Pretraga

Ove godine ocjenjuju se 24 faksa i sveučilišta: Provjerite je li vaš fakultet među njima

A- A+

Ukupno 24 visoka učilišta proći će postupak ocjenjivanja kvalitete u 2024. koju provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Takav postupak reakreditacije provodi se svakih pet godina i to odnedavno prema novom Zakonu o osiguravanju kvalitete. Konačnu odluku o izdavanju ili oduzimanju dopusnice za visoko učilište daje AZVO.

Ekonomski fakultet u Zagrebu

Ekonomski fakultet u Zagrebu| foto: Ramona Ščuric, srednja.hr

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) objavila je koja će visoka učilišta u 2024. proći kroz proces reakreditacije, odnosno postupak vanjskog vrednovanja kvalitete. Na popisu su 24 visoka učilišta, među kojima su Sveučilište u Slavonskom Brodu te Ekonomski fakulteti u Rijeci, Splitu i Zagrebu. Cijeli popis možete pronaći na kraju članka. Sva visoka učilišta proces reakreditacije proći će prema novom Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti čija je glavna izmjena da AZVO ima konačnu riječ o dopusnici, a ne Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

U stručnom povjerenstvu nalazi se i student koji mora biti izvrstan u studiranju

Prema izmjenama standardi kvalitete koji se ocjenjuju su upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete, studijski programi i programi cjeloživotnog učenja, učenje i poučavanje usmjereno na studenta – nastavni proces i podrška, nastavnički kapaciteti i infrastruktura visokog učilišta te znanstvena i stručna djelatnost. Za ta područja i teme unutar njih stručno povjerenstvo daje ocjene nije ispunjen, djelomično ispunjen, u velikoj mjeri ispunjen te u potpunosti ispunjen. Na temelju ocjena AZVO daje dopusnicu za rad na još pet godina, daje preporuke kako ispuniti kriterije u roku od tri godine ili oduzima dopusnicu.

Ovakav postupak reakreditacija visokih učilišta provodi se svakih pet godina. Visoko učilište može zatražiti odgodu reakreditacije za iduću godinu, a o tome odlučuje Akreditacijski savjet. Visoko učilište koje se reakreditira dužno je izraditi samoanalizu na hrvatskome i engleskome. U njoj su dužni dokazati ispunjavanje svakog standarda kvalitete kako bi stručno povjerenstvo imalo dovoljno informacija za donošenje mišljenja.

U postupku reakreditacije visokih učilišta Akreditacijski savjet imenuje stručno povjerenstvo koje čini najmanje pet članova – četiri nastavnika i jedan student. Nastavnici moraju biti prepoznati po izvrsnosti u održavanju nastave i po izvrsnosti u bavljenju znanstvenom djelatnošću. Trebaju biti međunarodno prepoznati i poznavati znanja o osiguravanju kvalitete visokog obrazovanja. Student treba biti izvrstan u studiranju i to na studiju iz istog područja i polja djelatnosti kao i visoko učilište koje se reakreditira. Mora imati kontinuitet redovnog studiranja i mora posjedovati znanja o osiguravanju kvalitete visokog obrazovanja. Svi članovi moraju dobro poznavati engleski jezik.

Izdvojeni članak
pravni fakultet zagreb

Zagrebački Pravni fakultet u velikim je problemima: Dobili tri godine da otklone nedostatke u radu

‘Članovi stručnog povjerenstva tijekom postupka reakreditacije ne smiju davati niti primati darove od visokog učilišta’

Upravo to stručno povjerenstvo posjećuje jedno ili više mjesta izvođenja studija. Protokol za to unaprijed je utvrđen te se dostavlja visokom učilištu. Posjet sadržava sastanke s predstavnicima visokog učilišta – upravom, osobama odgovornim za studije visokog učilišta, predstavnicima nastavnog osoblja i predstavnicima znanstvenog osoblja. Također je nužan obilazak prostora predavaonica, knjižnica, laboratorija, studentske referade i informatičkih učionica te sastanak s predstavnicima poslodavaca, gospodarstvenika i poslovnih suradnika. Ako je primjenjivo, treba održati i sastanak s bivšim studentima i nenastavnim osobljem.

– Visoko učilište je dužno dati stručnom povjerenstvu na uvid dokumente kojima regulira svoje aktivnosti. Primjerice pravilnike, sporazume, preslike ugovora o radu za zaposlene njihove prijave na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, preslike ugovora za vanjske suradnike. preslike izbora u zvanja za nastavnike i vanjske suradnike, ako je primjenjivo te primjere vrednovanja studenata. Članovi stručnog povjerenstva tijekom postupka reakreditacije visokih učilišta ne smiju davati niti primati darove od visokog učilišta ili nekog od nastavnog, znanstvenog ili stručnog osoblja ili vanjskog suradnika visokog učilišta. Posjet stručnog povjerenstva završava sastankom s upravom visokog učilišta na kojem stručno povjerenstvo obavještava sudionike sastanka o zapažanjima s vrednovanja. Na tom sastanku nije predviđeno vrijeme za raspravu o tim zapažanjima, stoji u Pravilniku o provedbi postupka reakreditacije.

Nakon posjeta stručno povjerenstvo sastavlja izvješće i podnosi ga Agenciji u roku od 30 dana. Ono mora sadržavati relevantne dokaze, analize i zaključke s obzirom na standarde kvalitete, ocjene kvalitete, preporuke za poboljšanje i daljnji razvoj te zaključnu preporuku za ishod provedenog postupka. Stručno povjerenstvo potom daje ocjene – nije ispunjen, djelomično ispunjen, u velikoj mjeri ispunjen ili u potpunosti ispunjen. Odluke se donose sporazumno, a član može napisati izdvojeno mišljenje.

Izdvojeni članak
pravni fakultet split

Studenti digli uzbunu, boje se da će se ugasiti veliki faks, dekan: ‘To su maliciozne optužbe’

Protiv mišljenja Agencije ne može se uložiti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor

Visoko učilište ima 15 dana da se očituje na izvješće stručnog povjerenstva, ali u tom očitovanju mogu zahtijevati samo ispravak očitih činjeničnih netočnosti. Nije dopušteno osvrtanje na iznesene stavove i zaključke stručnog povjerenstva. Završno izvješće dostavlja se Akreditacijskom savjetu koji donosi obrazloženi prijedlog najkasnije u roku od šest mjeseci od prvog dana posjeta stručnog povjerenstva. Na to izvješće visoko učilište ima pravo na prigovor u roku od 30 dana. Povjerenstvo za prigovore se očituje ako postoji prigovor, a Odluku o izdavanju dopusnice donosi Agencija, 30 dana od očitovanja Povjerenstva za prigovore. Protiv mišljenja Agencije ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

– Odluku o izdavanju dopusnice donosi Agencija. U slučaju ukidanja dopusnice za rad visokog učilišta i/ili dopusnice za izvođenje studija Ministarstvo će na prijedlog Agencije donijeti mjere kojima će se osigurati nastavak i dovršenje studija studentima tog visokog učilišta odnosno studija. Na osnovi pozitivne akreditacijske preporuke Agencije, Ministarstvo u roku od 8 dana izdaje dopusnicu, stoji u Pravilniku o reakreditaciji.

Čitav popis reakreditacija za 2024. možete vidjeti u dokumentu ispod, a ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab