Pretraga

Drama u BiH: Naša agencija akreditirala Sveučilište u Mostaru bez znanja tamošnjeg Ministarstva?

A- A+

Diplome koje izdaje Sveučilište u Mostaru bit će automatski priznate u Hrvatskoj i Europskoj uniji, a sve na temelju akreditacije naše Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Najavio je to ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs još u siječnju, a to je sada stvorilo polemiku među bosansko-hercegovačkim rektorima. Kantonalni ministar obrazovanja Raših Hadžović rekao je da uopće nije bio upoznat s time da će AZVO doći i vršiti akreditaciju na Sveučilištu u Mostaru pa se pita je li AZVO uopće mjerodavan za to i ima li nadležnost, obzirom da je BiH druga država.

zoran tomić, rektor, sveučilište u mostaru

Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru na svečanom otvaranju ‘smart kioska’
Foto: SUM PR

Bosansko-hercegovački na svojoj su konferenciji, među ostalim, ustanovili da su neka tamošnja sveučilišta u nepovoljnijem položaju u odnosu na ostale. Konkretno, sva sveučilišta u BiH nasuprot kojih stoji Sveučilište u Mostaru, a sve ima veze s priznavanjem diploma u Europskoj uniji.

Smije li AZVO akreditirati sveučilišta u BiH?

Kako je istaknuo ministar obrazovanja u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona Rašid Hadžović, prenosi bosansko-hercegovački N1, Sveučilište u Mostaru dobilo je akreditaciju hrvatske Agencije za znanost i visoko obrazovanje, i to bez njegova znanja.

– Sveučilište u Mostaru je bez mog znanja pozvalo Agenciju za znanost iz Republike Hrvatske koja je došla i izvršila akreditaciju bez nadležnosti bilo koga ispred Ministarstva nauke, kulture i sporta HNK. Znamo da je segment obrazovanja isključivo na kantonalnom nivou, a mi nismo bili upoznati na koji je način Sveučilište u Mostaru dobilo akreditaciju od Hrvatske, kazao je Hadžović.

On smatra da postoje određene konekcije između mostarskog sveučilišta i Hrvatske, odnosno ‘posebne veze koje njeguju’. Tu nije, rekao je Hadžović, ništa sporno, ali nadležnost za obrazovanje je na kantonu, a kanton nije bilo obaviješten da će AZVO izvršiti akreditaciju.

– Da li su oni mjerodavni da na području druge države vrše akreditaciju?, upitao se ministar pa dodao kako nitko nije reagirao na ovu situaciju.

Izdvojeni članak

Fuchs: ‘Diplome koje izdaje Sveučilište u Mostaru bit će automatski priznate u Hrvatskoj i EU’

Fuchs to najavio još u siječnju

Hrvatski ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs je, prilikom posjeta Mostaru krajem siječnja ove godine, najavio da će Hrvatska pomoći Bosni i Hercegovini da se integrira u obrazovni i znanstveni prostor. Jedan od prvih koraka, kako je tada rekao, je kompletno akreditiranje Sveučilišta u Mostaru koje će izvršiti naša nadležna Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

– Nakon što se taj proces završi diplome koje izdaje Sveučilište u Mostaru bit će automatski priznate u Republici Hrvatskoj, a samim time i na kompletnom teritoriju Europske unije, rekao je tada Fuchs.

Istaknuo je tada da je riječ o zahtjevnom procesu budući da se nakon provedenog audita ponekad moraju ispravljati neki segmenti u radu i djelovanju visokih učilišta. No, kazao je, siguran je da će ‘proces ići u dobrom smjeru i relativno brzo’. Fuchs je tada otkrio da su otvorene i dodatne prilike za unaprjeđenje sad kada je BiH dobila kandidatski status za Europsku uniju, budući da mostarsko sveučilišta ima priliku povući sredstva iz EU fondova.

Naglašava da je riječ o zahtjevnom procesu budući da se nakon provedenog audita ponekada moraju ispravljati neki segmentu u radu i djelovanju sveučilišta, ali ističe da je siguran da ‘će proces ići u dobrom smjeru i relativno brzo’. Fuchs smatra i da su dodatne prilike za unaprjeđenje otvorene sada kada je BiH dobila kandidatski status za EU, budući da mostarsko sveučilište ima priliku povući sredstva iz EU fondova.

Copy link
Powered by Social Snap