Pretraga

Deset najmanjih hrvatskih fakulteta po broju studenata

A- A+

mojsisak.com

Deset najmanjih odjela na sveučilištima u Hrvatskoj

Odjeli su najmanje sastavnice sveučilišta. Pula, Dubrovnik i Zadar, pri svojim sveučilištima imaju samo odjele. Evo i popisa najmanjih deset u Hrvatskoj. 1. Odjel za fiziku Rijeka – (56) 2. Odjel za studija na talijanskom jeziku Pula – (59) 3. Odjel za avakulturu Dubrovnik – (69) 4. Odjel za glazbu Pula – (73) 5. Odjel za klasičnu filologiju Zadar – (83) 6. Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju Zadar – (105) 7. Odjel za umjetnost i restauraciju Dubrovnik – (107) 8. Odjel za ekologiju, agronomiju i avakulturu Zadar – (116) 9. Odjel za povijest umjetnosti Zadar – (129) 10. Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Split – (130)

Pri zagrebačkom sveučilištu ne nalazi se samo najveći fakultet u Hrvatskoj nego i najmanji. To je Metalurški fakultet u Sisku, koji je sastavnica zagrebačkog sveučilišta, a njega pohađa svega 87 studenata. Prema podacima sedam hrvatskih sveučilišnih gradova izdvojili smo deset najmanjih hrvatskih fakulteta. Važno je naglasiti da se sveučilišta u Hrvatskoj sastoje od triju sastavnica fakulteta, akademija te odjela. U Puli postoji i zaseban smjer preddiplomskog studija Znanost o moru na kojem studira 35 studenata. U Zadru pak postoji Odjel za lingvistiku na kojem studira samo 19 studenata, ali se nastava izvodi samo za 1. i 2. godinu diplomskog studija.

Nakon deset najvećih fakulteta po broju studenata, istražili smo i deset najmanjih. Metalurški fakultet najmanji je te na njemu studira samo 87 studenata. Nalazi se u Sisku, ali je dio zagrebačkog sveučilišta. Osim njega na hrvatskim sveučilištima malobrojne su umjetničke akademije, koje imaju male upisne kvote, ali i ovise o broju talentiranih kandidata svake godine. Na katoličko – bogoslovnim fakultetima u Splitu i Osijeku, također studira mali broj studenata. Važno je naglasiti da sveučilišta u Puli, Dubrovniku i Zadru imaju samo odjele, koji su manje visokoobrazovne sastavnice.

Mali broj studenata pohađa i Geotehnički fakultet u Varaždinu, koji je također sastavnica zagrebačkog sveučilišta. Na ovom fakultetu postoje tri smjera na preddiplomskom studiju, te tri na diplomskom. No, ukupno je samo 239 studenata na ovoj obrazovnoj instituciji. Zanimljiv podatak je i da na Sveučilištu u Puli ukupno studira 2996 studenata, a na samo na Odjelu za ekonomiju i turizam 1916. Unatoč ogromnim brojkama nezaposlenih ekonomista, ovo je zanimanje po poželjnosti daleko ispred svih ostalih.

Izdvojili smo deset najmanjih fakulteta po broju studenata u Hrvatskoj. Važno je naglasiti da su podaci iz Zagreba i Splita prošlogodišnji, dok su iz svih ostalih gradova aktualni za tekuću akademsku godinu. No, odstupanja su svake godine 2 do 3 posto na naša dva najveća sveučilišta, tako da ne utiče na vjerodostojnost podataka.

1. Metalurški fakultet (Sisak) Zagreb – 87

2. Katolički bogoslovni fakultet (Đakovo) Osijek – 210

3.Katoličko bogoslovni fakultet Split – 220

4. Akademija dramske umjetnosti Zagreb – 226

5. Geotehnički fakultet (Varaždin) Zagreb – 239

6. Akademija primjenjenih umjetnosti Rijeka – 276

7. Umjetnička akademija Split – 350

8. Akademija likovnih umjetnosti – 393

9. Učiteljski fakultet Rijeka – 456

10. Građevinski fakultet Rijeka – 456