbota

Sličnost, Renata Pintar

Uhvati zlikovca, Ella Rakovac Bekeš

Zavrti kockice!, Ella Rakovac Bekeš

 


NJEMAČKI JEZIK

1.razred osnovne škole

Geburtstag, Ivana Mihoci

 

1.razred srednje škole

26 Rollen – (VER)KAUFEN, Tatjana Antić

Beruf, Nike Ljubimir

Cartoons, autor i njegovi likovi, Ankica Crkvenčić

Familienfotos (uvod), Martina Budimir

Ferien –Aufsatz (Schriftliche Kommunikation), Nike Ljubimir

Feste und Feiertage, Emilija Rodinger

Im Restaurant, Ivana Cvijović Javorina

Mediennutzung /Korištenje medija, Tanja Baksa

Meine Wohnung (Moj stan), Irena Orlić Salaj

Möbel, Martina Budimir

Predstavljanje – upoznavanje (A1), Vesna Pavletić

Typisch Deutsch vs. Typisch Kroatisch, Robert Poljan

Wer gehört zu wem? (Tko je čiji? / Tko pripada kome?), Irena Orlić Salaj

Zdrava i nezdrava prehrana, Karmen Radetić

 

5.razred osnovne škole

Dativ + Wo? – nach dem Boomerang Modell (vorwegnehmender Gebrauch), Vladimira Vuković

Meine Familie, Slađana Kristek

Upoznavanje i usporedba Hrvatske i zemalja njemačkog govornog područja, Helena Božić


ODRŽIVI RAZVOJ

1.razred osnovne škole

Uočavam i prihvaćam raznolikosti – Tko sam ja, Marija Banić

Volim prirodu i brinem se o njoj, Marija Banić

 

5.razred osnovne škole

Basnom protiv smeća, Danijel Vilček

Misli globalno, djeluj lokalno!, Leopoldina Vitković i Branka Burazer

Potrošnja električne energije, Mirka Lončar


OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ

1.razred osnovne škole

OBITELJ – moja prva zajednica, Ksenija Lekić


PODUZETNIŠTVO

5.razred osnovne škole

Decimalni brojevi u trgovini, Mirka Lončar

 

1.razred srednje škole

Vođenje razgovora za posao, Zita Opačak


POVIJEST

5.razred osnovne škole

Grčka mitologija, Tajana Kradija

Grčki bogovi u antičkom kazalištu, Nikolina Golub

Obitelj u antičkom Rimu, Nikolina Golub

Povijest Murse- Lena Cvenić Lijić

Prapovijesna i antička baština na hrvatskome povijesnom prostoru (zavičajna povijest ) izborna tema, Mirena Buljan Bašić

Prapovijest vjerovanja i početci umjetnosti- Spiljsko slikarstvo, Mirena Buljan Bašić

 

1.razred srednje škole

Razvoj kršćanstva, Dragan Siluković


PRIRODA I DRUŠTVO

1.razred osnovne škole

Energija-uređaji, Ines Majstorić

Godišnja doba – usvajanje novih sadržaja, Tajana Rihtarec Višnić

ISTRAŽIMO PRIRODU U PROLJEĆE, Martina Cindrić

Istraživački pristup zimskim aktivnostima (Rad ljudi zimi), Irma Perić Kodžoman

Jučer, danas, sutra, Marica Jurec

Kažun, Martina Jakovčić

Ovo sam ja, Biljana Bagarić Ivezić

Zima: promjene u prirodi i vrijeme, Kristina Ključarić

Jesen: vrijeme i promjene u prirodi, Kristina Ključarić

Proljeće: promjene u prirodi i vrijeme, Kristina Ključarić

ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA, Martina Lakuš

PROMJENE I ODNOSI – ČISTOĆA OKOLIŠA (vježbanje i ponavljanje), Sanja Minarik

Doba dana, Marijana Šundov

Medeni dan, Renata Herak


PRIRODA

5.razred osnovne škole

Djelovanjem različitih tvari mogu nastati nove tvari, Martina Čiček

Fosili kao dokazi izumrlih organizama, Martina Čiček

Istraživačko učenje – Energija Sunca, Gabrijela Marin

Nastanak i korištenje energije, Martina Čiček

Prilagodbe živih bića, Senka Štetić

Svojstva vode, Melita Povalec


TEHNIČKA KULTURA

5.razred osnovne škole

Pravokutna projekcija, Anto Rogalo

Izrada makete od drveta – grupni rad (1.dio – 2 školska sata), Andrea Galian – Pucović

Izrada makete od drveta – grupni rad (2.dio – 2 školska sata), Andrea Galian – Pucović

Share via
Copy link
Powered by Social Snap