Pretraga

Demanti pročelnika Hrvatskih studija Grčevića na tekst ‘Pročelnik Hrvatskih studija Grčević kao da živi u paralelnom svemiru: Optužuje medije za obmanu, a krši Zakon o studentskom zboru’

A- A+

Pročelnik Hrvatskih studija Mario Grčević nam je poslao demanti teksta „Pročelnik Hrvatskih studija Grčević kao da živi u paralelnom svemiru: Optužuje medije za obmanu, a krši Zakon o studentskom zboru” koji objavljujemo u potpunosti.

foto:srednja.hr

Demanti napisa Martine Gelenčir od 3. listopada 2017.

Ispravljam neistinite tvrdnje objavljene u članku Martine Gelenčir, „Pročelnik Hrvatskih studija Grčević kao da živi u paralelnom svemiru: Optužuje medije za obmanu, a krši Zakon o studentskom zboru“ dana 3. listopada 2017. na portalu srednja.hr elektroničkoga nakladnika.

  1. U naslovu se ističe: „Pročelnik Hrvatskih studija Grčević… krši Zakon o studentskom zboru“.

– Nisam kršio i ne kršim Zakon o studentskom zboru. Novi saziv Studentskoga zbora nisam smio sazvati na uspostavnu sjednicu prije 1. listopada 2017., jer je postojao i djelovao saziv Studentskoga zbora kojemu je mandat tekao do 30. rujna 2017. Sukladno članku 22. stavku 1. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu Studentski zbor Hrvatskih studija u novom sazivu trebala je sazvati dotadašnja predsjednica, i to u zadnjem tjednu akademske godine 2016./2017., tj. između 25. i 30. rujna 2017. Tek od 1. listopada 2017. to je obvezan učiniti čelnik visokoga učilišta. Rok za sazivanje konstituirajuće sjednice Studentskoga zbora prema prijelaznoj zakonskoj odredbi iznosi 15 dana i traje do ponedjeljka 16. listopada 2017.

  1. U sažetku objave ističe se: „U gotovo svim medijima jučer je svanula vijest kako je Uprava Hrvatskih studija onemogućila tamošnjem studentskom Zboru da ih na uvodnom predavanju za brucoše predstavlja član kojeg su međusobno odabrali.

– Vijest, koja je „svanula“, neistinita je, bez obzira koliko ju je medija i koliko puta neobjektivno prenijelo. Hrvatski studiji nisu ništa onemogućili svojemu Studentskomu zboru. Novoizabrani članovi Studentskoga zbora Hrvatskih studija još se nisu sastali na sjednicu, nisu nikoga odabirali, pa ni odabrali. Zbor još nije uspostavljen.

  1. … pa su Zboru dali priliku da ih predstavi… najstariji član, ujedno i asistent nove Uprave HS-a

– Uprava nije znanstveno-istraživačka ustrojbena jedinica visokoga učilišta, pa u njoj ne postoje i ne djeluju suradnička zvanja. Netočno je i besmisleno ijednoga asistenta (što je suradničko zvanje u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) nazivati „asistentom Uprave“. Asistenti, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, imaju mentora, suradnici su pojedinih ili više nastavnika, pomažu u izvođenju nastavnoga procesa, mogu držati seminare i vježbe, dužni su upisati doktorat, članovi su pripadajućih vijeća odsjeka, ali ne i uprave.

  1. Činjenica je isto tako da zakonska odgovornost što Zbor nije konstituiran još prije ljeta upravo leži u rukama Grčevića

– To je dvostruka dezinformacija. Prvo, Studentski zbor nije se mogao ni smio konstituirati prije jeseni, jer bi se time prekršila odredba članka 22. stavka 1. Pravilnika o izborima za Studentski zbor te narušio legalitet i legitimitet Studentskoga zbora kojemu je mandat trajao do kraja akademske godine. Drugo, čelnik visokoga učilišta ne može/ne smije u aktualnom mandatu Studentskoga zbora sazivati konstituirajuću sjednicu Studentskoga zbora u sljedećem mandatu, jer bi time narušio autonomiju studentskoga organiziranja i uzurpirao ovlasti Studentskoga zbora čiji je mandat na snazi.

Dakle, novi saziv Studentskoga zbora nije trebao biti „konstituiran još prije ljeta“, jer on počinje ostvarivati izborni legitimitet uspostavom novoga saziva, a legitimitet crpi iz činjenice da je riječ o osobama koje su u njega izabrane na zadnjim izborima. Konstituiranjem novoga saziva dotadašnji prestaje postojati, gubi legalitet i legitimitet.

Da je Studentski zbor konstituiran još prije ljeta, prethodnomu bi sazivu Zbora oduzeo dio njegova mandata na koji je bio izabran, a svoj bi započeo prije vremena, jer je izabran na mandatno razdoblje od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2019. Člankom 6. stavkom 3. Zakona o studenskom zboru propisano je: „Mandat članova studentskog zbora traje dvije godine“. Člankom 3. Odluke o provedbi izbora za Studentski zbor Hrvatskih studija od 9. ožujka 2017. propisano je: „Mandati članova Studentskoga zbora Hrvatskih studija započinju s prvim danom naredne akademske godine u odnosu na akademsku godinu u kojoj su izbori održani“.

  1. U tekstu se ističe: „Nakon što je novoizabrani Studentski zbor Hrvatskih studija zamoljen da među članstvom odabere govornika na uvodnom predavanju za brucoše…

– Ne postoji „novoizabrani Studentski zbor Hrvatskih studija“, jer još nije uspostavljen. Postoje samo novoizabrani članovi Studentskoga zbora Hrvatskih studija. Oni će postati Studentskim zborom kad se ustroje (konstituiraju). Stoga „novoizabrani Studentski zbor Hrvatskih studija“ nije mogao biti „zamoljen“ da odabere govornika.

