Pretraga

Evo tko će sljedećih šest godina nadzirati rad rektora i Senata na Sveučilištu u Zagrebu

A- A+

Konstituirano je Sveučilišno vijeće Sveučilišta u Zagrebu. Za predsjednika je izabran Berislav Horvat, predsjednik Hrvatske revizorske komore. Sveučilišno vijeće tijelo je Sveučilišta koje ima predsjednika i osam članova, nadzire provedbu odluka Senata i rektora te može pokrenuti postupak razrješenja rektora. Uz to tijelo sveučilišta imaju i gospodarski savjet.

sveučilišno vijeće sveučilište u zagrebu

Sveučilišno vijeće Sveučilišta u Zagrebu | foto: UniZg

Ovog tjedna održana je konstituirajuća sjednica Sveučilišnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu na kojoj je izabran predsjednik Berislav Horvat i imenovano Povjerenstvo za Poslovnik o radu. Predsjednika Sveučilišnog vijeća biraju članovi Vijeća na temelju javnog poziva koji raspisuje rektor i to na mandat od šest godina.

Sveučilišno vijeće brine o racionalnoj uporabi materijalnih resursa

Na javni poziv za predsjednika stigla je samo jedna prijava i to od Berislava Horvata koji je naposljetku i jednoglasno izabran za predsjednika. Horvat je partner i voditelj Odjela revizije u tvrtki Ernst & Young d. o. o., a od 2020. godine predsjednik je Hrvatske revizorske komore. Također, od 2015. do 2019. obnašao je dužnost predsjednika Američke gospodarske komore u Hrvatskoj i član je Savjeta za suradnju s gospodarstvom Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Inače, Sveučilišno vijeće nadzorno je tijelo Sveučilišta koje u Zagrebu ima predsjednika i osam članova. Polovicu članova Sveučilišnoga vijeća imenuje Senat Sveučilišta u Zagrebu, a polovicu osnivač, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Kako stoji u Zakonu o visokom obrazovanju, mandat člana sveučilišnog vijeća na javnom sveučilištu traje šest godina. Ista osoba može se jednom ponovo izabrati za predsjednika odnosno člana sveučilišnog vijeća. U radu Sveučilišnoga vijeća sudjeluju rektor i prorektori bez prava odlučivanja.

– Sveučilišno vijeće brine se o zakonitosti rada javnog sveučilišta, racionalnoj uporabi materijalnih i kadrovskih resursa te ima sljedeće ovlasti: nadzire provedbu odluka senata i rektora, nadzire izvršenje sveučilišnog financijskog plana te upravljanje financijskim sredstvima u skladu sa zakonom i statutom, pokreće postupak razrješenja rektora, potvrđuje godišnje izvješće o poslovanju i provedbi programskog ugovora i daje suglasnost na opravdanost prijedloga troškova osnivanja pravne osobe čijom se osnovnom djelatnošću ostvaruje misija sveučilišta te se zadovoljavaju potrebe studenata i sveučilišta, stoji u Zakonu.

Evo tko su članovi Sveučilišnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu

Akademik Miroslav Samaržija s Medicinskoga fakulteta, akademik Goran Durn s Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta, Hrvoje Kozmar s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Danijela Dolenec iz Grada Zagreba, Branko Petrinec s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zdenko Konjić – sudac Vrhovnoga suda Republike Hrvatske i predsjednik Županijskoga suda u Zagrebu, Darinko Bago, Hrvoje Puljiz – ravnatelj Hrvatske akademske istraživačke mreže CARNET.
Izdvojeni članak
Siniša Reljić, nježana Prijić Samaržija, Gordan Gledec

Bivši dekan FER-a postao je predsjednik tijela koje će riječko sveučilište savjetovati o gospodarstvu

Sveučilišta imaju i gospodarski savjet koji sudjeluje u unaprjeđenju studijskih programa

Ako posumnja u nepravilnost u radu sveučilišta, stoji u Zakonu, Sveučilišno vijeće obvezno je upozoriti senat i rektora, predložiti mjere koje je nužno poduzeti radi otklanjanja nepravilnosti te odrediti rok za otklanjanje nepravilnosti. Ako tijela sveučilišta u roku ne otklone nepravilnost u radu, piše u Zakonu, sveučilišno vijeće može obustaviti od izvršenja odluku senata i rektora ako je u suprotnosti sa zakonom ili statutom sveučilišta te sazvati sjednicu senata radi raspravljanja tog pitanja.

Napomenimo i da sveučilišta, otkako je donesen novi Zakon o visokom obrazovanju, imaju i gospodarski savjet. To tijelo sudjeluje u postupcima unaprjeđenja studijskih programa i nastavnih procesa te utvrđuje potrebe gospodarstva za stručnjacima koji se školuju na Sveučilištu. Krajem siječnja Sveučilište u Zagrebu objavilo je da u novo sveučilišno tijelo ulazi 12 predstavnika gospodarsko-financijskog sektora te znanstvenog instituta iz sljedećih institucija: Adris grupa d.d., AKD – Agencija za komercijalnu djelatnost, Ersicsson Nikola Tesla d.d., HEP – Hrvatska elektroprivreda d.d., Hrvatska banka za obnovu i razvitak – HBOR, Hrvatska udruga poslodavaca – HUP, Infobip d.o.o., Institut Ruđer Bošković – IRB, Končar – Elektroindustrija d.d., Orbico d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Podravka d.d. Od Sveučilišta smo tražili popis imenovanih, no do zaključenja teksta nismo ih dobili.