Pretraga

Drama u BiH: Naša agencija akreditirala Sveučilište u Mostaru bez znanja tamošnjeg Ministarstva?

A- A+

Diplome koje izdaje Sveučilište u Mostaru bit će automatski priznate u Hrvatskoj i Europskoj uniji, a sve na temelju akreditacije naše Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Najavio je to ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs još u siječnju, a to je sada stvorilo polemiku među bosansko-hercegovačkim rektorima. Kantonalni ministar obrazovanja Raših Hadžović rekao je da uopće nije bio upoznat s time da će AZVO doći i vršiti akreditaciju na Sveučilištu u Mostaru pa se pita je li AZVO uopće mjerodavan za to i ima li nadležnost, obzirom da je BiH druga država.

zoran tomić, rektor, sveučilište u mostaru

Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru na svečanom otvaranju ‘smart kioska’
Foto: SUM PR

Bosansko-hercegovački na svojoj su konferenciji, među ostalim, ustanovili da su neka tamošnja sveučilišta u nepovoljnijem položaju u odnosu na ostale. Konkretno, sva sveučilišta u BiH nasuprot kojih stoji Sveučilište u Mostaru, a sve ima veze s priznavanjem diploma u Europskoj uniji.

Smije li AZVO akreditirati sveučilišta u BiH?

Kako je istaknuo ministar obrazovanja u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona Rašid Hadžović, prenosi bosansko-hercegovački N1, Sveučilište u Mostaru dobilo je akreditaciju hrvatske Agencije za znanost i visoko obrazovanje, i to bez njegova znanja.

– Sveučilište u Mostaru je bez mog znanja pozvalo Agenciju za znanost iz Republike Hrvatske koja je došla i izvršila akreditaciju bez nadležnosti bilo koga ispred Ministarstva nauke, kulture i sporta HNK. Znamo da je segment obrazovanja isključivo na kantonalnom nivou, a mi nismo bili upoznati na koji je način Sveučilište u Mostaru dobilo akreditaciju od Hrvatske, kazao je Hadžović.

On smatra da postoje određene konekcije između mostarskog sveučilišta i Hrvatske, odnosno ‘posebne veze koje njeguju’. Tu nije, rekao je Hadžović, ništa sporno, ali nadležnost za obrazovanje je na kantonu, a kanton nije bilo obaviješten da će AZVO izvršiti akreditaciju.

– Da li su oni mjerodavni da na području druge države vrše akreditaciju?, upitao se ministar pa dodao kako nitko nije reagirao na ovu situaciju.

Izdvojeni članak

Fuchs: ‘Diplome koje izdaje Sveučilište u Mostaru bit će automatski priznate u Hrvatskoj i EU’

Fuchs to najavio još u siječnju

Hrvatski ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs je, prilikom posjeta Mostaru krajem siječnja ove godine, najavio da će Hrvatska pomoći Bosni i Hercegovini da se integrira u obrazovni i znanstveni prostor. Jedan od prvih koraka, kako je tada rekao, je kompletno akreditiranje Sveučilišta u Mostaru koje će izvršiti naša nadležna Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

– Nakon što se taj proces završi diplome koje izdaje Sveučilište u Mostaru bit će automatski priznate u Republici Hrvatskoj, a samim time i na kompletnom teritoriju Europske unije, rekao je tada Fuchs.

Istaknuo je tada da je riječ o zahtjevnom procesu budući da se nakon provedenog audita ponekad moraju ispravljati neki segmenti u radu i djelovanju visokih učilišta. No, kazao je, siguran je da će ‘proces ići u dobrom smjeru i relativno brzo’. Fuchs je tada otkrio da su otvorene i dodatne prilike za unaprjeđenje sad kada je BiH dobila kandidatski status za Europsku uniju, budući da mostarsko sveučilišta ima priliku povući sredstva iz EU fondova.

Naglašava da je riječ o zahtjevnom procesu budući da se nakon provedenog audita ponekada moraju ispravljati neki segmentu u radu i djelovanju sveučilišta, ali ističe da je siguran da ‘će proces ići u dobrom smjeru i relativno brzo’. Fuchs smatra i da su dodatne prilike za unaprjeđenje otvorene sada kada je BiH dobila kandidatski status za EU, budući da mostarsko sveučilište ima priliku povući sredstva iz EU fondova.