  1. Uz poruku koju je [Grčević] poslao, priložio je i isječak videa s uvodnog predavanja, kojim je pokušao dokazati da je Zboru bilo omogućeno predstaviti se. Video ne sadrži događaje koji su uslijedili, a to je bio izlazak izabranog člana Duje Kovačevića na pozornicu.

– Dvominutni video-isječak svjedoči da je, sukladno programu, pored računskoga središta, Ureda za međunarodnu suradnju (odlasci na razmjenu) i koordinatorice za studente s invalidnošću, svim novim studentima 1. listopada 2017. u dvorani Zagreb priopćena činjenica da Studentski zbor još nije konstituiran, da im je objašnjena uloga Studentskoga zbora, i da je u skladu s uobičajenom pravnom praksom najstarijemu članu novoizabranoga saziva Studentskog zbora omogućeno da se obrati studentima.

Svrha objave isječka bila je zorno opovrgnuti neutemeljenu medijsku sugestiju prema kojoj je uprava Hrvatskih studija bila zabranila studentima da se obrate na skupu.

Isječak je uvijek samo dio cjeline, a ne cjelovit zapis svih događaja. Stoga se njime ne mogu obuhvatiti svi događaji koji su prethodili ili uslijedili onomu što je izreskom omeđeno. Hrvatski su studiji objavili i cjeloviti video-zapis događanja iz kojega je nedvojbeno kako spomenuti student nije izišao na pozornicu, niti je to pokušao učiniti, nego da se skupu kratko obratio iz publike. Taj detalj svjedoči kako novinarka Martina Gelenčir netočno piše o zbivanju na kojem osobno očigledno nije bila i o kojem se nije valjano obavijestila.

  1. Potom je novinarka ipak iznijela ključnu tvrdnju, koja je istinita, a koja glasi: „Po završetku njegova [Šumanovićeva] govora studentima se ipak obratio i Kovačević, kazavši kako su članovi Zbora prisutni, ali im je zabranjeno da govore.

– Ta rečenica baca pravo svjetlo na cijelu medijsku konstrukciju koju je spomenuti student pokrenuo još 1. listopada, unaprijed, dan prije samoga događaja, objavivši optužbu da je uprava Hrvatskih studija zabranila govor studentskim predstavnicima (tweet). Tu je ocrnu pojačao jedan portal objavom napisa u tom smislu 2. listopada 2017. u 9.33, pola sata prije početka samoga skupa na kojemu studentima Hrvatskih studija nije bio zabranjen govor, pa ni obraćanje nazočnima.

  1. U nastavku novinarka ističe: „Naravno, nije istaknuo članak 19. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama prema kojem je upravo on sam (napomena autorice: Grčević) odgovoran što Zbor nije konstituiran.

– Spomenuti članak određuje: „Studentski zborovi izabrani prema Zakonu o studentskom zboru (Narodne novine, br. 139/9.) nastavljaju s radom do izbora studentskih zborova prema ovom Zakonu. … Konstituirajuću sjednicu studentskog zbora izabranog sukladno ovom Zakonu, na kojoj će se izabrati predsjednik studentskog zbora te formirati povjerenstvo za izradu prijedloga statuta studentskog zbora, saziva čelnik visokog učilišta u roku od petnaest dana od dana proglašenja pravovaljanih studentskih izbora.“ Članak je prijelazna odredba, a to znači da uređuje međurazdoblje prilagodbe i prijelaska s primjene zakona iz 1997. na primjenu aktualnoga iz 2007. To također znači da on nije namijenjen redovitomu prijenosu ovlasti na novi saziv studentskoga zbora, koji se odvija svake druge godine, jer je to uređeno Pravilnikom o izborima za Studentski zbor (čl. 22. st. 1.). Besmisleno je i netočno tvrditi da sam ja odgovoran što Studentski zbor nije konstituiran u zadnjem tjednu rujna 2017.

  1. Na otvoreno pismo osam članova Studentskoga zbora od 2. listopada 2017. već sam odgovorio (poveznica).
  2. Mediji su dužni obavješćivati javnost istinito i odgovorno, a ne iskrivljivati sliku događaja o kojem izvješćuju i time možda manipulirati javnošću. Ako se navode zakoni ili propisi, moraju se poznavati, a ne rabiti kao prividno pokriće proizvoljnih tvrdnja. Napokon, čestit novinar, ako se uz to što izvješćuje još za nešto i zalaže, trebao bi se zalagati za to da se neko stanje popravi ili poboljša, a ne da se u red i odgovorno obavješćivanje studenata o studijima, njihovim pravima i obvezama, unesu nered, pomutnja i neistina, jer tada nije riječ o obavješćivanju, nego se čini da je riječ o želji da se postignu neki drugi ciljevi. S obzirom na neke prenagljene reakcije iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, čini se da je takvo neodgovorno iskrivljivanje činjenica u prvi mah i postiglo cilj, ali u drugom će koraku staviti u neugodan položaj i one koji tako netočno izvješćuju i one koji prenagljeno nasjedaju na takvo izvješćivanje ne provjeravajući činjenice, što im je, inače, obaveza i dužnost, prije nego se upadne u pogrješne zaključke.

 

U Zagrebu, 4. listopada 2017.

Pročelnik Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

izv. prof. dr. sc. Mario Grčević