Pretraga

Dobili nagradu dekana: Ovo su imena studenata s najboljim ocjenama na Medicinskom fakultetu u Splitu

A- A+

Studiranje na pojedinim fakultetima, a tako i na medicinskima, nije nimalo lagano. Pa studenti koji žele dobre ocjene moraju uložiti puno truda i rada da bi došli do tog rezultata. Njihovo zalaganje prepoznao je Medicinski fakultet u Splitu, koji je studentima s najboljim prosjekom u prošloj školskoj godini dodijelio nagrade i priznanja.

Foto: Medicinski fakultet u Splitu

Ovih dana na Medicinskom fakultetu u Splitu dodijeljene su nagrade najuspješnijim studentima druge i viših godina studija čiji je ukupan prosjek ocjena u prošloj akademskoj godini iznosio najmanje 4,00. Pohvaljeni su i najuspješniji redoviti studenti koji su u toj godini završili studij u roku s ukupnom prosječnom ocjenom od najmanje 4,00.

Najbolji na studijima medicine

Kako je priopćeno s MEF-a u Splitu, najuspješniji studenti studija medicine na drugoj godini bili su: Tina Volarević i Roko Šantić s prosjekom ocjena 4,464. Na trećoj je godini za najviši prosjek dekanovu nagradu dobila je Petra Nimac-Kalcina (4,741), na četvrtoj Ivan Aranza (4,568), na petoj Ana Zelić (4,638) te na šestoj Vedran Beara (4,571). Najuspješniji diplomirani studenti bili su: Marko Kumrić (4,969), Marin Ogorevc (4,938), Jelena Kosor (4,841), Marina Ivanišević (4,775), Stipe Marjanica (4,722), Anđela Pijuk (4,647), Karla Bakrač (4,556) i Dora Vukorepa (4,555).

Na studiju medicine na engleskom jeziku na drugoj je godini najuspješniji bio Paul Stephan Noe (4,589), na trećoj Leon Sturhahn (4,286), na četvrtoj Johanna Lippuner (4,268) te na petoj Astrid Eichelsdörfer (4,241). Najuspješniji diplomirani studenti bili su: Genia Kretzschmar (4,705), Benedikt-Eduard Haupt (4,680) i Giovanni Scimeca (4,606).

Izdvojeni članak

Kako je imati prosjek 5.00 na FER-u? Razgovarali smo s najboljim studentima kojima je to pošlo za rukom

Nagrađeni i studenti dentalne medicine i farmacije

Na studiju dentalne medicine, na drugoj je godini za najviši prosjek ocjena dekanova nagrada uručena Nikoli Plejiću (4,625), na trećoj Mariji Baković (4,536), na četvrtoj Margareti Bego (4,259), na petoj Barbari Cvitanović (4,449), a na šestoj Marijeti Dadić (4,073). Najuspješniji diplomirani studenti studija dentalne medicine bili su: Stipe Ivanda (4,69), Mirna Radović (4,70), Sara Škobalj (4, 68), Barbara Reić (4,61), Mario Stipić (4,60), Josipa Viduka (4,58), Iva Pedić (4,56), Božana Ćorluka (4,56)  te Ivona Bandov (4,54).

Na studiju farmacije na drugoj je godini za najviši prosjek dekanovu nagradu dobila  Mihaela Petričević (4,898), na trećoj Anđela Merčep (4,720), na četvrtoj Doris Todorović (4,636), a na petoj Bruna Perkov – Stipičin (4,271). Najuspješniji diplomirani studenti bili su: Ivana Topić (4,633), Mia Beara (4,617) i Matea Borozan (4,519).

Pohvalnice su uručene i studentima koji su doprinijeli razvoju i promicanju ugleda Fakulteta, pa je tako doprinos razvoju i promicanju ugleda Fakulteta, pohvalnice su dobili studenti šeste godine Studija medicine Tino Rašić i Ivana Poljak.